Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Metody aktywizujące w szkoleniach

Publikacja zawiera skuteczne metody szkoleniowe polegające na uczeniu się przez działanie. W zaproponowanych ćwiczeniach przedstawiono różnorodne tematy szkoleniowe, które można dostosować do potrzeb rozmaitych grup i rodzajów szkoleń.

więcej

Autorzy: Mel Silberman,
Seria:  Szkolenia
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: OFE-0139:W02D01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 99,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 89,10 zł. ( Oszczędzasz: 9,90 zł. )

Spis treści: 

O autorach | str. 9

Podziękowania | str. 11

Przedmowa | str. 13
Cele niniejszej książki | str. 14
Jak został uporządkowany materiał | str. 15

Część I. Wprowadzenie | str. 19
Proces uczenia się | str. 20
Wątpliwości związane z aktywnym szkoleniem | str. 26
Formuły realizacji aktywnego szkolenia | str. 29

Część II. Opracowanie programu aktywnego szkolenia | str. 33
Etapy projektowania aktywnego szkolenia | str. 36
Co zawierają rozdziały części II | str. 38

Rozdział 1. Ustalenie potrzeb szkoleniowych i określenie profilu uczestników | str. 41
Po co gromadzić dane o uczestnikach | str. 42
Jakie informacje powinny być zbierane | str. 45
Jak zbierać informacje | str. 51
Co zrobić, gdy brakuje czasu na zebranie odpowiedniej liczby danych | str. 61

Rozdział 2. Wyznaczenie celów nauczania i zadań szkoleniowych | str. 63
Cele nauczania | str. 64
Zadania szkoleniowe | str. 67
Sposób formułowania zadań | str. 70
Słowa używane w formułowaniu zadań | str. 71
Informowanie uczestników o zadaniach | str. 73

Rozdział 3. Projektowanie ćwiczeń wprowadzających | str. 76
Co można osiągnąć dzięki ćwiczeniom wprowadzającym | str. 76
O czym należy pamiętać podczas opracowywania ćwiczeń wprowadzających | str. 91
Dziesięć sposobów na rozpoczęcie aktywnego szkolenia online | str. 92
Dziesięć sposobów na pobudzenie aktywnego udziału w zajęciach | str. 94

Rozdział 4. Przygotowanie przystępnej prezentacji | str. 99
Pięć sposobów na pobudzenie zainteresowania słuchaczy | str. 99
Pięć sposobów na ułatwienie rozumienia i zapamiętywania | str. 107
Pięć sposobów na pobudzenie zaangażowania uczestników podczas prezentacji | str. 113
Pięć sposobów na utrwalenie materiału | str. 120
Przykład dobrze opracowanej prezentacji | str. 125

Rozdział 5. Wykorzystanie metod zastępujących prezentację | str. 129
Demonstracja | str. 129
Studium przypadku | str. 131
Naprowadzanie | str. 135
Stymulowanie pytań | str. 137
Samodzielne poszukiwanie informacji | str. 139
"Zespoły badawcze" | str. 142
"Puzzle" | str. 144
"Turniej" | str. 147
Przykłady wykorzystania metod zastępujących wykład | str. 150

Rozdział 6. Uczenie się przez działanie | str. 156
Odgrywanie ról | str. 157
Gry i symulacje | str. 169
Obserwacja | str. 174
Ćwiczenia rozwijające wyobraźnię | str. 178
Zadania pisemne | str. 183
Realizacja projektów z wykorzystaniem metod uczenia się przez działanie | str. 186

Rozdział 7. Projektowanie ćwiczeń | str. 196
Trzy główne składniki ćwiczeń | str. 196
Przygotowanie ćwiczenia | str. 199
Ustalanie szczegółów ćwiczenia | str. 200
Kreatywne stosowanie ćwiczeń | str. 202

Rozdział 8. Ustalanie kolejności ćwiczeń | str. 207
Wskazówki dotyczące ustalania kolejności ćwiczeń | str. 207
Przykłady ustalania kolejności ćwiczeń | str. 210
Szczegółowe wskazówki dotyczące ustalania kolejności ćwiczeń | str. 217
Kolejność działań podczas szkoleń opartych na ćwiczeniach | str. 221

Rozdział 9. Planowanie programu aktywnego szkolenia | str. 227
Makroprojekt programu aktywnego szkolenia | str. 227

Rozdział 10. Włączanie aktywnego uczenia się do wszystkich szkoleń | str. 235
E-learning asynchroniczny | str. 236
E-learning grupowy | str. 240
Wirtualne klasy | str. 244
Szkolenia mieszane | str. 246
Media społecznościowe poszerzają aktywne szkolenia i rozwój | str. 249
M-learning ma dużo do zaoferowania | str. 252

