Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2015
Nr 2/2015 [87]

Kwartalnik poświęcony problemom prawnym samorządu terytorialnego - to nieocenione źródło wiedzy na temat wykładni i sposobu stosowania przepisów prawa dla organów gmin, powiatów i województw oraz osób interesujących się problematyką funkcjonowania samorządu w Polsce. Pismo ukazuje się od 1995 roku.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: ABC-6502:201502  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 89,88 zł.
Twoja cena brutto już od: 80,89 zł. ( Oszczędzasz: 8,99 zł. )

Spis treści: 

TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego a rezerwacja gruntów na cele publiczne (omówienie: Mirosław Stec) | str. 5

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 18 grudnia 2014 r. (K 50/13) | str. 7

SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE - GMINA

Zwrot należności z tytułu wydatków poniesionych zastępczo przez gminę za pobyt w domu pomocy społecznej (omówienie: Magdalena Raguszewska) | str. 25

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 10 marca 2015 r. (SKO 4310/9/15) | str. 26

Zwolnienie od podatku od nieruchomości budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej - turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych (omówienie: Magdalena Raguszewska) | str. 31

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z 17 września 2014 r. (SKO.Pod./4140/657/2014) | str. 32

Zwolnienie od podatku od nieruchomości uczelni - podział quoad usum a zajęcie na prowadzenie działalności gospodarczej (omówienie: Magdalena Raguszewska) | str. 38

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z 31 października 2014 r. (SKO.Pod/4140/639/2014) | str. 39

Podatek leśny - reprezentacja Skarbu Państwa (omówienie: Magdalena Raguszewska) | str. 52

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z 30 czerwca 2014 r. (SKO.Pod./4140/631/2014) | str. 53

SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE - POWIAT

Skreślenie instruktora z ewidencji instruktorów z uwagi na skazanie prawomocnym wyrokiem (omówienie: Magdalena Raguszewska) | str. 57

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z 30 sierpnia 2013 r. (SKO.UP/4121/170/2013) | str. 58

WOJEWODOWIE

Ustrój, organizacja i kompetencje organów gminy

Ustalanie kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola (omówienie: Tomasz Judecki) | str. 63

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z 31 marca 2015 r. (NK-N.4131.136.20.2015.AS) | str. 64

Niedopuszczalność udzielenia zwolnień podmiotowych z egzaminu dla ubiegających się o licencję
w zakresie przewozu osób taksówką (omówienie: Tomasz Judecki) | str. 68

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z 20 lutego 2015 r. (NPII.4131.1.57.2015) | str. 68

Treść studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (omówienie: Gabriel Węgrzyn) | str. 71

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 11 lutego 2015 r. (II SA/Wr 727/14) | str. 71

Charakter prawny uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków - dopuszczalność ustalenia opłaty za przyłączenie do sieci (omówienie: Gabriel Węgrzyn) | str. 79

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 8 maja 2014 r. (II SA/Kr 407/14) | str. 79

REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE

Budżet i jego zmiany. Kontrola wykonania

Realistyczność wieloletniej prognozy finansowej (omówienie: Ryszard Paweł Krawczyk) | str. 88

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z 28 listopada 2013 r. (I SA/Sz 1129/13) | str. 89

Przeniesienia w planie wydatków budżetu gminy (omówienie: Ryszard Paweł Krawczyk) | str. 95

Wyrok Sądu Administracyjnego w Łodzi z 17 października 2013 r. (I SA/Łd 1014/13) | str. 95

Gospodarka finansowa. Opłaty, pożyczki, podatki, dotacje

Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego (omówienie: Ryszard Paweł Krawczyk) | str. 99

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z 17 maja 2013 r. (I SA/Sz 346/13) | str. 99

Subrogacja poręczyciela (omówienie: Ryszard Paweł Krawczyk) | str. 103

Wyrok Sądu Najwyższego z 9 stycznia 2015 r. (V CSK 111/14) | str. 104

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 11 lutego 2015 r. (I SA/Gd 1389/14) | str. 108

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe (omówienie: Ryszard Paweł Krawczyk) | str. 117

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z 13 sierpnia 2014 r. (II SA/Go 521/14) | str. 117

Uchwały śmieciowe (omówienie: Ryszard Paweł Krawczyk) | str. 121

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 2 sierpnia 2013 r. (III SA/Gl 1301/13) | str. 121

GLOSA

Piotr Lipiński, Glosa częściowo aprobująca do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 1 kwietnia 2014 r. (III SA/Łd 1196/13) | str. 128

Wykaz aktów prawnych | str. 138

Skorowidz rzeczowy | str. 140

Ukryj

Opis:

Szczegóły towaru


ISSN: 1232-7107 , Oprawa: miękka , Format: B5 , 140
Rodzaj: czasopisma samorządowe , Medium: czasopismo (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Samorząd terytorialny
Kod: ABC-6502:201502 Miejsce wydania: Warszawa