Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2017
Nr 1/2017 [94]

Kwartalnik poświęcony problemom prawnym samorządu terytorialnego - to nieocenione źródło wiedzy na temat wykładni i sposobu stosowania przepisów prawa dla organów gmin, powiatów i województw oraz osób interesujących się problematyką funkcjonowania samorządu w Polsce. Pismo ukazuje się od 1995 roku.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: ABC-6502:201701  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 96,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 86,40 zł. ( Oszczędzasz: 9,60 zł. )

Spis treści: 

TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

Prawo do "becikowego" (omówienie: Mirosław Stec) | str. 7

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 22 listopada 2016 r. (SK 2/16) | str. 8

SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE - GMINA

Opłata skarbowa od dokumentu pełnomocnictwa substytucyjnego (omówienie: Magdalena Raguszewska) | str. 27

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z 24 października 2016 r. (SKO.Pod./4140/795/2016) | str. 28

Zmiana decyzji o ustaleniu warunków zabudowy w trybie art. 155 kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie obsługi komunikacyjnej inwestycji (omówienie: Magdalena Raguszewska) | str. 32

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Krakowie z 30 września 2016 r. (1SKO.ZP/415/641/2016) | str. 34

Podatek od nieruchomości - działalność kulturalna a prywatna wytwórnia filmowa; twórca a producent (omówienie: Magdalena Raguszewska) | str. 40

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z 29 kwietnia 2016 r. (SKO.Pod./4140/347/2016) | str. 42

SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE - WOJEWÓDZTWO

Świadczenie wychowawcze - koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego (omówienie: Magdalena Raguszewska) | str. 52

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z 18 maja 2016 r. (SKO Gd/1902/16) | str. 54

WOJEWODOWIE

Ustrój, organizacja gminy i zakres kompetencji jej organów

Stosowanie przepisu art. 39 ust. 4 ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym w sprawach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (omówienie: Tomasz Judecki) | str. 60

Uchwała siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19 grudnia 2016 r. (II FPS 3/16) | str. 63

Powierzenie pełnienia obowiązków kierownika jednostki organizacyjnej (omówienie: Gabriel Węgrzyn) | str. 71

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 25 października 2016 r. (II OSK 125/15) | str. 71

REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE

Budżet i jego zmiany. Kontrola wykonania

Zmiany w budżecie - rezerwa na zarządzanie kryzysowe (omówienie: Ryszard Paweł Krawczyk) | str. 76

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z 30 kwietnia 2015 r. (II SA/Go 176/15) | str. 76

Niestandardowe formy zadłużania się (omówienie: Ryszard Paweł Krawczyk) | str. 81

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 5 kwietnia 2016 r. (II GSK 2904/15) | str. 81

Pomoc finansowa dla innej jednostki samorządu terytorialnego (omówienie: Ryszard Paweł Krawczyk) | str. 88

Uchwała nr 18.193.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z 23 sierpnia 2016 r. | str. 88

Dotacja na ochronę powietrza (omówienie: Ryszard Paweł Krawczyk) | str. 91

Uchwała nr 17.183.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z 2 sierpnia 2016 r. | str. 91

Stawki opłaty targowej (omówienie: Ryszard Paweł Krawczyk) | str. 95

Uchwała nr 17.185.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z 2 sierpnia 2016 r. | str. 95

GLOSY

Sławomir Czarnow, Rekompensata za koszty odzyskiwania należności - odszkodowanie czy sankcja? | str. 98

Glosa aprobująca do uchwały Sądu Najwyższego z 11 grudnia 2015 r. (III CZP 94/15) | str. 98

Michał Błachut, Delegowanie kompetencji do załatwiania spraw z zakresu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w trybie art. 39 ust. 4 ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym | str. 106

Glosa krytyczna do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19 grudnia 2016 r. (II FPS 3/16) | str. 106

Marcin Rulka, W sprawie prawa zebrania wiejskiego do utajnienia swojego głosowania | str. 116

Glosa częściowo aprobująca do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z 28 kwietnia 2016 r. (II SA/Go 227/16) | str. 116

Maria Grzymisławska-Cybulska, Zarządzenie prezydenta miasta w sprawie zakazu organizowania objazdowych przedstawień cyrkowych jako przedmiot skargi do sądu administracyjnego | str. 123

Glosa aprobująca do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 25 października 2016 r. (II SA/Wr 372/16) | str. 123

Bogumił Pahl, Wpływ prawa własności na kształt "podatkowej" definicji budowli | str. 131

Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14 czerwca 2016 r. (II FSK 3128/15) | str. 131

Wykaz aktów prawnych | str. 138

Skorowidz rzeczowy | str. 140

Ukryj

Opis:

Szczegóły towaru


ISSN: 1232-7107 , Oprawa: miękka , Format: B5 , 140
Rodzaj: czasopisma samorządowe , Medium: czasopismo (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Samorząd terytorialny
Kod: ABC-6502:201701 Miejsce wydania: Warszawa