Część III. Realizacja programu aktywnego szkolenia | str. 255

Rozdział 11. Rozpoczęcie programu aktywnego szkolenia | str. 258
Przygotowanie psychiczne | str. 258
Przygotowanie miejsca | str. 261
Powitanie uczestników i stworzenie więzi z nimi | str. 265
Wykorzystanie pierwszych trzydziestu minut szkolenia | str. 268
Analiza planu szkolenia | str. 270
Zachęcanie do skomentowania planu szkolenia | str. 271

Rozdział 12. Kierowanie grupą szkoleniową | str. 274
Ustalanie norm zachowań | str. 274
Kontrolowanie czasu i tempa | str. 276
Umocnienie pozytywnego reagowania na kierowanie grupą | str. 278
Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami | str. 279

Rozdział 13. Prowadzenie prezentacji i prowadzenie dyskusji | str. 288
Poznanie grupy | str. 288
Przygotowanie prezentacji | str. 291
Kontrola mowy ciała | str. 293
Pomoce wizualne | str. 295
Przejścia między częściami prezentacji | str. 297
Prowadzenie dyskusji | str. 298

Rozdział 14. Prowadzenie ćwiczeń w grupach i wspomaganie zespołowego uczenia się | str. 306
Zorganizowanie ćwiczeń | str. 306
Zespołowe uczenie się | str. 316

Rozdział 15. Zakończenie i ocena programu aktywnego szkolenia | str. 324
Analiza treści szkolenia | str. 324
Pytania i zastrzeżenia dotyczące szkolenia | str. 326
Samoocena wiedzy i umiejętności | str. 329
Zastosowanie nabytych umiejętności w pracy | str. 332
Wyrażenie uczuć dotyczących szkolenia | str. 333

Część IV. Zwiększenie wartości programu aktywnego szkolenia | str. 335

Rozdział 16. Praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy | str. 337
Przed szkoleniem | str. 337
Podczas szkolenia | str. 339
Pod koniec szkolenia | str. 341
Ocena przeszkód | str. 344
Konsultacje z kolegami | str. 345
Własny monitoring | str. 347
Późniejszy coaching i wsparcie | str. 355

Rozdział 17. Ocena programu aktywnego szkolenia | str. 358
Poszerzenie czterech poziomów oceny | str. 359
Projektowanie ocen | str. 369
Uzyskiwanie informacji zwrotnych na bieżąco | str. 370

Część V. Ewolucja roli szkoleniowca | str. 373
Nowe role. Nowe realia | str. 373

Rozdział 18. Rozszerzenie roli szkoleniowców | str. 375
Wprowadzenie do pracy | str. 375
Zarządzanie zmianą | str. 378
Trenowanie menedżerów | str. 382
Programy mentoringu | str. 383
Konsulting wewnętrzny | str. 386
Tworzenie zespołów | str. 387

Rozdział 19. Nowe realia biznesowe dla szkoleniowców | str. 393
Robienie więcej za mniej | str. 394
Globalizacja | str. 397
Praca z wielopokoleniowymi zespołami | str. 398
Współpraca z prezesami | str. 401
Postępowanie z dostawcami usług | str. 403
Współpraca z ekspertami | str. 405

Bibliografia | str. 409

Indeks | str. 413

Ukryj

Opis:

Książka zawiera skuteczne metody szkoleniowe polegające na uczeniu się przez działanie.
W zaproponowanych ćwiczeniach przedstawiono różnorodne tematy szkoleniowe, które można dostosować do potrzeb rozmaitych grup i rodzajów szkoleń.
Najnowsze, uaktualnione wydanie książki uwzględnia specyficzne wyzwania dzisiejszego środowiska pracy. Oprócz kompleksowego opisu projektowania i przeprowadzania ćwiczeń szkoleniowych autorzy prezentują:
• nowoczesne technologie wspomagające uczenie się, takie jak media społecznościowe, nauczanie mobilne i internetowe wirtualne klasy,
• wskazówki dotyczące stosowania metod aktywizujących podczas wprowadzania nowych pracowników, w coachingu, konsultingu i budowaniu zespołów,
• porady dotyczące pracy przy ograniczeniach budżetowych, szkoleń grup pracowników obejmujących kilka pokoleń, a także pracy w globalnym środowisku.

Publikacja jest cennym przewodnikiem dla szkoleniowców działających nie tylko w środowisku biznesu, ale również w administracji państwowej, szkolnictwie czy służbie zdrowia.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9269-3 , Oprawa: miękka , Format: B5 , 420
Rodzaj: poradnik , Medium: książki (WKP)
Dział: HR Kadry / Coaching i szkolenia-literatura
Kod: OFE-0139:W02D01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów