Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Wojciech Kotowski,
Seria:  Praktyczne komentarze LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1.01.2012
Kod: ABC-0346;pakiet  Ilość w paczce: 6

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 13

Wprowadzenie
str. 19

Zagadnienia ogólne
str. 23

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji
str. 139

Rozdział 1. Przepisy ogólne
str. 141


Art. 1 [Zakres regulacji]
str. 141

Art. 2 [Policja wojskowa]
str. 150

Art. 3 [Władza administracyjna]
str. 159

Rozdział 2. Organizacja Policji
str. 164


Art. 4 [Katalog służb]
str. 164

Art. 4a [Urzędnicy]
str. 174

Art. 5 [Organy centralne]
str. 175

Art. 6 [Organy wojewódzkie]
str. 177

Art. 6a [Kompetencje]
str. 180

Art. 6b [Zasady powoływania i odwoływania na szczeblu centralnym]
str. 186

Art. 6c [Zasady powoływania i odwoływania na szczeblu powiatowym]
str. 188

Art. 6d [Zmiany kadrowe w komisariacie]
str. 190

Art. 6e [Zasady odwoływania]
str. 192

Art. 6f [Przełożeni]
str. 196

Art. 6g [Wykonywanie zadań]
str. 196

Art. 6h (uchylony)
str. 200

Art. 7 [Kompetencje organów]
str. 200

Art. 8 [Jednostki specjalistyczne]
str. 287

Art. 8a [Rewiry]
str. 288

Art. 9 (uchylony)
str. 294

Art. 10 [Sprawozdawczość]
str. 294

Art. 11 [Zakres żądań]
str. 297

Art. 12 [Przepis delegacyjny]
str. 298

Art. 13 [Środki finansowe]
str. 316

Art. 13a (uchylony)
str. 322

Art. 13b [Święto Policji]
str. 322

Rozdział 3. Zakres uprawnień Policji
str. 323


Art. 14 [Rodzaj czynności]
str. 323

Art. 15 [Uprawnienia]
str. 333

Art. 15a [Zatrzymanie sprawców przemocy w rodzinie]
str. 360

Art. 16 [Środki przymusu bezpośredniego]
str. 362

Art. 17 [Zasady użycia broni palnej]
str. 370

Art. 18 [Użycie jednostek zbrojnych]
str. 384

Art. 18a [Wsparcie Żandarmerii Wojskowej]
str. 391

Art. 18b [Wsparcie Straży Granicznej]
str. 394

Art. 18c [Uniemożliwienie telekomunikacji]
str. 396

Art. 19 [Warunki zarządzenia kontroli operacyjnej]
str. 398

Art. 19a [Charakter czynności operacyjno-rozpoznawczych]
str. 424

Art. 19b [Dokumentowanie czynności]
str. 437

Art. 20 [Wykrywanie i identyfikacja]
str. 441

Art. 20a [Kamuflaż]
str. 452

Art. 20b [Tryb udzielania informacji]
str. 459

Art. 20c [Tryb ujawniania danych]
str. 460

Art. 20d [Ujawnianie danych]
str. 463

Art. 21 [Dane osobopoznawcze]
str. 465

Art. 21a [Baza DNA]
str. 466

Art. 21b [Procedura wprowadzania danych DNA]
str. 472

Art. 21c [Udzielanie informacji o danych DNA]
str. 473

Art. 21d [Czas przechowywania danych DNA]
str. 473

Art. 21e [Usuwanie informacji z bazy DNA]
str. 475

Art. 22 [Policyjni pomocnicy]
str. 475

Rozdział 3a. Bandera i znaki rozpoznawcze
str. 483


Art. 22a [Bandera]
str. 483

Art. 22b [Flaga Policji]
str. 484

Rozdział 4. (uchylony)
str. 486


Art. 23-24. (uchylone)
str. 486

Rozdział 5. Służba w Policji
str. 487


Art. 25 [Postępowanie kwalifikacyjne]
str. 487

Art. 25a [Szczególne predyspozycje do służby w Policji]
str. 494

Art. 26 [Ocena zdolności]
str. 498

Art. 27 [Ślubowanie]
str. 506

