Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Prawo cywilne i handlowe w zarysie

W publikacji omówiono najważniejsze zagadnienia dotyczące obrotu prywatnoprawnego (cywilnego i handlowego).

więcej

Autorzy: Wojciech J. Katner (red. naukowy), Aleksander Kappes, Urszula Promińska, Wojciech Robaczyński, Zbigniew Świderski, Anna Rzetelska,
Seria:  Akademicka. Podręczniki Obowiązkowe
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  8 września 2016 r.
Kod: KAM-0635:W06P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 59,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 53,10 zł. ( Oszczędzasz: 5,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 21

Słowo wstępne do szóstego wydania | str. 27

Rozdział pierwszy
Wprowadzenie do prawa cywilnego i handlowego (Wojciech J. Katner) | str. 31

1. Prawo cywilne a prawo handlowe. Prawo gospodarcze publiczne i prawo prywatne | str. 31
2. Istota prawa cywilnego. Stosunek cywilnoprawny | str. 33
3. Zasady prawa cywilnego | str. 34
4. Zasady prawa handlowego (gospodarczego prywatnego). Obrót gospodarczy, obrót konsumencki, obrót powszechny | str. 35
5. Systematyka prawa cywilnego i handlowego | str. 36
6. Prawo gospodarcze i prawo handlowe w Unii Europejskiej i na gruncie międzynarodowym | str. 37
7. Źródła prawa cywilnego i handlowego | str. 39
8. Podstawowe piśmiennictwo | str. 42

Rozdział drugi
Wolność działalności gospodarczej (Wojciech J. Katner) | str. 44

1. Pojęcie działalności gospodarczej | str. 44
2. Zasady działalności gospodarczej | str. 45
3. Wolność podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej oraz jej ograniczenia | str. 46
3.1. Zasada konstytucyjna | str. 46
3.2. Koncesjonowanie działalności gospodarczej | str. 47
3.3. Zezwolenia | str. 49
3.4. Regulowana działalność gospodarcza | str. 49

Rozdział trzeci
Charakterystyka podmiotów prawa (Wojciech J. Katner) | str. 51

1. Istota zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych | str. 51
2. Podmioty stosunku cywilnoprawnego | str. 52
2.1. Osoby fizyczne | str. 52
2.2. Osoby prawne | str. 54
2.2.1. Państwowe osoby prawne | str. 55
2.2.2. Samorządowe osoby prawne | str. 57
2.2.3. Inne osoby prawne | str. 57
3. Podmioty bez osobowości prawnej mające zdolność prawną | str. 58
4. Konsumenci | str. 59
4.1. Pojęcie konsumenta | str. 59
4.2. Skutki wyróżnienia obrotu konsumenckiego | str. 60

Rozdział czwarty
Przedsiębiorcy - zagadnienia ogólne. Przedsiębiorstwo. Firma | str. 61

1. Pojęcie i cechy przedsiębiorcy (Wojciech J. Katner) | str. 61
1.1. Przepisy prawa publicznego | str. 61
1.2. Stanowisko kodeksu cywilnego i innych ustaw | str. 63
2. Podejmowanie działalności gospodarczej przez podmioty niebędące przedsiębiorcami - odesłanie | str. 64
3. Przedsiębiorcy zagraniczni i inne podmioty zagraniczne | str. 65
3.1. Reguła ogólna na tle prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych | str. 65
3.2. Przedsiębiorcy w Polsce z krajów spoza UE | str. 67
3.3. Oddział przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce | str. 67
3.4. Przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego | str. 68
4. Przedsiębiorstwo (Urszula Promińska) | str. 68
4.1. Wieloznaczność terminu "przedsiębiorstwo" | str. 68
4.2. Przedsiębiorstwo jako przedmiot czynności prawnej | str. 69
4.3. Czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo | str. 71
4.4. Odpowiedzialność za zobowiązania związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa | str. 72
5. Firma przedsiębiorcy i oznaczenie przedsiębiorstwa | str. 73
5.1. Uwagi wstępne | str. 73
5.2. Pojęcie firmy, jej funkcje i charakter | str. 73
5.3. Zasady tworzenia firm | str. 75
5.4. Ochrona firmy | str. 78
5.5. Oznaczenie przedsiębiorstwa | str. 79

Rozdział piąty
Kategorie przedsiębiorców i ich rejestrowanie (Aleksander Kappes) | str. 80

