Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2007:

Regulowana gospodarka rynkowa

Wybór materiałów do studiowania polityki gospodarczej

Istota, cele i funkcje poszczególnych elementów polityki gospodarczej.

więcej

Autorzy: Urszula Kalina-Prasznic (red.),
Seria:  Akademicka. Ekonomia
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: OFE-0133:W02P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: Wstęp

1. Rola państwa w gospodarce w ujęciu szkół ekonomicznych
Gabriela Przesławska
Keynesizm
Współczesny liberalizm ekonomiczny
Wpływ państwa na rozwój gospodarczy - teorie wzrostu gospodarczego (zarys problemu)
Rola państwa w procesie przemian gospodarczych - nowe kierunki badań
Instytucjonalne aspekty roli państwa w procesach wzrostu i transformacji
Nowa gospodarka - wyzwanie dla teorii ekonomii i polityki ekonomicznej

2. Sektor publiczny w gospodarce
Urszula Kalina-Prasznic
Pojęcie sektora publicznego
Mieszany charakter gospodarki
Sektor publiczny a niedoskonałość rynku
Decyzje w sektorze publicznym
Wydatki i dochody publiczne
Prywatyzacja zadań publicznych
Podsumowanie

3. Ład społeczny i gospodarczy w doktrynie ordoliberalizmu niemieckiego
Elżbieta Kundera
Narodziny ordoliberalizmu
Doktryny polityczne i ekonomiczne okresu wielkiego kryzysugospodarczego
Idea ordo a lad społeczny
Ład gospodarczy
Doktryna społecznej gospodarki rynkowej

4. Społeczna gospodarka rynkowa
Gabriela Przestawska
Różnice w rozumieniu pojęcia "społeczna gospodarka rynkowa w Polsce". Konstytucyjne ujęcie społecznej gospodarki rynkowej
Społeczna gospodarka rynkowa w polityce gospodarczej i społecznej
Przyszłość społecznej gospodarki rynkowej

5. Polityka antyinflacyjna
Julitta Koćwin
Inflacja - pojęcie i klasyfikacja
Pomiar inflacji
Przyczyny inflacji
Krzywa Phillipsa - zależność między inflacją a bezrobociem
Społeczne i ekonomiczne skutki inflacji
Sposoby tłumienia inflacji
Przyczyny inflacji w Polsce oraz sposoby jej zwalczania

6. Prywatyzacja - zarys problemu
Renata Gryglaszewska-Eckhardt, Dana Kostecka
Pojęcie, cele i metody prywatyzacji
Prywatyzacja w Polsce
Makroekonomiczne efekty prywatyzacji

7. Procesy sanacyjne w gospodarce
Renata Gryglaszewska-Eckhardt, Ireneusz Dukiel
Istota procesów sanacyjnych
Zarząd komisaryczny
Postępowanie naprawcze
Likwidacja
Upadłość
Podsumowanie

8. Giełda i jej rola w gospodarce
Sebastian Jakubowski
Giełda jako rynek
Rodzaje giełd
Instrumenty finansowe
Inwestorzy na rynku papierów wartościowych
Rola państwa w funkcjonowaniu giełd
Funkcjonowanie giełd w Polsce.

9. Polska polityka rolna a integracja europejska
Monika Chudobska
Cele, funkcje i instytucje polityki rolnej
Geneza i rozwój polskiej polityki rolnej
Potencjał polskiego rolnictwa na tle wybranych krajów Unii Europejskiej
Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej
Polskie rolnictwo w strukturach gospodarczych Unii Europejskiej

10. Polityka przemysłowa
Julitta Koćwin
Pojęcie i zakres polityki przemysłowej
Polityka przemysłowa w Unii Europejskiej
Polityka przemysłowa w Polsce

11. Instrumenty i metody łagodzenia dysproporcji gospodarczych między regionami w Unii Europejskiej
Władysław Szmyt
Region i polityka regionalna
Cele pomocy regionalnej w latach 2000-2006
Zasady korzystania ze środków pomocowych
Zasady finansowania polityki regionalnej
Źródła finansowania pomocy regionalnej
Mechanizm finansowy i instytucjonalny absorpcji środków pomocowych
Unii Europejskiej w Polsce po akcesji w 2004 roku
Czy pomoc regionalna jest potrzebna?

12. Polityka gospodarcza - od hegemonii do konkurencji władzy
Andrzej Eckhardt
Rodzaje wiedzy ekonomicznej a polityka gospodarcza
Podmioty polityki gospodarczej i problem zdolności do jej tworzenia
Standardowe pojmowanie polityki gospodarczej - instytucja państwa
Podsumowanie

Indeks

Ukryj

Opis:

Podręcznik zawiera opis najważniejszych zasad i narzędzi stosowanych przez państwo w ramach polityki ekonomicznej, ze szczególnym uwzględnieniem rynku Polski i Unii Europejskiej. Szczegółowo omówiono poszczególne elementy polityki gospodarczej, w tym: polityki antyinflacyjnej, polityki prywatyzacyjnej, polityki rolnej, polityki przemysłowej, procesów sanacyjnych, funkcjonowania sektora publicznego oraz funkcjonowania różnego rodzaju giełd.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7526-037-3 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 316
Rodzaj: podręcznik biznes , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Ekonomia / Ekonomia
Kod: OFE-0133:W02P01

Informacje biograficzne autorów