Art. 28 [Mianowanie]
str. 509

Art. 28a [Służba kontraktowa]
str. 512

Art. 29 [Służba przygotowawcza]
str. 513

Art. 30 [Służba kandydacka]
str. 514

Art. 31 [Uprawnienia odbywających ćwiczenia]
str. 515

Art. 31a [Objęcie Policji militaryzacją]
str. 518

Art. 32 [Zwierzchnictwo służbowe]
str. 518

Art. 33 [Czas służby]
str. 532

Art. 34 [Warunki mianowania]
str. 536

Art. 35 [Opiniowanie]
str. 548

Art. 35a [Badanie predyspozycji do służby]
str. 563

Art. 36 [Przeniesienie służbowe]
str. 567

Art. 37 [Powierzanie zadań]
str. 579

Art. 37a [Szczególna grupa kadrowa]
str. 580

Art. 38 [Przeniesienie na niższe stanowisko]
str. 582

Art. 39 [Zawieszenie w czynnościach]
str. 589

Art. 40 [Badanie stanu zdrowia]
str. 593

Art. 41 [Zwolnienie ze służby]
str. 594

Art. 42 [Nieważność decyzji]
str. 610

Art. 43 [Warunki zwolnienia ze służby]
str. 613

Art. 44 [Przywileje policjantki]
str. 616

Art. 44a [Urlop wychowawczy]
str. 617

Art. 45 [Organ uprawniony do zwolnienia]
str. 617

Art. 46 [Świadectwo służby]
str. 618

Art. 46a [Akta osobowe]
str. 619

Rozdział 6. Korpusy i stopnie policyjne
str. 623


Art. 47 [Stopnie]
str. 623

Art. 48 [Organ uprawniony do mianowania]
str. 629

Art. 49 [Podoficer i aspirant]
str. 629

Art. 50 [Pierwszy stopień oficerski]
str. 630

Art. 51 (uchylony)
str. 631

Art. 52 [Mianowanie na wyższy stopień]
str. 631

Art. 53 [Dożywotność stopni]
str. 633

Art. 54 [Obniżenie stopnia]
str. 634

Art. 55 [Przywrócenie stopnia]
str. 634

Art. 56 [Równoważność stopni]
str. 635

Art. 57 [Przepis delegacyjny]
str. 636

Rozdział 7. Obowiązki i prawa policjanta
str. 640


Art. 58 [Powinności]
str. 640

Art. 59 [Zasady wykonywania poleceń]
str. 642

Art. 60 [Zasada czasu służby]
str. 643

Art. 61 [Identyfikacja]
str. 644

Art. 61a [Utrzymanie sprawności fizycznej]
str. 645

Art. 62 [Warunki zarobkowania]
str. 646

Art. 62a [Dane zarobkowe współmałżonka]
str. 655

Art. 63 [Apolityczność]
str. 656

Art. 64 [Wyjazd za granicę]
str. 656

Art. 65 (uchylony)
str. 657

Art. 66 [Ochrona prawna]
str. 657

Art. 67 [Związek zawodowy]
str. 659

Art. 68 [Odszkodowanie]
str. 661

Art. 69 [Prawo do emerytury]
str. 668

Art. 69a [Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe]
str. 673

Art. 70 [Umundurowanie]
str. 677

Art. 71 [Wyposażenie służbowe]
str. 680

Art. 72 [Wyżywienie]
str. 683

Art. 73 [Bezpłatny przejazd]
str. 689

Art. 74 (uchylony)
str. 692

Art. 75 (pominięty)
str. 692

Art. 76 (pominięty)
str. 692

Art. 77 [Osoby najbliższe]
str. 693

Art. 78 [Szczególny charakter pracy]
str. 693

Art. 79 [Szczególne uprawnienia]
str. 694

Art. 80 [Policjant a prawo pracy]
str. 695

Art. 81 [Przepis delegacyjny]
str. 695

Art. 82 [Urlop]
str. 704

Art. 83 [Odwołanie z urlopu]
str. 704

Art. 84 [Płatny urlop dodatkowy]
str. 706

Art. 85 [Urlop zdrowotny]
str. 707

Art. 86 [Przepis delegacyjny]
str. 708

Art. 87 [Wyróżnienia]
str. 715

Rozdział 8. Mieszkania funkcjonariuszy Policji
str. 718


Art. 88 [Prawo do lokalu]
str. 718

Art. 89 [Uprawnienia członków rodziny]