1. Przedsiębiorca jednoosobowy. Wspólnicy spółki cywilnej | str. 80
1.1. Osoba fizyczna jako przedsiębiorca jednoosobowy | str. 80
1.2. Wspólnicy spółki cywilnej | str. 81
1.3. Umowa spółki cywilnej | str. 82
2. Przedsiębiorstwa państwowe | str. 86
2.1. Uwagi ogólne | str. 86
2.2. Organy przedsiębiorstwa i jego reprezentacja | str. 88
3. Komercjalizacja i prywatyzacja przedsiębiorstwa państwowego | str. 89
4. Spółdzielnie | str. 91
4.1. Uwagi ogólne | str. 91
4.2. Organy spółdzielni | str. 93
5. Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego | str. 94
5.1. Zagadnienia ogólne | str. 94
5.2. Gmina | str. 95
5.3. Powiat | str. 96
5.4. Województwo | str. 96
5.5. Formy prowadzenia działalności gospodarczej | str. 97
6. Stowarzyszenia i fundacje. Organizacje pożytku publicznego | str. 98
6.1. Stowarzyszenia | str. 98
6.2. Fundacje | str. 99
6.3. Działalność gospodarcza stowarzyszeń i fundacji | str. 100
6.4. Organizacje pożytku publicznego | str. 100
7. Rejestr przedsiębiorców | str. 101
7.1. Istota rejestru | str. 101
7.2. Funkcje Krajowego Rejestru Sądowego | str. 103
8. Ewidencja osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą | str. 104
8.1. Ewidencja a rejestr przedsiębiorców | str. 104
8.2. Wpis do CEIDG | str. 105

Rozdział szósty
Spółki handlowe. Przepisy wspólne. Spółki osobowe (Aleksander Kappes) | str. 109

1. Spółki handlowe. Przepisy wspólne | str. 109
1.1. Zagadnienia ogólne | str. 109
1.2. Typy spółek handlowych | str. 112
1.3. Powiązania spółek | str. 115
2. Osobowe spółki handlowe. Uwagi ogólne | str. 118
2.1. Podmiotowość prawna spółek osobowych | str. 118
2.2. Podstawowe cechy spółek osobowych | str. 119
2.3. Zmiany przedmiotowe i podmiotowe w spółkach osobowych | str. 120
3. Spółka jawna | str. 121
3.1. Istota spółki jawnej | str. 121
3.2. Powstanie spółki | str. 122
3.3. Zagadnienia majątkowe spółki jawnej | str. 123
3.4. Prowadzenie spraw, reprezentacja spółki, uprawnienia kontrolne wspólników | str. 125
3.5. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki | str. 127
3.6. Wypowiedzenie udziału, rozwiązanie spółki i jej likwidacja | str. 128
4. Spółka partnerska | str. 129
4.1. Istota spółki partnerskiej. Partnerzy | str. 129
4.2. Powstanie spółki | str. 130
4.3. Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki | str. 131
4.4. Odpowiedzialność partnera za zobowiązania spółki | str. 132
4.5. Wypowiedzenie udziału, rozwiązanie spółki i jej likwidacja | str. 133
5. Spółka komandytowa | str. 134
5.1. Istota spółki komandytowej. Komandytariusz i komplementariusz | str. 134
5.2. Powstanie spółki | str. 135
5.3. Zagadnienia majątkowe spółki komandytowej | str. 136
5.4. Prowadzenie spraw, reprezentacja spółki, uprawnienia kontrolne wspólników | str. 137
5.5. Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki. Suma komandytowa | str. 138
5.6. Wypowiedzenie udziału, rozwiązanie spółki i jej likwidacja | str. 138
6. Spółka komandytowo-akcyjna | str. 139
6.1. Istota spółki komandytowo-akcyjnej. Komplementariusze i akcjonariusze | str. 139
6.2. Powstanie spółki | str. 140
6.3. Zagadnienia majątkowe spółki komandytowo-akcyjnej | str. 142
6.4. Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki, uprawnienia kontrolne | str. 142
6.5. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki | str. 145
6.6. Wystąpienie wspólnika, rozwiązanie spółki i jej likwidacja | str. 145

Rozdział siódmy
Spóki kapitałowe. Zmiany strukturalne spółek (Aleksander Kappes) | str. 146

