Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2016
Nr 4/2016 [93]

Kwartalnik poświęcony problemom prawnym samorządu terytorialnego - to nieocenione źródło wiedzy na temat wykładni i sposobu stosowania przepisów prawa dla organów gmin, powiatów i województw oraz osób interesujących się problematyką funkcjonowania samorządu w Polsce. Pismo ukazuje się od 1995 roku.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: ABC-6502:201604  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 93,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 83,70 zł. ( Oszczędzasz: 9,30 zł. )

Spis treści: 

TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

Zasady zwrotu tzw. gruntów warszawskich (omówienie: Mirosław Stec) | str. 5

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 19 lipca 2016 r. (Kp 3/15) | str. 8

SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE - GMINA

Świadczenie wychowawcze - opieka naprzemienna (omówienie: Magdalena Raguszewska) | str. 54

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 19 września 2016 (SKO 4318/296/16) | str. 56

Świadczenie wychowawcze - utrata dochodu wskutek wyrejestrowania pozarolniczej działalności gospodarczej (omówienie: Magdalena Raguszewska) | str. 65

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 18 sierpnia 2016 r. (SKO 4318/210/16) | str. 66

Świadczenie wychowawcze - karta pobytu bez adnotacji "dostęp do rynku pracy" (omówienie: Magdalena Raguszewska) | str. 70

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 17 sierpnia 2016 r. (SKO 4318/215/16) | str. 71

Kara pieniężna za przekazanie po terminie sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości - podmiotowe granice odpowiedzialności administracyjnej (omówienie: Dariusz Kozłowski) | str. 74

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 13 czerwca 2016 r. (SKO 4138/23/16) | str. 76

WOJEWODOWIE

Ustrój, organizacja gminy i zakres kompetencji jej organów

Obowiązek powołania do składu komisji konkursowej, utworzonej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej, przedstawicieli międzyzakładowej organizacji związkowej (omówienie: Tomasz Judecki) | str. 80

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z 15 czerwca 2016 r. (WN-II.4131.1.15.2016) | str. 81

Sprawy własnościowe, gospodarka gruntami i planowanie przestrzenne

Elementy treściowe miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (omówienie: Gabriel Węgrzyn) | str. 84

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 15 marca 2016 r. (II SA/Wr 795/15) | str. 84

REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE

Budżet i jego zmiany. Kontrola wykonania

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (omówienie: Ryszard Paweł Krawczyk) | str. 95

Uchwała nr 54/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 20 lipca 2016 r. | str. 95

Absolutorium komunalne (omówienie: Ryszard Paweł Krawczyk) | str. 99

Uchwała nr 20/93/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 18 lipca 2016 r. | str. 99

Zwolnienia w podatku od nieruchomości (omówienie: Ryszard Paweł Krawczyk) | str. 105

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6 maja 2016 r. (II FSK 2217/14) | str. 105

GLOSY

Tomasz Szewc, Uwzględnienie skargi powszechnej przez organ jednostki samorządu terytorialnego | str. 111

Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18 listopada 2014 r. (II OSK 2377/14) | str. 111

Paweł Daniel, Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka | str. 116

Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 listopada 2015 r. (I OSK 1003/14) | str. 116

Gabriel Węgrzyn, Podział nieruchomości dla realizacji celu publicznego | str. 120

Glosa aprobująca do Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 września 2015 r. (I OSK 16/14) | str. 120

Krzysztof Gruszecki, Ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości wynikające z ustanowienia form ochrony przyrody | str. 128

Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 grudnia 2015 r. (II OSK 993/14) | str. 128

Adam Ostapski, Przesłanki normatywne i faktyczne decydujące o kierunku rozstrzygnięcia sprawy wyrażenia opinii przez gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 2 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi | str. 134

Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11 maja 2016 r. (II GSK 2995/14) | str. 134

Wykaz aktów prawnych | str. 138

Skorowidz rzeczowy | str. 140

Ukryj

Opis:

Szczegóły towaru


ISSN: 1232-7107 , Oprawa: miękka , Format: B5 , 140
Rodzaj: czasopisma samorządowe , Medium: czasopismo (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Samorząd terytorialny
Kod: ABC-6502:201604 Miejsce wydania: Warszawa