Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2015
Nr 3/2015 [88]

Kwartalnik poświęcony problemom prawnym samorządu terytorialnego - to nieocenione źródło wiedzy na temat wykładni i sposobu stosowania przepisów prawa dla organów gmin, powiatów i województw oraz osób interesujących się problematyką funkcjonowania samorządu w Polsce. Pismo ukazuje się od 1995 roku.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: ABC-6502:201503  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 89,88 zł.
Twoja cena brutto już od: 80,89 zł. ( Oszczędzasz: 8,99 zł. )

Spis treści: 

TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

Określanie kryteriów wyboru projektów dofinansowanych w ramach programów operacyjnych (omówienie: Mirosław Stec) | str. 5

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 10 lutego 2015 r. (SK 50/13) | str. 6

SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE - GMINA

Przedawnienie zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości - zawieszenie biegu terminu przedawnienia wobec wniesienia żądania ustalenia przez sąd powszechny istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa przez inny organ podatkowy (omówienie: Magdalena Kowalska) | str. 24

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 20 maja 2015 r. (SKO 4011/730/14/15) | str. 28

Wznowienie postępowania w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego - nowa okoliczność faktyczna (omówienie: Barbara Michalak) | str. 40

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 22 czerwca 2015 r. (SKO 4303/38/15) | str. 40

Kara pieniężna za prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych bez wymaganego wpisu do rejestru działalności regulowanej (przez jeden dzień) (omówienie: Magdalena Raguszewska) | str. 43

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 15 kwietnia 2015 r. (SKO 4138/26/15) | str. 44

SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE - POWIAT

Stosowanie art. 77 ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami w postępowaniu dotyczącym aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych będących we władaniu Agencji Nieruchomości Rolnych (omówienie: Magdalena Raguszewska) | str. 47

Orzeczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku z 2 kwietnia 2015 r. (SKO.41 /II-8225/100/2014) | str. 50

SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE - WOJEWÓDZTWO

Zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi wojewódzkiej - granice uznania administracyjnego (omówienie: Magdalena Raguszewska) | str. 57

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 11 marca 2015 r. (SKO 4101/11/15) | str. 58

WOJEWODOWIE

Ustrój, organizacja i kompetencje organów gminy Kompetencja rady gminy do stwierdzenia nieważności własnej uchwały (omówienie: Tomasz Judecki) | str. 62

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18 listopada 2014 r. (II OSK 2377/14) | str. 63

Wygaśnięcie mandatu radnego - zakaz zarządzania działalnością gospodarczą z wykorzystaniem mienia komunalnego (omówienie: Gabriel Węgrzyn) | str. 82

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 21 listopada 2014 r. (II OSK 2769/14) | str. 82

REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE

Budżet i jego zmiany. Kontrola wykonania

Finansowanie zadań zleconych (omówienie: Ryszard Paweł Krawczyk) | str. 89

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4 lutego 2015 r. (II GSK 2338/13) | str. 89

Zmiany budżetu (omówienie: Ryszard Paweł Krawczyk) | str. 96

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 9 października 2014 r. (I SA/Kr 1421/14) | str. 96

Termin na wydanie rozstrzygnięcia nadzorczego (omówienie: Ryszard Paweł Krawczyk) | str. 103

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 22 lipca 2014 r. (II GSK 818/13) | str. 103

Gospodarka finansowa. Opłaty, pożyczki, podatki, dotacje

Dotacje na kolektory słoneczne (omówienie: Ryszard Paweł Krawczyk) | str. 108

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 21 listopada 2014 r. (I SA/Kr 1656/14) | str. 108

Dotacje na prace konserwatorskie (omówienie: Ryszard Paweł Krawczyk) | str. 116

Uchwała nr 57/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z 18 lutego 2015 r. | str. 116

Podatki i opłaty lokalne - opłata targowa (omówienie: Ryszard Paweł Krawczyk) | str. 120

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 6 lutego 2014 r. (I SA/Gd 168/14) | str. 120

Obligacje przychodowe (omówienie: Ryszard Paweł Krawczyk) | str. 126

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z 23 lipca 2014 r. (III SA/Lu 622/14) | str. 126

GLOSA

Robert Suwaj, Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 21 stycznia 2015 r. (II GSK 2081/13) | str. 131

Wykaz aktów prawnych | str. 138

Skorowidz rzeczowy | str. 140

Ukryj

Opis:

Szczegóły towaru


ISSN: 1232-7107 , Oprawa: miękka , Format: B5 , 140
Rodzaj: czasopisma samorządowe , Medium: czasopismo (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Samorząd terytorialny
Kod: ABC-6502:201503 Miejsce wydania: Warszawa