Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2015
Nr 4/2015 [89]

Kwartalnik poświęcony problemom prawnym samorządu terytorialnego - to nieocenione źródło wiedzy na temat wykładni i sposobu stosowania przepisów prawa dla organów gmin, powiatów i województw oraz osób interesujących się problematyką funkcjonowania samorządu w Polsce. Pismo ukazuje się od 1995 roku.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: ABC-6502:201504  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 89,88 zł.
Twoja cena brutto już od: 80,89 zł. ( Oszczędzasz: 8,99 zł. )

Spis treści: 

TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminnych (omówienie: Mirosław Stec) | str. 5

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 10 marca 2015 r. (K 29/13) | str. 7

SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE - GMINA

Wyprzedaż zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych w kancelarii syndyka masy upadłości (omówienie: Barbara Michalak ) | str. 32

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 24 września 2015 r. (SKO 4221/96/15) | str. 33

Wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - trudności techniczne w dokonaniu przelewu (omówienie: Barbara Michalak) | str. 39

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 19 maja 2015 r. (SKO 4221/53/15) | str. 41

Udział organizacji społecznej w postępowaniu środowiskowym - relacja przepisów art. 44 ust. 1 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i art. 31 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego (omówienie: Dariusz Kozłowski) | str. 46

Postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 2 czerwca 2015 r. (SKO 4136/21/125) | str. 50

Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie nośnika reklamowego (omówienie: Magdalena Raguszewska) | str. 57

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 16 października 2014 r. (SKO 4122/135/14) | str. 60

SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE - POWIAT

Wniosek o zmianę decyzji na podstawie art. 155 kodeksu postępowania administracyjnego a zagadnienie wstępne, o którym mowa w art. 97 § 1 pkt 4 kodeksu postępowania administracyjnego, w postępowaniu w sprawie stwierdzenia nieważności tej decyzji (omówienie: Magdalena Raguszewska) | str. 66

Postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 25 lutego 2015 r. (SKO 4133/2/15) | str. 68

SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE - WOJEWÓDZTWO

Odmowa wydania przez samorządowe kolegium odwoławcze zaświadczenia o "postępowaniach reprywatyzacyjnych" dotyczących oznaczonej nieruchomości (omówienie: Magdalena Raguszewska) | str. 72

Postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z 12 listopada 2012 r. (SKO.I/40/3217/2012/ro) | str. 73

WOJEWODOWIE

Ustrój, organizacja i kompetencje organów gminy

Nadawanie nazw skwerom niebędącym drogami publicznymi - podstawa prawna podjęcia uchwały (omówienie: Tomasz Judecki) | str. 77

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z 9 maja 2014 r. (II SA/Rz 334/14) | str. 78

Charakter prawny ogłoszenia wójta o konkursie na stanowisko dyrektora szkoły (omówienie: Gabriel Węgrzyn) | str. 83

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 14 stycznia 2015 r. (IV SA/Po 939/14) | str. 83

Gospodarka finansowa i komunalna, podatki, opłaty

Opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty za postój - niedopuszczalność nałożenia opłaty dodatkowej za udokumentowanie uiszczenia opłaty za postój w sposób inny niż określony w uchwale rady gminy (omówienie: Tomasz Judecki) | str. 86

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 17 września 2015 r. (III SA/Łd 734/15) | str. 87

Przystępowanie jednostek samorządu terytorialnego do spółek prawa handlowego (omówienie: Gabriel Węgrzyn) | str. 92

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 18 lutego 2015 r. (IV SA/Gl 503/14) | str. 92

REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE

Budżet i jego zmiany. Kontrola wykonania

Rozdysponowanie rezerwy budżetowej (omówienie: Ryszard Paweł Krawczyk) | str. 99

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 7 lipca 2015 r. (II GSK 1165/14) | str. 99

Wieloletnia prognoza finansowa (omówienie: Ryszard Paweł Krawczyk) | str. 104

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 23 czerwca 2015 r. (I SA/Łd 511/15) | str. 105

Absolutorium komunalne (omówienie: Ryszard Paweł Krawczyk) | str. 112

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 23 września 2013 r. (I SA/Gl 1193/13) | str. 112

Gospodarka finansowa. Opłaty, pożyczki, podatki, dotacje

Dotacje dla jednostek oświaty (omówienie: Ryszard Paweł Krawczyk) | str. 114

Uchwała nr Kl-411/210/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z 17 czerwca 2015 r. | str. 114

GLOSA

Ewa Szewczyk, Marek Szewczyk, Glosa krytyczna do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 15 stycznia 2015 r. (II SA/Łd 684/14) | str. 117

Anna Wierzbica, Glosa krytyczna do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2 września 2014 r. (II OSK 1654/14) | str. 125

Marcin Rulka, Glosa krytyczna do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z 25 czerwca 2015 r. (II SA/Sz 214/15) | str. 132

Wykaz aktów prawnych | str. 138

Skorowidz rzeczowy | str. 140

Ukryj

Opis:

Szczegóły towaru


ISSN: 1232-7107 , Oprawa: miękka , Format: B5 , 140
Rodzaj: czasopisma samorządowe , Medium: czasopismo (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Samorząd terytorialny
Kod: ABC-6502:201504 Miejsce wydania: Warszawa