Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Joanna Hołda, Zbigniew Hołda, Julita Agnieszka Rybczyńska, Dorota Ostrowska,
Seria:  Akademicka. Prawo
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1.02.2014 r.
Kod: KAM-0590;pakiet  Ilość w paczce: 30

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 7

Przedmowa | str. 9

Rozdział pierwszy
Prawa człowieka. Wiadomości wstępne | str. 11


1. Podstawowe pojęcia | str. 11

2. Prawa człowieka jako przedmiot refleksji i praktyki | str. 12

Rozdział drugi
Prawa człowieka. Historia | str. 15


1. Prawa człowieka w myśli politycznej - Locke, Monteskiusz, Rousseau | str. 15

2. Prawa człowieka w praktyce politycznej i ustrojowej XVIII w. - Stany Zjednoczone, Francja, Polska | str. 19

3. Prawa człowieka w XIX w. - kierunki ewolucji | str. 26

Rozdział trzeci
Prawa człowieka w wewnętrznym porządku prawnym | str. 28


1. Konstytucja | str. 28

2. Rzecznik Praw Obywatelskich | str. 34

3. Trybunał Konstytucyjny | str. 42

Rozdział czwarty
Międzynarodowa ochrona praw człowieka | str. 52


1. Krótka historia międzynarodowej ochrony praw człowieka | str. 52

2. Ochrona praw człowieka w systemie ONZ | str. 54

3. Ochrona praw człowieka w systemie Rady Europy | str. 61

4. Rola umów międzynarodowych w wewnętrznym porządku prawnym | str. 73

Rozdział piąty
Prawa człowieka w Unii Europejskiej | str. 76


1. Wprowadzenie | str. 76

2. Karta praw podstawowych Unii Europejskiej | str. 79

3. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich | str. 83

4. Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej | str. 85

Rozdział szósty
Wybrane prawa człowieka. Omówienie | str. 88


1. Wprowadzenie | str. 88

2. Prawo do życia | str. 89

3. Zakaz tortur | str. 102

4. Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego | str. 108

5. Prawo do rzetelnego procesu sądowego | str. 114

6. Prawo do prywatności | str. 124

7. Prawo do wolności słowa | str. 130

8. Prawo do wolności sumienia i wyznania | str. 138

9. Zakaz dyskryminacji | str. 141

Rozdział siódmy
Międzynarodowa ochrona mniejszości narodowych | str. 147


1. Wprowadzenie | str. 147

2. System ONZ | str. 148

3. Rada Europy | str. 151

4. KBWE/OBWE | str. 154

5. Unia Europejska | str. 156

Ukryj

Opis:

Podręcznik stanowi zarys wykładu z zakresu problematyki prawa człowieka, w tym tematów dotyczących m.in.:

  • praw człowieka w wewnętrznym porządku prawnym,
  • praw człowieka w Unii Europejskiej,
  • międzynarodowej ochrony praw człowieka,
  • międzynarodowej ochrony mniejszości narodowych.
Adresaci:
Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla studentów prawa, ale może okazać się przydatna także dla słuchaczy innych kierunków: administracji, politologii, pedagogiki, psychologii i socjologii.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3165-4 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 160
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: pakiet
Dział: Prawo cywilne
Kod: KAM-0590;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów