Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2016
Nr 2/2016 [91]

Kwartalnik poświęcony problemom prawnym samorządu terytorialnego - to nieocenione źródło wiedzy na temat wykładni i sposobu stosowania przepisów prawa dla organów gmin, powiatów i województw oraz osób interesujących się problematyką funkcjonowania samorządu w Polsce. Pismo ukazuje się od 1995 roku.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: ABC-6502:201602  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 93,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 83,70 zł. ( Oszczędzasz: 9,30 zł. )

Spis treści: 

TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

Podział gminy na okręgi wyborcze (omówienie: Mirosław Stec) | str. 5

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 6 kwietnia 2016 r. (P 5/14) | str. 5

SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE - GMINA

Stwierdzenie nieważności decyzji wydanej z rażącym naruszeniem prawa, gdy od wydania decyzji nastąpił znaczny upływ czasu - po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 12 maja 2015 r. (P 46/13) (omówienie: Dariusz Kozłowski) | str. 38

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z 10 marca 2016 r. (SKO.GN/4160/69/2015) | str. 40

SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE - POWIAT

Zatrzymanie prawa jazdy z powodu przekroczenia dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym (omówienie: Magdalena Raguszewska) | str. 46

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 1 marca 2016 r. (SKO 4142/23/16) | str. 52

WOJEWODOWIE

Ustrój, organizacja gminy i zakres kompetencji jej organów

Brak podstaw do podejmowania przez radę gminy przepisów porządkowych w sprawie likwidacji roślin z gatunku Barszcz Sosnowskiego (omówienie: Tomasz Judecki) | str. 59

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 18 listopada 2015 r. (II SA/Wr 590/15) | str. 60

"Dzień roboczy" w rozumieniu przepisów dotyczących opłat za parkowanie (omówienie: Gabriel Węgrzyn) | str. 68

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z 2 czerwca 2015 r. (II SA/Op 143/15) | str. 68

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 3 września 2015 r. (II SA/Bk 397/15) | str. 74

Sprawy własnościowe, gospodarka gruntami i planowanie przestrzenne

Wymagania proceduralne uchwalania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (omówienie: Gabriel Węgrzyn) | str. 80

Rozstrzygnięcie Wojewody Dolnośląskiego z 4 marca 2016 r. (NK-N. 4131.140.1.2016.SP1) | str. 80

REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE

Budżet i jego zmiany. Kontrola wykonania

Konsultacje społeczne a budżet obywatelski (omówienie: Ryszard Paweł Krawczyk) | str. 84

Uchwała nr KI-411/349/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z 23 września 2015 r. | str. 84

Tryb rozliczenia dotacji dla niepublicznych jednostek oświaty (omówienie: Ryszard Paweł Krawczyk) | str. 89

Uchwała nr 3512/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z 12 sierpnia 2015 r. | str. 89

Uchwała nr 163/2015 Kolegium Regionalne Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z 29 lipca 2015 r. | str. 91

Dotacja celowa do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (omówienie: Ryszard Paweł Krawczyk) | str. 95

Uchwała nr 16/982/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z 19 sierpnia 2015 r. | str. 95

Metoda ustalania stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (omówienie: Ryszard Paweł Krawczyk)

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z 9 lipca 2015 r. (I Sa/Rz 499/15) | str. 98

GLOSA

Iwona Sierpowska, Wsteczne ustalanie uprawnień do zasiłku stałego | str. 104

Komentarz do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 6 października 2015 r. (SK 19/14) | str. 104

Kamilla Grobicka-Madej, Stopniowa likwidacja szkoły | str. 109

Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 października 2014 r. (I OSK 1096/13) | str. 109

Marcin Rulka, Tryb wyboru dyrektora szkoły | str. 114

Glosa krytyczna do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 26 sierpnia 2015 r. (III SA/Kr 609/15) | str. 114

Jakub Jan Zięty, Komunalna spółka kapitałowa a formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wspólnej realizacji zadań publicznych | str. 121

Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9 lipca 2015 r. (II OSK 2974/13) | str. 121

Elżbieta Klat-Górska, Nieodpłatnie nabycie prawa własności działki gruntu na podstawie art. 6 ustawy z 24.02.1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym | str. 129

Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 23 października 2015 r. (I OSK 127/14) | str. 129

Wykaz aktów prawnych | str. 138

Skorowidz rzeczowy | str. 140

Ukryj

Opis:

Szczegóły towaru


ISSN: 1232-7107 , Oprawa: miękka , Format: B5 , 140
Rodzaj: czasopisma samorządowe , Medium: czasopismo (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Samorząd terytorialny
Kod: ABC-6502:201602 Miejsce wydania: Warszawa