Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Prawo reklamy [KSIĄŻKA PAPIEROWA + EBOOK PDF]

Wydanie rozszerzone i uzupełnione

W książce zostały omówione wszystkie najważniejsze akty prawne regulujące w sposób mniej lub bardziej szczegółowy zagadnienia związane z reklamą.

więcej

Autorzy: Katarzyna Grzybczyk,
Seria:  Akademicka. Prawo
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1.09.2012 r.
Kod: KAM-0558;pakiet  Ilość w paczce: 20

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 11

Rozdział pierwszy
Wprowadzenie
str. 13


1. Rys historyczny
str. 13

2. Ogólne wiadomości dotyczące reklamy
str. 16

3. Potęga reklamy
str. 22

Rozdział drugi
Cywilnoprawne skutki reklamy
str. 27


1. Reklama jako propozycja zawarcia umowy
str. 28

1.1. Oferta
str. 29

1.2. Negocjacje
str. 32

1.3. Reklama a informacja
str. 33

1.4. Wystawienie rzeczy na widok publiczny
str. 34

2. Odpowiedzialność reklamodawcy za treść reklam
str. 35

Rozdział trzeci
Dobra osobiste a reklama
str. 40


1. Pojęcie dóbr osobistych
str. 44

2. Prawo do nazwiska
str. 47

3. Prawo do wizerunku
str. 52

4. Prawo do ochrony życia prywatnego
str. 63

4.1. Right of publicity
str. 64

4.2. Prawo do głosu
str. 70

5. Prawo do firmy
str. 71

Rozdział czwarty
Reklama w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
str. 76


1. Pojęcie nieuczciwej konkurencji
str. 77

2. Reklama sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami lub uchybiająca godności człowieka
str. 85

3. Reklama wprowadzająca w błąd
str. 90

4. Oczernianie
str. 94

5. Reklama odwołująca się do uczuć klientów przez wywoływanie lęku, wykorzystywanie przesądów lub łatwowierności dzieci
str. 96

6. Wypowiedź, która, zachęcając do nabywania towarów lub usług, sprawia wrażenie neutralnej informacji
str. 100

7. Reklama, która stanowi istotną ingerencję w sferę prywatności
str. 103

8. Reklama porównawcza
str. 105

9. Reklama wartościowa
str. 109

10. Odpowiedzialność za popełnienie czynu nieuczciwej reklamy
str. 111

Rozdział piąty
Reklama jako nieuczciwa praktyka rynkowa
str. 113


1. Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym
str. 114

2. Reklama jako praktyka rynkowa wprowadzająca w błąd
str. 115

3. Praktyki rynkowe uznawane za nieuczciwe w każdych okolicznościach
str. 117

4. Reklama uznana za agresywną praktykę handlową
str. 119

5. Konsekwencje stosowania nieuczciwej praktyki rynkowej
str. 119

6. Praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów
str. 120

Rozdział szósty
Ochrona elementów reklamy na podstawie ustawy - prawo własności przemysłowej
str. 124


1. Rodzaje znaków towarowych
str. 125

2. Funkcje znaku towarowego
str. 130

3. Znak towarowy w ustawie - Prawo własności przemysłowej
str. 131

4. Oznaczenia geograficzne
str. 142

5. Slogan
str. 143

6. Logo - znak graficzny
str. 146

7. Kolor
str. 147

8. Melodia
str. 148

9. Stosunek norm ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji do ustawy - Prawo własności przemysłowej
str. 149