str. 724

Art. 90 [Lokale mieszkalne]
str. 726

Art. 91 [Fundusz remontowy]
str. 727

Art. 92 [Równoważnik pieniężny]
str. 734

Art. 93 [Koszty dojazdu]
str. 741

Art. 94 [Pomoc finansowa]
str. 743

Art. 95 [Zasady przydziału lokalu]
str. 758

Art. 96 [Tryb szczególny przydziału lokalu]
str. 773

Art. 97 [Przepis delegacyjny]
str. 776

Art. 98 [Zachowanie prawa do lokalu]
str. 783

Rozdział 9. Uposażenie i inne świadczenia pieniężne policjantów
str. 791


Art. 99 [Wielokrotność kwoty bazowej]
str. 791

Art. 100 [Składniki uposażenia]
str. 792

Art. 101 [Wysługa lat]
str. 803

Art. 102 [Przepis delegacyjny]
str. 805

Art. 103 [Zachowanie stawki uposażenia]
str. 806

Art. 104 [Katalog dodatków]
str. 807

Art. 105 [Zasady płatności]
str. 816

Art. 106 [Zmiana uposażenia]
str. 832

Art. 107 [Roszczenia]
str. 833

Art. 108 [Świadczenia pieniężne]
str. 834

Art. 109 [Zasiłek]
str. 836

Art. 110 [Nagrody]
str. 836

Art. 110a [Nagrody motywacyjne]
str. 839

Art. 110b [Przepis delegacyjny]
str. 840

Art. 111 [Nagrody jubileuszowe]
str. 843

Art. 112 [Dodatkowe wynagrodzenie]
str. 845

Art. 113 [Należności]
str. 847

Art. 114 [Ekwiwalent]
str. 856

Art. 115 [Odprawa]
str. 858

Art. 115a [Wysokość ekwiwalentu]
str. 862

Art. 116 [Odprawa pośmiertna]
str. 863

Art. 116a [Pomoc finansowa na kształcenie dzieci zmarłego policjanta]
str. 863

Art. 117 [Świadczenie pieniężne]
str. 866

Art. 118 [Uprawnienia do odprawy]
str. 868

Art. 119 [Uprawnieni do zasiłku pogrzebowego]
str. 869

Art. 120 [Zasiłek pogrzebowy]
str. 869

Art. 121 [Wysokość należności w okresach szczególnych]
str. 872

Art. 122 [Szkolenie]
str. 890

Art. 122a [Oficer łącznikowy]
str. 893

Art. 123 [Kierownicze stanowiska państwowe]
str. 894

Art. 124 [Uprawnienia policjanta zawieszonego w czynnościach służbowych]
str. 895

Art. 125 [Uprawnienia policjanta tymczasowo aresztowanego]
str. 897

Art. 126 [Samowola]
str. 898

Art. 127 [Potrącenia]
str. 902

Art. 128 [Zaliczki]
str. 903

Art. 129 [Przepis kompetencyjny]
str. 903

Art. 130 (uchylony)
str. 904

Art. 131 [Zastosowanie przepisów]
str. 904

Rozdział 10. Odpowiedzialność dyscyplinarna i karna policjantów
str. 906


Art. 132 [Odpowiedzialność kompleksowa]
str. 906

Art. 132a [Charakter przewinienia]
str. 918

Art. 132b [Sposób popełnienia przewinienia]
str. 919

Art. 133 [Przełożony dyscyplinarny]
str. 921

Art. 134 [Rodzaje kar]
str. 923

Art. 134a [Charakter kary nagany]
str. 925

Art. 134b [Zakaz opuszczania miejsca]
str. 925

Art. 134c [Ostrzeżenie]
str. 926

Art. 134d [Wyznaczenie na niższe stanowisko]
str. 926

Art. 134e [Obniżenie stopnia]
str. 927

Art. 134f [Wydalenie ze służby]
str. 927

Art. 134g [Sposób wymierzenia kary]
str. 928

Art. 134h [Sprawiedliwa kara]
str. 929

Art. 134i [Podstawa wszczęcia postępowania dyscyplinarnego]
str. 932

Art. 135 [Zasady karania]
str. 937

Art. 135a [Rzecznik dyscyplinarny]
str. 941

Art. 135b [Odwołanie rzecznika dyscyplinarnego]
str. 942

Art. 135c [Przesłanki wyłączające od udziału w postępowaniu dyscyplinarnym]
str. 943