1. Zagadnienia wspólne | str. 146
1.1. Uwagi wprowadzające | str. 146
1.2. Spółka w organizacji | str. 147
1.3. Wkłady do spółek kapitałowych | str. 148
1.4. Kapitał zakładowy | str. 150
1.5. Rozwiązanie i likwidacja spółek kapitałowych | str. 153
2. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | str. 155
2.1. Istota spółki z o.o. Wspólnicy | str. 155
2.2. Powstanie spółki. Umowa spółki | str. 156
2.3. Udziały | str. 158
2.4. Prawa i obowiązki wspólników | str. 159
2.4.1. Prawa i obowiązki majątkowe | str. 159
2.4.2. Prawa i obowiązki niemajątkowe (korporacyjne) | str. 161
2.5. Organy spółki | str. 162
2.5.1. Zarząd | str. 162
2.5.2. Rada nadzorcza. Komisja rewizyjna | str. 163
2.5.3. Zgromadzenie wspólników | str. 164
2.5.4. Odpowiedzialność członków organów spółki | str. 167
3. Spółka akcyjna | str. 168
3.1. Istota spółki akcyjnej. Akcjonariusze | str. 168
3.2. Powstanie spółki. Statut spółki | str. 169
3.3. Akcje | str. 171
3.4. Prawa i obowiązki akcjonariuszy | str. 173
3.4.1. Prawa majątkowe | str. 173
3.4.2. Prawa niemajątkowe (korporacyjne) | str. 175
3.5. Organy spółki akcyjnej | str. 175
3.5.1. Zarząd | str. 175
3.5.2. Rada nadzorcza | str. 177
3.5.3. Walne zgromadzenie akcjonariuszy | str. 178
3.6. Zaskarżanie uchwał | str. 180
3.7. Odpowiedzialność członków organów | str. 181
4. Łączenie, podział i przekształcanie spółek | str. 181
4.1. Łączenie spółek | str. 181
4.2. Podział spółek | str. 183
4.3. Przekształcanie spółek | str. 185

Rozdział ósmy
Upadłość przedsiębiorcy. Postępowania restrukturyzacyjne (Anna Rzetelska) | str. 187

1. Uwagi ogólne | str. 187
2. Istota i podstawy ogłoszenia upadłości | str. 188
3. Zdolność upadłościowa | str. 191
4. Skutki prawne ogłoszenia upadłości | str. 192
5. Likwidacja masy upadłości | str. 196
6. Podział funduszów masy | str. 198
7. Postępowanie restrukturyzacyjne | str. 200

Rozdział dziewiąty
Przedmiot stosunku cywilnoprawnego (Wojciech J. Katner) | str. 203

1. Przedmiot jako element stosunku cywilnoprawnego | str. 203
2. Pojęcie mienia i majątku. Dobra niematerialne | str. 203
3. Rzeczy | str. 204
3.1. Pojęcie rzeczy | str. 204
3.2. Rzeczy znajdujące się w obrocie i wyłączone z obrotu | str. 205
3.3. Nieruchomości i rzeczy ruchome | str. 205
4. Części składowe rzeczy | str. 207
5. Przynależności | str. 207
6. Pojęcie i rodzaje pożytków | str. 208
7. Przedsiębiorstwo według art. 551 k.c. | str. 208
8. Nieruchomość rolna i gospodarstwo rolne | str. 210
9. Inne szczególne przedmioty stosunku cywilnoprawnego | str. 210
9.1. Pieniądze | str. 210
9.2. Papiery wartościowe | str. 211
9.3. Inne przedmioty (wzmianka) | str. 211

Rozdział dziesiąty
Prawo podmiotowe (Zbigniew Świderski) | str. 212

1. Istota i klasyfikacje praw podmiotowych | str. 212
1.1. Pojęcie prawa podmiotowego | str. 212
1.2. Rodzaje praw podmiotowych | str. 213
1.3. Postacie normatywne praw podmiotowych | str. 214
2. Nabycie prawa podmiotowego | str. 215
3. Wykonywanie prawa podmiotowego i jego nadużycie | str. 217
4. Ochrona praw podmiotowych | str. 218
4.1. Ochrona sądowa | str. 218
4.2. Ochrona własna | str. 220
5. Ochrona dóbr osobistych | str. 220

Rozdział jedenasty
Czynności prawne. Przedstawicielstwo (Zbigniew Świderski) | str. 224

1. Istota i klasyfikacje czynności prawnych | str. 224
1.1. Pojęcie czynności prawnej i oświadczenia woli | str. 224
1.2. Rodzaje czynności prawnych | str. 225
2. Forma czynności prawnych | str. 229
2.1. Formy szczególne | str. 229
2.2. Skutki niedochowania formy | str. 232
3. Wadliwość czynności prawnych | str. 233
3.1. Źródła wadliwości czynności prawnych | str. 233
3.2. Skutki wadliwości czynności prawnych | str. 233
4. Warunek i termin | str. 235
5. Istota przedstawicielstwa i podstawy jego umocowania | str. 237
5.1. Pojęcie przedstawicielstwa | str. 237
5.2. Udzielenie pełnomocnictwa | str. 237
6. Rodzaje pełnomocnictw i instytucje pokrewne | str. 238
6.1. Klasyfikacje pełnomocnictw | str. 238
6.2. Instytucje pokrewne | str. 240
7. Wygaśnięcie pełnomocnictwa | str. 241
8. Prokura | str. 242

Rozdział dwunasty
Zarys prawa rzeczowego (Wojciech J. Katner) | str. 244

1. Znaczenie, charakter prawny i rodzaje praw rzeczowych | str. 244
2. Posiadanie | str. 244
3. Własność | str. 246
3.1. Treść i granice prawa własności | str. 246
3.2. Nabycie prawa własności | str. 247
3.3. Ochrona własności | str. 248
4. Współwłasność | str. 249
5. Inne prawa rzeczowe | str. 250
5.1. Użytkowanie wieczyste | str. 250
5.2. Ograniczone prawa rzeczowe | str. 252
6. Księgi wieczyste | str. 256

Rozdział trzynasty
Zarys prawa zobowiązań (Wojciech Robaczyński) | str. 258

1. Pojęcie zobowiązania. Źródła zobowiązań | str. 258
2. Świadczenie | str. 259
2.1. Pojęcie i rodzaje świadczeń | str. 259
2.2. Świadczenia pieniężne | str. 260
2.2.1. Uwagi ogólne | str. 260
2.2.2. Nominalizm i waloryzacja | str. 260
2.2.3. Inne zasady spełniania świadczeń pieniężnych | str. 263
2.2.4. Wykonywanie świadczeń pieniężnych przez przedsiębiorców | str. 264
2.2.5. Odsetki | str. 266
3. Świadczenia odszkodowawcze | str. 269
3.1. Pojęcie i rodzaje szkody | str. 269
3.2. Wysokość szkody majątkowej | str. 270
3.3. Naprawienie szkody | str. 271
3.3.1. Przesłanki żądania naprawienia szkody | str. 271
3.3.2. Sposoby naprawienia szkody | str. 272
3.3.3. Szczególne zasady dotyczące naprawiania szkód na osobie | str. 273
4. Zobowiązania solidarne | str. 275
4.1. Pojęcie i rodzaje solidarności | str. 275
4.2. Źródła solidarności | str. 276
4.3. Roszczenia regresowe | str. 277
5. Wygaśnięcie zobowiązania | str. 277
5.1. Wykonanie zobowiązania | str. 277
5.1.1. Zaspokojenie interesu wierzyciela | str. 277
5.1.2. Czas i miejsce spełnienia świadczenia | str. 279
5.2. Surogaty wykonania zobowiązania | str. 280
5.2.1. Uwagi ogólne | str. 280
5.2.2. Potrącenie | str. 280
5.2.3. Złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego | str. 281
5.2.4. Pozostałe surogaty | str. 282
6. Odpowiedzialność deliktowa | str. 283
6.1. Pojęcie czynu niedozwolonego. Zasady odpowiedzialności | str. 283
6.2. Związek przyczynowy - odesłanie | str. 284
6.3. Odpowiedzialność za własne czyny | str. 284
6.4. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez inne osoby | str. 285
6.5. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez ruch przedsiębiorstwa | str. 287
6.6. Odpowiedzialność za szkody komunikacyjne | str. 289
6.7. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta i rzeczy | str. 292
6.8. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny | str. 293
6.9. Odpowiedzialność przedsiębiorcy za szkodę w środowisku | str. 295
6.10. Współodpowiedzialność kilku osób za szkodę | str. 296
7. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej | str. 297
8. Zmiana stron w zobowiązaniu | str. 299
8.1. Uwagi ogólne | str. 299
8.2. Przelew wierzytelności | str. 300
8.3. Subrogacja | str. 301
8.4. Przejęcie długu | str. 302
8.5. Ustawowe przystąpienie do długu | str. 303
9. Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika | str. 304
10. Przedawnienie roszczeń. Terminy zawite | str. 306
10.1. Pojęcie i skutki przedawnienia | str. 306
10.2. Bieg terminu przedawnienia | str. 307
10.3. Terminy zawite | str. 309

Rozdział czternasty
Zagadnienia ogólne umów (Wojciech Robaczyński) | str. 310

1. Uwagi ogólne | str. 310
1.1. Pojęcie umowy. Swoboda umów | str. 310
1.2. Rodzaje umów | str. 311
1.3. Treść umowy | str. 312
2. Zawieranie umów | str. 313
2.1. Uwagi ogólne | str. 313
2.2. Oferta | str. 313
2.3. Aukcja i przetarg | str. 315
2.4. Negocjacje | str. 317
2.5. Umowa przedwstępna | str. 318
2.6. System zamówień publicznych | str. 319
2.7. Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość - wzmianka | str. 322
3. Wzorce umowne | str. 323
3.1. Znaczenie wzorców umownych w obrocie gospodarczym | str. 323
3.2. Niedozwolone klauzule umowne w umowach z konsumentami | str. 324
4. Wykonanie umowy | str. 326
4.1. Zasady wykonywania umów - odesłanie | str. 326
4.2. Zasady dotyczące wykonywania umów wzajemnych | str. 327
4.3. Terminy płatności w umowach przedsiębiorców | str. 328
4.4. Modyfikacje zobowiązania umownego | str. 329
4.4.1. Zmiana treści umowy przez strony | str. 329
4.4.2. Zmiana treści umowy na podstawie orzeczenia sądu | str. 330
5. Odpowiedzialność kontraktowa | str. 331
5.1. Uwagi ogólne | str. 331
5.2. Przesłanki odpowiedzialności kontraktowej | str. 331
5.3. Kara umowna | str. 334

Rozdział piętnasty
Zabezpieczenie wykonania zobowiązań (Anna Rzetelska) | str. 336

1. Uwagi ogólne | str. 336
2. Zabezpieczenia rzeczowe | str. 338
2.1. Zastaw | str. 339
2.2. Hipoteka | str. 340
2.3. Przewłaszczenie na zabezpieczenie | str. 341
3. Zabezpieczenia osobiste | str. 342
3.1. Poręczenie | str. 343
3.1.1. Treść umowy poręczenia | str. 343
3.1.2. Charakter prawny zobowiązania poręczyciela | str. 343
3.1.3. Zarzuty przysługujące poręczycielowi | str. 344
3.2. Umowa gwarancji bankowej | str. 344
3.2.1. Pojęcie i istota | str. 344
3.2.2. Zawarcie i treść umowy | str. 345
3.2.3. Samodzielny charakter gwarancji | str. 346
3.3. Przelew na zabezpieczenie | str. 346
4. Zabezpieczenia wekslowe | str. 347

Rozdział szesnasty
Umowy - część szczegółowa | str. 349

1. Obrót towarowy. Umowa sprzedaży i dostawy (Wojciech J. Katner) | str. 349
1.1. Rodzaje obrotu towarowego. Umowy | str. 349
1.2. Pojęcie i cechy umowy sprzedaży | str. 349
1.3. Rodzaje sprzedaży według kodeksu cywilnego i ustaw szczególnych | str. 350
1.4. Strony umowy sprzedaży | str. 354
1.5. Składniki umowy sprzedaży | str. 354
1.5.1. Przedmiot umowy | str. 354
1.5.2. Cena | str. 354
1.5.3. Accidentalia i naturalia negotii | str. 356
1.6. Treść i skutki umowy sprzedaży | str. 357
1.6.1. Obowiązki sprzedawcy | str. 357
1.6.2. Obowiązki kupującego | str. 359
1.7. Cechy charakterystyczne sprzedaży konsumenckiej | str. 361
1.8. Rękojmia za wady rzeczy. Gwarancja przy sprzedaży | str. 362
1.9. Podstawowe informacje o sprzedaży międzynarodowej na podstawie konwencji wiedeńskiej | str. 372
1.10. Nowe przepisy międzynarodowe (projekty) | str. 373
1.11. Pojęcie i ogólna charakterystyka umowy dostawy (wzmianka) | str. 373
2. Umowy o używanie rzeczy cudzej (Anna Rzetelska) | str. 375
2.1. Umowa użyczenia | str. 375
2.2. Umowa najmu | str. 375
2.2.1. Pojęcie i strony umowy | str. 375
2.2.2. Prawa i obowiązki stron | str. 376
2.3. Umowa dzierżawy | str. 378
2.3.1. Pojęcie, strony i przedmiot umowy | str. 378
2.3.2. Prawa i obowiązki stron | str. 379
2.4. Umowa leasingu | str. 380
2.4.1. Geneza i rodzaje leasingu | str. 380
2.4.2. Pojęcie umowy. Uczestnicy leasingu | str. 382
2.4.3. Prawa i obowiązki stron | str. 383
3. Umowy w pośrednictwie | str. 384
3.1. Uwagi ogólne | str. 384
3.2. Umowa zlecenia | str. 386
3.2.1. Pojęcie i charakterystyka ogólna | str. 386
3.2.2. Zawarcie umowy | str. 387
3.2.3. Prawa i obowiązki stron | str. 387
3.3. Umowa agencyjna | str. 389
3.3.1. Uwagi ogólne | str. 389
3.3.2. Prawa i obowiązki stron | str. 390
3.3.3. Agent morski | str. 391
3.4. Umowa komisu | str. 392
3.4.1. Pojęcie i charakterystyka | str. 392
3.4.2. Prawa i obowiązki stron | str. 393
3.5. Umowy maklerskie | str. 394
4. Przechowanie i skład | str. 396
4.1. Umowa przechowania | str. 396
4.2. Umowa składu | str. 397
4.2.1. Pojęcie i cechy umowy | str. 397
5. Umowa przewozu i umowy pokrewne | str. 399
5.1. Uwagi ogólne | str. 399
5.2. Umowa przewozu | str. 400
5.2.1. Poj.cie i strony umowy | str. 400
5.2.2. Przewoz osob | str. 400
5.2.3. Przewoz rzeczy | str. 402
5.2.4. List przewozowy. Konosament | str. 403
5.3. Umowa czarteru | str. 404
5.4. Umowa spedycji | str. 405
5.5. Umowa o podróż | str. 407
5.5.1. Biuro podróży i usługi turystyczne | str. 407
5.5.2. Charakterystyka umowy o podróż | str. 409
6. Umowa o dzieło i o roboty budowlane. Inwestycje (Wojciech J. Katner) | str. 411
6.1. Znaczenie i rodzaje umów inwestycyjnych. Kodeks cywilny i prawo budowlane | str. 411
6.2. Umowa o dzieło | str. 411
6.2.1. Pojęcie, przedmiot, strony | str. 411
6.2.2. Treść umowy o dzieło. Podstawowe prawa i obowiązki stron | str. 412
6.3. Umowy o przygotowanie i wykonanie inwestycji | str. 413
6.3.1. Umowa o prace geologiczne i geodezyjno-kartograficzne | str. 413
6.3.2. Umowa o wykonanie projektu w budownictwie | str. 414
6.3.3. Umowa o nadzór autorski | str. 414
6.3.4. Umowa o roboty budowlane | str. 415
6.3.5. Gwarancja zapłaty | str. 416
6.3.6. Nadzór inwestorski | str. 417
6.4. Umowa deweloperska | str. 417
7. Umowy z bankiem. Pożyczka (Anna Rzetelska) | str. 419
7.1. Uwagi ogólne | str. 419
7.2. Umowa rachunku bankowego | str. 420
7.2.1. Pojęcie i zawarcie umowy | str. 420
7.2.2. Treść umowy | str. 421
7.3. Umowa kredytu bankowego | str. 423
7.3.1. Pojęcie i charakterystyka ogólna | str. 423
7.3.2. Prawa i obowiązki stron | str. 424
7.4. Kredyt konsumencki | str. 425
7.5. Umowa pożyczki | str. 426
8. Umowa faktoringu. Forfaiting (Urszula Promińska) | str. 427
8.1. Istota i znaczenie gospodarcze faktoringu | str. 427
8.2. Strony umowy faktoringu | str. 428
8.3. Przedmiot umowy faktoringu | str. 428
8.4. Charakter prawny umowy faktoringu | str. 430
8.5. Forfaiting | str. 430
8.5.1. Znaczenie gospodarcze forfaitingu | str. 430
8.5.2. Umowa forfaitingu | str. 431
9. Umowa franchisingu | str. 432
9.1. Istota i znaczenie gospodarcze | str. 432
9.2. Strony umowy i jej przedmiot | str. 433
9.3. Treść umowy | str. 434
9.4. Charakter umowy franchisingu | str. 436
10. Ubezpieczenia gospodarcze (Wojciech J. Katner) | str. 437
10.1. Funkcje ubezpieczenia, ryzyko ubezpieczeniowe, zdarzenie losowe. Źródła prawa ubezpieczeń | str. 437
10.2. Rodzaje ubezpieczeń | str. 438
10.3. Stosunek ubezpieczenia i umowa ubezpieczenia | str. 439
10.4. Podmioty stosunku ubezpieczenia | str. 440
10.4.1. Ubezpieczyciel (zakład ubezpieczeń) | str. 440
10.4.2. Ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony | str. 440
10.5. Pośrednictwo ubezpieczeniowe | str. 441
10.5.1. Działalność agencyjna i brokerska | str. 441
10.5.2. Agent ubezpieczeniowy | str. 442
10.5.3. Broker ubezpieczeniowy | str. 442
10.6. Zawarcie i treść umowy ubezpieczenia | str. 442
10.6.1. Zawarcie umowy | str. 442
10.6.2. Dokument ubezpieczenia | str. 443
10.6.3. Treść umowy ubezpieczenia | str. 444