Rozdział siódmy
Reklama w prawie autorskim
str. 152


1. Wprowadzenie
str. 153

2. Reklama a pojęcie utworu
str. 154

2.1. Działalność twórcza o indywidualnym charakterze
str. 154

2.2. Ustalenie w jakiejkolwiek postaci
str. 155

2.3. Wartość, przeznaczenie i sposób wyrażania
str. 156

3. Utwory tworzące dzieło reklamowe
str. 157

3.1. Idea
str. 157

3.2. Slogan
str. 160

3.3. Postacie fikcyjne
str. 163

3.4. Utwory plastyczne
str. 168

3.5. Utwór fotograficzny
str. 169

3.6. Utwór muzyczny
str. 171

3.7. Utwór audiowizualny
str. 173

3.8. Pozostałe elementy
str. 174

3.9. Plagiat w reklamie
str. 177

4. Podmioty prawa autorskiego
str. 179

4.1. Twórca
str. 179

4.2. Współtwórcy
str. 181

4.3. Agencja reklamowa
str. 183

4.4. Zlecający przeprowadzenie kampanii reklamowej
str. 186

5. Autorskie prawa osobiste i majątkowe twórcy reklamy
str. 187

5.1. Autorskie prawa osobiste
str. 187

5.2. Prawo do autorstwa utworu
str. 188

5.3. Prawo do integralności utworu
str. 190

5.4. Prawo do rzetelnego wykorzystania utworu
str. 192

5.5. Prawo do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu
str. 193

5.6. Prawo do nadzoru
str. 195

5.7. Prawo do wycofania utworu z obrotu
str. 195

5.8. Dysponowanie autorskimi prawami osobistymi
str. 197

5.9. Autorskie prawa majątkowe
str. 198

Rozdział ósmy
Prawo reklamy w mediach
str. 200


1. Reklama a prawo prasowe
str. 201

2. Reklama radiowa i telewizyjna
str. 209

3. Reklama w internecie
str. 222

Rozdział dziewiąty
Reklama zewnętrzna
str. 229


1. Prawo budowlane
str. 230

2. Ochrona zabytków i ochrona przyrody
str. 232

3. Drogi publiczne
str. 235

Rozdział dziesiąty
Szczególne regulacje dotyczące reklamy niektórych produktów i usług
str. 238


1. Reklama niektórych produktów
str. 239

1.1. Reklama żywności
str. 240

1.2. Reklama alkoholu
str. 244

1.3. Reklama tytoniu
str. 247

1.4. Reklama środków psychotropowych i substancji odurzających
str. 249

1.5. Reklama leków i innych środków farmaceutycznych
str. 250

1.6. Reklama kosmetyków
str. 254

1.7. Reklama substancji niebezpiecznych i produktów biobójczych
str. 255

1.8. Reklama środków ochrony roślin
str. 258

1.9. Reklama wyrobów z metali szlachetnych
str. 259

2. Reklama usług
str. 260

2.1. Usługi w zakresie bankowości
str. 260

2.2. Usługi w zakresie ubezpieczeń
str. 261

2.3. Reklama usług płatniczych
str. 261

2.4. Reklama funduszów inwestycyjnych
str. 263

2.5. Reklama kredytu konsumenckiego
str. 265

2.6. Reklama usług turystycznych
str. 267

2.7. Reklama usług doradztwa podatkowego
str. 268

2.8. Reklama gier hazardowych
str. 270

2.9. Reklama aptek
str. 273

3. Ograniczenia reklamy dotyczące niektórych wolnych zawodów
str. 274

3.1. Adwokaci
str. 276

3.2. Radcowie prawni
str. 278

3.3. Notariusze
str. 279

3.4. Lekarze
str. 282

Rozdział jedenasty
Kodeksy etyki w dziedzinie reklamy
str. 283

Rozdział dwunasty
Merchandising
str. 290


1. Pojęcie
str. 290

2. Wykorzystanie postaci fikcyjnej
str. 292

3. Dzieła sztuk pięknych
str. 294

4. Personality merchandising
str. 295

5. Image merchandising
str. 296

Rozporządzenia
str. 297

Bibliografia
str. 315

Indeks rzeczowy
str. 329

Ukryj

Opis:

.. W ksiazce zostaly omówione najwazniejsze regulacje z zakresu prawa reklamy, w tym: – ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, – ustawa o przeciwdzialaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, – ustawa – Prawo wlasnosci przemyslowej. .. Wszystkie zagadnienia sa zilustrowane przykladami i orzeczeniami, dzieki czemu czytelnicy moga zapoznac sie z róznymi postaciami reklamy i mechanizmami wykorzystywanymi w dzialalnosci reklamowej. Znajda tez w opracowaniu odniesienia do kampanii reklamowych, które pojawialy sie w ostatnim czasie i które beda mogli przeanalizowac pod katem zgodnosci z przepisami prawa. .. Trzecie wydanie ksiazki zostalo rozszerzone i uzupelnione o rozdzialy zawierajace omówienie nie tylko nowych regulacji prawnych, lecz takze nowych problemów pojawiajacych sie w dzialalnosci reklamowej, takich jak lokowanie produktu czy wykorzystanie tatuazu w reklamie. .. Publikacja przeznaczona jest dla studentów prawa, a takze osób zajmujacych sie dzialalnoscia reklamowa, public relations, jak tez przedsiebiorców zainteresowanych mozliwosciami zgodnego z prawem reklamowania sie. Ksiazka bedzie przydatna równiez studentom innych kierunków i sluchaczom studiów podyplomowych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3772-4 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 332
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: pakiet
Dział: Prawo cywilne / Cywilne ogólne
Kod: KAM-0558;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów