Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2017
Nr 3/2017 [96]

Kwartalnik poświęcony problemom prawnym samorządu terytorialnego - to nieocenione źródło wiedzy na temat wykładni i sposobu stosowania przepisów prawa dla organów gmin, powiatów i województw oraz osób interesujących się problematyką funkcjonowania samorządu w Polsce. Pismo ukazuje się od 1995 roku.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: ABC-6502:201703  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 96,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 86,40 zł. ( Oszczędzasz: 9,60 zł. )

Spis treści: 

TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

Uchwały spółki wodnej i stwierdzenie ich nieważności (omówienie: Mirosław Stec) | str. 7

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 12 maja 2017 r. (SK 49/13) | str. 8

SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE - GMINA

Zgodność decyzji o warunkach zabudowy z przepisami odrębnymi - wykonanie obiektów budowlanych w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego (omówienie: Magdalena Raguszewska) | str. 32

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie 10 lutego 2017 r. (SKO.ZP/415/424/2016) | str. 34

Wniosek o udostępnienie w trybie dostępu do informacji publicznej skanu aktu notarialnego (omówienie: Barbara Michalak) | str. 40

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 3 kwietnia 2017 r. (SKO 4541/56/17) | str. 41

Świadczenie wychowawcze dla cudzoziemca (omówienie: Robert Raguszewski) | str. 44

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 5 kwietnia 2017 r. (SKO 4318/47/17) | str. 45

Poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego (omówienie: Magdalena Raguszewska) | str. 49

Postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 22 marca 2017 r. (SKO 4401/12/17) | str. 50

WOJEWODOWIE

Sprawy proceduralne

Dopuszczalność drogi sądowej w przypadku zakwestionowania przez osobę fizyczną orzeczenia (zarządzenia) nadzorczego prezydenta miasta wstrzymującego wykonanie uchwały organu stanowiącego dzielnicy (omówienie: Gabriel Węgrzyn) | str. 57

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 września 2016 r. (II OSK 1898/16) | str. 58

Tryb doręczania uchwał i zarządzeń organowi nadzoru (omówienie: Gabriel Węgrzyn) | str. 61

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4 kwietnia 2017 r. (II OSK 459/17) | str. 61

Współdziałanie organów jednostki samorządu terytorialnego z innymi organami (omówienie: Gabriel Węgrzyn) | str. 68

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z 26 kwietnia 2017 r. (nr NK-N.4131.55.1.2017.MS6) | str. 68

Uchwała w sprawie planu miejscowego a naruszenie interesu prawnego lub uprawnienia (omówienie: Gabriel Węgrzyn) | str. 71

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 7 kwietnia 2017 r. (II OSK 2039/15) | str. 71

REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE

Budżet i jego zmiany. Gospodarka finansowa

Realistyczność wieloletniej prognozy finansowej (omówienie: Ryszard Paweł Krawczyk) | str. 83

Uchwała nr 2105/17 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z 25 maja 2017 r. | str. 83

Uchwała nr III/392/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z 6 lutego 2017 r. | str. 85

Subrogacja (omówienie: Ryszard Paweł Krawczyk) | str. 88

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 25 stycznia 2017 r. (II GSK 1205/15) | str. 88

Wzór deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (omówienie: Ryszard Paweł Krawczyk) | str. 96

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 29 listopada 2016 r. (I SA/Łd 856/16) | str. 96

Pożyczka dla fundacji i stowarzyszenia (omówienie: Ryszard Paweł Krawczyk) | str. 101

Uchwała nr 14/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 21 kwietnia 2017 r. | str. 101

Zwolnienie w podatku od nieruchomości (omówienie: Ryszard Paweł Krawczyk) | str. 103

Uchwała nr 2/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 4 stycznia 2017 r. | str. 103

GLOSY

Tomasz Szewc, Prawotwórczy charakter uchwały o nadaniu nazwy ulicy | str. 105

Glosa krytyczna do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z 10 grudnia 2014 r. (II SA/Rz 790/14) | str. 105

Jarosław Czerw, Prowadzenie obrad sesji rady gminy przez radnego seniora a legalność uchwał rady gminy podjętych w czasie takiej sesji | str. 109

Glosa aprobująca do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 13 lutego 2017 r. (III SA/Kr 1700/16) | str. 109

Jakub H. Szlachetko, Tryb rozpatrywania przez radę gminy uwag mieszkańców w sprawie projektów aktów planowania przestrzennego | str. 116

Glosa częściowo krytyczna do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 28 marca 2017 r. (II OSK 1922/15) | str. 116

Paweł Daniel, Pojęcie dochodu utraconego w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci | str. 124

Glosa aprobująca do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 24 listopada 2016 r. (II SA/Po 774/16) | str. 124

Maria Grzymisławska-Cybulska, Operat szacunkowy rzeczoznawcy majątkowego jako dowód w postępowaniu administracyjnym | str. 129

Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2 września 2016 r. (I OSK 2842/14) | str. 129

Wykaz aktów prawnych | str. 137

Skorowidz rzeczowy | str. 139

Ukryj

Opis:

Szczegóły towaru


ISSN: 1232-7107 , Oprawa: miękka , Format: B5 , 140
Rodzaj: czasopisma samorządowe , Medium: czasopismo (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Samorząd terytorialny
Kod: ABC-6502:201703 Miejsce wydania: Warszawa