Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2017
Nr 2/2017 [95]

Kwartalnik poświęcony problemom prawnym samorządu terytorialnego - to nieocenione źródło wiedzy na temat wykładni i sposobu stosowania przepisów prawa dla organów gmin, powiatów i województw oraz osób interesujących się problematyką funkcjonowania samorządu w Polsce. Pismo ukazuje się od 1995 roku.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: ABC-6502:201702  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 96,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 86,40 zł. ( Oszczędzasz: 9,60 zł. )

Spis treści: 

TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

Zwrot będącej współwłasnością, wywłaszczonej nieruchomości (omówienie: Mirosław Stec) | str. 7

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 14 lipca 2015 r. (SK 26/14) | str. 8

SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE - GMINA

Odmowa dopuszczenia organizacji społecznej do postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy (omówienie: Magdalena Raguszewska) | str. 38

Postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z 23 czerwca 2016 r.(SKO.ZP/415/705/2015) | str. 40

Beneficjent dodatku energetycznego (omówienie: Barbara Michalak) | str. 51

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 16 marca 2017 r. (SKO 4304/1/17) | str. 52

SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE - POWIAT

Zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym dwukrotnie w tym samym dniu (omówienie: Magdalena Raguszewska) | str. 55

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 16 lutego 2017 r. (SKO 4142/25/17) | str. 58

WOJEWODOWIE

Ustrój, organizacja gminy i zakres kompetencji jej organów

Określenie zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród za wysokie wyniki sportowe (omówienie: Tomasz Judecki) | str. 63

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 13 stycznia 2017 r. (III SA/Wr 1320/16) | str. 63

Tryb powierzania stanowiska dyrektora nowo powstałego zespołu szkół (omówienie: Tomasz Judecki) | str. 68

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z 7 listopada 2016 r. (WN-II.4131.1.37.2016) | str. 69

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminnego (omówienie: Gabriel Węgrzyn) | str. 71

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 12 stycznia 2017 r. (III SA/Gd 988/16) | str. 71

Utrzymanie czystości i porządku w gminach (omówienie: Gabriel Węgrzyn) | str. 77

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z 29 września 2016 r. (II SA/Ke 546/16) | str. 77

Sprawy proceduralne

Prowadzenie sesji rady gminy przez radnego niebędącego ani przewodniczącym organu stanowiącego, ani też wiceprzewodniczącym (omówienie: Tomasz Judecki) | str. 83

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z 30 września 2016 r. (WN-II.4131.1.33.2016) | str. 84

REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE

Budżet i jego zmiany. Kontrola wykonania

Dotacje celowe na żłobki (omówienie: Ryszard Paweł Krawczyk) | str. 87

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 23 czerwca 2016 r. (l SA/Łd 407/160) | str. 87

Kontrola wykorzystania dotacji oświatowej (omówienie: Ryszard Paweł Krawczyk) | str. 92

Uchwała nr 1187/17 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z 28 lutego 2017 r. | str. 92

Wybór metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (omówienie: Ryszard Paweł Krawczyk) | str. 94

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 29 listopada 2016 r. (l SA/Łd 857/16) | str. 94

Zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej (omówienie: Ryszard Paweł Krawczyk) | str. 98

Uchwała nr 6113/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z 29 grudnia 2016 r. | str. 98

GLOSY

Anna Wierzbica, Rozwiązanie stosunku pracy z radnym | str. 104

Glosa częściowo krytyczna do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 czerwca 2016 r. (II OSK 1208/16) | str. 104

Paweł Daniel, Konieczność uwzględnienia zasady proporcjonalności przy podejmowaniu uchwały o wygaśnięciu mandatu radnego z uwagi na wykorzystywanie mienia komunalnego | str. 113

Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14 września 2016 r. (II OSK 1879/16) | str. 113

Mariusz Szyrski, Charakter prawny aktu odwołującego dyrektora poradni psychologiczno-pedagogicznej w powiecie | str. 118

Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4 stycznia 2017 r. (I OSK 800/16) | str. 118

Adam Ostapski, Sposób obliczania dochodu członka rodziny w razie osiągnięcia przez niego dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki jest ustalane prawo do świadczenia wychowawczego | str. 125

Glosa krytyczna do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 24 listopada 2016 r. (II SA/Ol 1204/16) | str. 125

Marcin Rulka, Jawność konsultacji społecznych a ochrona danych osobowych | str. 130

Glosa częściowo krytyczna do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 5 listopada 2015 r. (II OSK 518/14) | str. 130

Wykaz aktów prawnych | str. 138

Skorowidz rzeczowy | str. 140

Ukryj

Opis:

Szczegóły towaru


ISSN: 1232-7107 , Oprawa: miękka , Format: B5 , 140
Rodzaj: czasopisma samorządowe , Medium: czasopismo (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Samorząd terytorialny
Kod: ABC-6502:201702 Miejsce wydania: Warszawa