Art. 135d [Przejęcie postępowania dyscyplinarnego]
str. 945

Art. 135e [Obowiązki rzecznika dyscyplinarnego]
str. 945

Art. 135f [Uprawnienia obwinionego]
str. 950

Art. 135g [Sposób uwzględniania okoliczności]
str. 954

Art. 135h [Czas trwania czynności dowodowych]
str. 956

Art. 135i [Tryb zapoznania się z aktami postępowania dyscyplinarnego]
str. 957

Art. 135j [Tryb wydania orzeczenia]
str. 958

Art. 135k [Dwuinstancyjność postępowania dyscyplinarnego]
str. 961

Art. 135l [Postępowanie odwoławcze]
str. 962

Art. 135m [Zaskarżanie orzeczeń]
str. 963

Art. 135n [Sprawozdanie z czynności]
str. 964

Art. 135o [Prawomocność postanowienia]
str. 965

Art. 135p [Zastosowanie procedury karnej]
str. 966

Art. 135q [Zatarcie kary dyscyplinarnej]
str. 968

Art. 135r [Tryb wznowienia postępowania]
str. 970

Art. 135s [Czynności dowodowe po wznowieniu postępowania]
str. 975

Art. 136 (uchylony)
str. 977

Art. 137 (uchylony)
str. 977

Art. 138 [Tryb skargowy]
str. 977

Art. 139 [Przepis delegacyjny]
str. 978

Art. 140 (uchylony)
str. 981

Art. 141 (uchylony)
str. 981

Art. 141a [Zastosowanie przepisów]
str. 981

Art. 142 (uchylony)
str. 982

Art. 143 (uchylony)
str. 982

Art. 144 (uchylony)
str. 983

Art. 144a [Legalność działania]
str. 983

Art. 145 (uchylony)
str. 984

Rozdział 10a. Kontyngenty policyjne wydzielone do realizacji zadań poza granicami państwa
str. 985


Art. 145a [Kontyngenty]
str. 985

Art. 145b [Przepis kompetencyjny]
str. 990

Art. 145c [Skład kontyngentu]
str. 991

Art. 145d [Zastosowanie przepisów]
str. 995

Art. 145e [Służba w kontyngencie]
str. 996

Art. 145f [Przepis kompetencyjny]
str. 1000

Art. 145g [Finansowanie wydatków]
str. 1001

Rozdział 10b. Realizacja wspólnych działań na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej
str. 1004


Art. 145h [Obowiązki na terytorium innego państwa członkowskiego]
str. 1004

Art. 145i [Podmioty uprawnione do określenia obowiązków]
str. 1006

Rozdział 10c. Punkty kontaktowe wymiany informacji z państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz krajowe biuro do spraw odzyskiwania mienia
str. 1008


Art. 145j [Krajowy punkt kontaktowy]
str. 1008

Art. 145k [Krajowe biuro ds. odzyskiwania mienia]
str. 1011

Rozdział 11. Przepisy przejściowe i końcowe
str. 1013


Art. 146 [Utworzenie Policji]
str. 1013

Art. 147 [Przepis kompetencyjny]
str. 1013

Art. 148 (pominięty)
str. 1014

Art. 149 [Przekształcenie]
str. 1014

Art. 150 [Zasada ciągłości pracy]
str. 1014

Art. 151 [Zachowanie uprawnień]
str. 1014

Art. 152 [Ustanie członkostwa]
str. 1015

Art. 153 [Znaczenie określeń]
str. 1015

Art. 154-156. (pominięte)
str. 1015

Art. 157 [Utrata mocy ustawy]
str. 1015

Art. 158 [Data wejścia w życie ustawy]
str. 1016

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity)
str. 1017

Wykaz aktów wykonawczych
str. 1127

Taryfikator mandatowy
str. 1205

Punkty karne
str. 1248

Bibliografia
str. 1261


Ukryj

Opis:

Jest to juz trzecie wydanie najobszerniejszego komentarza do ustawy o Policji. Autor w przystępny sposób, wynikający z praktycznego charakteru publikacji, omawia przepisy ustawowe, w tym najnowsze regulacje dotyczące:

  • zatrzymania sprawców przemocy w rodzinie,
  • stosowania przez Policje urządzeń uniemożliwiających telekomunikacje,
  • działań Policji na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej,
  • nowej bazy danych zawierającej informacje o wynikach analizy DNA i procedurach z nią związanych,
  • obowiązku policjanta informowania o podjęciu przez jego małżonka pracy w podmiotach świadczących usługi detektywistyczne,
  • nagród motywacyjnych dla policjantów,
  • obowiązku utrzymywania sprawności fizycznej przez policjanta.
Komentarz zawiera ponadto wykaz i omówienie najważniejszych aktów wykonawczych do ustawy, a także taryfikator mandatowy i punktacje karna za naruszenia przepisów ruchu drogowego. Publikacja przeznaczona jest zarówno dla policjantów, jak i pracowników cywilnych Policji. Będzie stanowić również cenna pomoc dla prokuratorów, sędziów i adwokatów w sprawach wymagających oceny zakresu kompetencji Policji.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1644-6 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 1280
Rodzaj: komentarz , Medium: pakiet
Dział: Policja / Służba w Policji
Kod: ABC-0346;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów