Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2016
Nr 1/2016 [90]

Kwartalnik poświęcony problemom prawnym samorządu terytorialnego - to nieocenione źródło wiedzy na temat wykładni i sposobu stosowania przepisów prawa dla organów gmin, powiatów i województw oraz osób interesujących się problematyką funkcjonowania samorządu w Polsce. Pismo ukazuje się od 1995 roku.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: ABC-6502:201601  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 93,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 83,70 zł. ( Oszczędzasz: 9,30 zł. )

Spis treści: 

TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

Zasady przekazywania dróg publicznych (omówienie: Mirosław Stec) | str. 5

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 26 maja 2015 r. (Kp 2/13) | str. 7

SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE - GMINA

Opłata adiacencka - trzyletni termin do ustalenia opłaty w sprawie, w której sąd administracyjny lub organ odwoławczy uchylił decyzje wydane z jego zachowaniem (omówienie: Magdalena Raguszewska) | str. 40

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z 29 czerwca 2015 r. (SKO. GN/4160/161/2014) | str. 43

SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE - POWIAT

Rodzina zastępcza - odmowa dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania z uwagi na brak środków finansowych po stronie powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej (omówienie: Barbara Michalak) | str. 51

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 17 września 2015 r. (SKO 4314/26/15) | str. 53

Organizacja społeczna w postępowaniu nadzwyczajnym dotyczącym pozwolenia emisyjnego (omówienie: Dariusz Kozłowski) | str. 58

Postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 1 grudnia 2015 r. (SKO 4133/62/15) | str. 59

WOJEWODOWIE

Sprawy własnościowe, gospodarka gruntami i planowanie przestrzenne

Ustalanie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego szerokości dróg wewnętrznych oraz liczby miejsc parkingowych (omówienie: Tomasz Judecki) | str. 63

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 29 września 2015 r. (II SA/Wr 471/15) | str. 65

Sprawy proceduralne

Termin wydania rozstrzygnięcia nadzorczego (omówienie: Gabriel Węgrzyn) | str. 76

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 1 kwietnia 2015 r. (IV SA/Gl 1147/14) | str. 76

REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE

Budżet i jego zmiany. Kontrola wykonania

Stawka oraz metoda ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (omówienie: Ryszard Paweł Krawczyk) | str. 81

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z 9 lipca 2015 r. (I SA/Rz 499/15) | str. 82

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (omówienie: Ryszard Paweł Krawczyk) | str. 89

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 11 marca 2015 r. (I SA/Gl 1370/14) | str. 89

Fundusz sołecki (omówienie: Ryszard Paweł Krawczyk) | str. 94

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 24 września 2015 r. (I SA/Ol 414/15) | str. 94

GLOSA

Sławomir Czarnow, Glosa aprobująca do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 29 września 2015 r. w sprawie C-276/14, Gmina Wrocław przeciwko Ministrowi Finansów | str. 98

Paweł Daniel, Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12 maja 2015 r. (II OSK 2435/13) | str. 110

Bogumił Pahl, Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 września 2015 r. (II FSK 2817/13) | str. 115

Marcin Rulka, Glosa krytyczna do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2 września 2014 r. (II OSK 1654/14) | str. 121

Jakub Jan Zięty, Glosa aprobująca do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 1 lipca 2014 r. (II SA/Ol 608/14) | str. 130

Wykaz aktów prawnych | str. 138

Skorowidz rzeczowy | str. 140

Ukryj

Opis:

Szczegóły towaru


ISSN: 1232-7107 , Oprawa: miękka , Format: B5 , 140
Rodzaj: czasopisma samorządowe , Medium: czasopismo (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Samorząd terytorialny
Kod: ABC-6502:201601 Miejsce wydania: Warszawa