Rozdział siedemnasty
Zarys prawa papierów wartościowych (Zbigniew Świderski) | str. 446

1. Uwagi ogólne | str. 446
1.1. Pojęcie papieru wartościowego | str. 446
1.2. Rodzaje papierów wartościowych | str. 447
1.3. Źródła prawa papierów wartościowych | str. 448
2. Zasadnicze postacie papierów wartościowych | str. 449
2.1. Weksle | str. 449
2.2. Czeki | str. 452
2.3. Obligacje | str. 453
2.4. Akcje | str. 456
2.5. Certyfikaty inwestycyjne i jednostki uczestnictwa | str. 457
2.6. Listy zastawne | str. 459
3. Publiczne proponowanie nabycia papierów wartościowych | str. 460
3.1. Podstawowe pojęcia i reguły rynku kapitałowego | str. 460
3.2. Dematerializacja papierów wartościowych | str. 461
3.3. Zasadnicze cechy rynku regulowanego | str. 462
3.4. Firmy inwestycyjne i inni uczestnicy rynku kapitałowego | str. 465

Rozdział osiemnasty
Zarys prawa spadkowego (Wojciech Robaczyński) | str. 468

1. Pojęcia podstawowe | str. 468
1.1. Dziedziczenie | str. 468
1.2. Spadek | str. 470
2. Dziedziczenie ustawowe | str. 470
3. Dziedziczenie testamentowe | str. 472
3.1. Uwagi ogólne | str. 472
3.2. Rodzaje testamentów | str. 473
3.3. Zapis i polecenie | str. 475
4. Przyjęcie i odrzucenie spadku. Odpowiedzialność za długi spadkowe | str. 476
5. Zachowek | str. 477
5.1. Pojęcie zachowku | str. 477
5.2. Wydziedziczenie | str. 478
6. Dział spadku | str. 478
7. Zbycie spadku | str. 479
8. Stwierdzenie nabycia spadku. Ochrona dziedziczenia | str. 480

Rozdział dziewiętnasty
Zarys prawa własności przemysłowej (Urszula Promińska) | str. 482

1. Uwagi ogólne | str. 482
1.1. Pojęcie własności przemysłowej | str. 482
1.2. Ochrona własności przemysłowej | str. 484
2. Źródła prawa własności przemysłowej | str. 485
2.1. Międzynarodowa regulacja prawna własności przemysłowej | str. 485
2.2. Polska regulacja własności przemysłowej | str. 488
3. Wynalazek i jego ochrona | str. 489
3.1. Wynalazek jako przedmiot patentu | str. 489
3.2. Uzyskanie patentu | str. 493
3.3. Treść i zakres patentu | str. 495
3.4. Charakter prawny patentu | str. 498
3.5. Cywilnoprawna ochrona przed naruszeniami | str. 499
3.6. Ustanie ochrony | str. 500
3.7. Dodatkowe prawo ochronne na produkty lecznicze oraz produkty ochrony roślin (Supplementary Protection Certificate - SPC) | str. 501
3.8. Patent europejski | str. 502
4. Wzór użytkowy i jego ochrona | str. 503
4.1. Wzór użytkowy jako przedmiot prawa ochronnego | str. 503
4.2. Uzyskanie prawa ochronnego | str. 504
4.3. Treść, zakres i ochrona prawa ochronnego | str. 504
4.4. Ustanie prawa ochronnego | str. 505
5. Wzór przemysłowy i jego ochrona | str. 505
5.1. Wzór przemysłowy jako przedmiot prawa z rejestracji | str. 505
5.2. Uzyskanie prawa z rejestracji | str. 508
5.3. Treść i zakres prawa z rejestracji | str. 508
5.4. Cywilnoprawna ochrona przed naruszeniami | str. 509
5.5. Ustanie ochrony | str. 510
5.6. Wzór Wspólnoty | str. 510
6. Topografia układów scalonych i jej ochrona | str. 511
6.1. Przedmiot ochrony | str. 511
6.2. Uzyskanie prawa z rejestracji | str. 511
6.3. Treść, zakres i ochrona prawa z rejestracji | str. 512
7. Znak towarowy i jego ochrona | str. 512
7.1. Znak towarowy jako przedmiot prawa ochronnego | str. 512
7.2. Kategorie normatywne znaków towarowych | str. 515
7.3. Zdolność rejestracyjna znaku towarowego | str. 517
7.4. Uzyskanie prawa ochronnego | str. 520
7.5. Treść i zakres prawa ochronnego | str. 521
7.6. Cywilnoprawna ochrona przed naruszeniami | str. 524
7.7. Ustanie ochrony | str. 529
7.8. Znak towarowy wspólnotowy | str. 530
8. Oznaczenia geograficzne i ich ochrona | str. 531
8.1. Przedmiot prawa z rejestracji | str. 531
8.2. Uzyskanie prawa z rejestracji | str. 534
8.3. Treść i zakres prawa z rejestracji | str. 534
8.4. Ustanie ochrony | str. 535
8.5. Ochrona oznaczeń geograficznych na podstawie rozporządzenia nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych | str. 536

