Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2015
Nr 1/2015 [86]

Kwartalnik poświęcony problemom prawnym samorządu terytorialnego - to nieocenione źródło wiedzy na temat wykładni i sposobu stosowania przepisów prawa dla organów gmin, powiatów i województw oraz osób interesujących się problematyką funkcjonowania samorządu w Polsce. Pismo ukazuje się od 1995 roku.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: ABC-6502:201501  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 89,99 zł.
Twoja cena brutto już od: 80,99 zł. ( Oszczędzasz: 9,00 zł. )

Spis treści: 

TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

Wysokość stawek podatku od nieruchomości w uzdrowiskach | str. 5

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 26 września 2013 r. (K 22/12) | str. 6

SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE - GMINA

Zwrot dotacji na cele oświatowe - pomieszczenia, w których jest realizowane zadanie publiczne | str. 27

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 26 września 2013 r. (SKO 4030/16/13) | str. 27

Kara pieniężna za przekazanie po terminie kwartalnego sprawozdania w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości | str. 36

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z 9 stycznia 2014 r. (SKO.OŚ/4170/402/2013) | str. 36

Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej | str. 41

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z 7 stycznia 2014 r. (SKO-OG/43/75/13875/13) | str. 41

Warunki zabudowy dla zabudowy zagrodowej | str. 49

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z 21 grudnia 2011 r. (SKO.ZP/415/834/2011) | str. 49

Zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego | str. 54

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 28 października 2013 r. (SKO 4011/595/13) | str. 54

SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE - POWIAT

Ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy a orzeczenie zakazu prowadzenia stacji kontroli pojazdów | str. 58

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 14 maja 2013 r. (SKO 4230/1/13) | str. 58

WOJEWODOWIE

Ustrój, organizacja gminy i zakres kompetencji jej organów Podstawa prawna do przyznawania diet członkom zgromadzenia związku międzygminnego | str. 65

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 13 marca 2013 r. (II OSK 2726/12) | str. 66

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 15 maja 2013 r. (III SA/Wr 137/13) | str. 71

Zakres uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy - kompetencja do zastosowania zwolnień podmiotowych o charakterze grupowym lub indywidualnym | str. 74

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 24 października 2013 r. (II SA/Wr 555/13) | str. 74

Zasady uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego | str. 83

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 6 listopada 2013 r. (II SA/Wr 619/13) | str. 84

REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE

Budżet i jego zmiany. Kontrola wykonania Kompetencje organów gminy do dokonywania zmian w budżecie | str. 94

Uchwała nr 342/XXI/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z 22 sierpnia 2013 r | str. 94

Wieloletnia prognoza finansowa | str. 96

Uchwała nr 3702/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z 17 września 2013 r. | str. 96

Uchwała nr 32/220/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 3 października 2013 r. | str. 97

Uchwała nr 27/191/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 1 sierpnia 2013 r. | str. 99

Pomoc finansowa | str. 101

Uchwała nr 5.67.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z 19 lutego 2013 r. | str. 101

Uchwała nr 12.241.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z 4 czerwca 2013 r. | str. 102

Absolutorium komunalne | str. 105

Uchwała nr 3377/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z 1 sierpnia 2013 r. | str. 105

Uchwała nr 295/XIX/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z 25 lipca 2013 r. | str. 106

Gospodarka finansowa. Opłaty, dotacje, pożyczki, podatki Utrzymanie czystości i porządku w gminach - opłaty | str. 108

Uchwała nr 130/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z 18 czerwca 2013 r. | str. 108

Uchwała nr 17/934/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z 31 lipca 2013 r. | str. 109

Uchwała nr IX/1875/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z 16 kwietnia 2013 r. | str. 112

Uchwała nr 162/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z 14 sierpnia 2013 r. | str. 115

Kredyty i pożyczki | str. 117

Uchwała nr 0102-223/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z 19 czerwca 2013 r | str. 117

Uchwała nr 26.343.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z 18 grudnia 2012 r. | str. 119

Dotacje | str. 123

Uchwała nr 154/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z 30 lipca 2013 r. | str. 123

Uchwała nr 24/169/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 11 lipca 2013 r. | str. 124

Uchwała nr 26/188/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 23 lipca 2013 r. | str. 126

Uchwała nr 24/165/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 11 lipca 2013 r. | str. 129

Uchwała nr 170/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z 3 września 2013 r. | str. 131

Opłata targowa | str. 133

Uchwała nr 17/964/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z 31 lipca 2013 r. | str. 133

Wykaz aktów prawnych | str. 136

Skorowidz rzeczowy | str. 139

Ukryj

Opis:

Szczegóły towaru


ISSN: 1232-7107 , Oprawa: miękka , Format: B5 , 140
Rodzaj: czasopisma samorządowe , Medium: czasopismo (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Samorząd terytorialny
Kod: ABC-6502:201501 Miejsce wydania: Warszawa