Rozdział dwudziesty
Ochrona przed nieuczciwą konkurencją (Urszula Promińska) | str. 537

1. Uwagi ogólne | str. 537
2. Pojęcie czynu nieuczciwej konkurencji | str. 538
3. Typizowane czyny nieuczciwej konkurencji | str. 540
3.1. Wprowadzające w błąd oznaczenia przedsiębiorstwa | str. 540
3.2. Czyn nieuczciwej konkurencji skierowany na oznaczenia geograficzne | str. 542
3.3. Wprowadzające w błąd oznaczenia towarów | str. 543
3.4. Ujawnianie tajemnicy przedsiębiorstwa | str. 544
3.5. Naśladownictwo | str. 545
3.6. Nieuczciwa reklama | str. 546
3.7. Oczernianie, utrudnianie dostępu do rynku, ingerencja w stosunki umowne | str. 548
3.8. Sprzedaż premiowana, formułowanie ofert w loteriach promocyjnych, system sprzedaży lawinowej, nadmierna sprzedaż marek właściciela, system konsorcyjny | str. 549
4. Środki ochrony przed czynami nieuczciwej konkurencji | str. 551

Literatura | str. 553

Ukryj

Opis:

Szóste wydanie Prawa cywilnego i handlowego w zarysie to zaktualizowana i uzupełniona wersja podręcznika akademickiego, w którym omówiono najważniejsze zagadnienia dotyczące obrotu prywatnoprawnego (cywilnego i handlowego).
Autorzy publikacji są wykładowcami Uniwersytetu Łódzkiego i jednocześnie wykonują zawody adwokata lub radcy prawnego. Redaktor naukowy i współautor podręcznika jest sędzią Sądu Najwyższego. Wpłynęło to na wybór zawartej w książce problematyki i sposób jej prezentacji, łączący teorię z praktyką prawniczą i gospodarczą.
W podręczniku zostały omówione podstawowe kwestie części ogólnej prawa cywilnego, w tym:
prawo osobowe, czynności prawne, przedstawicielstwo i przedawnienie roszczeń, ustrój i funkcjonowanie przedsiębiorców (zwłaszcza prawo spółek handlowych), zarys prawa rzeczowego (własność, inne prawa rzeczowe, księgi wieczyste, posiadanie), zobowiązania (m.in. umowy handlowe i odpowiedzialność odszkodowawcza), podstawy prawa spadkowego, prawa papierów wartościowych, zabezpieczenia wierzytelności i prawa własności przemysłowej (w tym znaki towarowe, patenty) oraz zwalczanie nieuczciwej konkurencji.
Szczegółowo przedstawiono:
– zmiany w kodeksie cywilnym, zwłaszcza dotyczące formy do celów dowodowych (ad probationem),
– nowe uregulowanie upadłości i restrukturyzacji,
– nowe przepisy w prawie papierów wartościowych, prawie własności przemysłowej oraz w zakresie umowy ubezpieczenia.
Podręcznik przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów administracji, zarządzania, ekonomii, finansów i bankowości oraz słuchaczy studiów podyplomowych. Będzie także pomocny dla studentów prawa i prawników w powtórzeniu podstawowych zagadnień prawa cywilnego i handlowego. Opracowanie powinno zainteresować również szerokie grono praktyków gospodarczych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8092-907-4 , Oprawa: miękka , Format: B5 , 564
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Cywilne ogólne
Kod: KAM-0635:W06P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów