Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2014
Nr 4/2014 [85]

Kwartalnik poświęcony problemom prawnym samorządu terytorialnego - to nieocenione źródło wiedzy na temat wykładni i sposobu stosowania przepisów prawa dla organów gmin, powiatów i województw oraz osób interesujących się problematyką funkcjonowania samorządu w Polsce. Pismo ukazuje się od 1995 roku.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: ABC-6502:201404  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 59,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 53,10 zł. ( Oszczędzasz: 5,90 zł. )

Spis treści: 

Roman Chalimoniuk (1943-2014) | str. 5

TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

Orzeczenie niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane po nabyciu mandatu wójta jest zgodne z Konstytucją | str. 7

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 23 stycznia 2014 r. (K 51/12) | str. 9

SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE - GMINA

Brak podstaw do wyznaczenia organu właściwego do wydania pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego | str. 33

Pismo Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 7 października 2014 r. (SKO 4011/625/14) | str. 33

Nałożenie obowiązku dokonania nasadzeń zastępczych w przypadku wydania zezwolenia na usunięcie drzew | str. 39

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 30 września 2014 r. (SKO 4131/38/14) | str. 39

Uprawnienie do zasiłku stałego osoby przebywającej w domu pomocy społecznej (art. 37 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej) | str. 44

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 3 września 2014 r. (SKO 4312/129/14) | str. 44

Zasiłek dla opiekuna - sposób ustalenia wysokości świadczenia i wysokości odsetek ustawowych | str. 47

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 9 września 2014 r. (SKO 4316/98/14) | str. 47

Odpowiedzialność solidarna w podatku rolnym w przypadku zwolnienia od podatku części gruntów na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku rolnym | str. 53

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 14 lipca 2014 r. (SKO 4011/405/14) | str. 53

SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE - POWIAT

Ustalenie opłaty dodatkowej w związku z rażącym naruszeniem warunków koncesji | str. 57

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 29 lipca 2014 r. (SKO 4123/7/14) | str. 57

Powiatowe centrum pomocy rodzinie | str. 60

Postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 27 stycznia 2014 r. (SKO 4314/1/14) | str. 60

Ustalenie dopuszczalnego poziomu hałasu | str. 64

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 24 lipca 2014 r. (SKO 4132/6/14) | str. 64

WOJEWODOWIE

Ustrój, organizacja gminy i zakres kompetencji jej organów | str. 72

Uchwała w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg - dopuszczalność zmiany zaległego świadczenia z pieniężnego na świadczenie rzeczowe lub usługę | str. 72

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z 21 lipca 2014 r. (WN-II.4131.1.26.2014) | str. 72

Regulamin udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym - obowiązek uchwalenia zamkniętego katalogu form udzielania stypendium szkolnego | str. 75

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 8 maja 2014 r. (IV SA/Wr 826/13) | str. 75

Statut jednostki pomocniczej gminy - niedopuszczalność przyznania organowi uchwałodawczemu jednostki pomocniczej gminy kompetencji kontrolnych | str. 85

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego z 10 października 2014 r. (NK-3.4131.348.2014.EM) | str. 85

Zakres przedmiotowy uchwały o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a na których powstają odpady komunalne - zakaz modyfikacji ustawowego pojęcia "odpady komunalne" | str. 88

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z 24 września 2014 r. (KN-I.4131.1.373.2014.22) | str. 88

Ustrój, organizacja powiatu i zakres kompetencji jej organów | str. 92

Uchwała w sprawie opłat za usunięcie pojazdów - niedopuszczalność określenia sposobu naliczania opłaty za każdą rozpoczętą dobę parkowania pojazdu na parkingu | str. 92

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego z 23 października 2014 r. (nr PN-II.4131.347.2014) | str. 92

Zakres przedmiotowy uchwały rady powiatu w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami powiatu | str. 94

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego z 1 sierpnia 2014 r. (PN-II.4131.284.2014) | str. 94

REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE

Budżet i jego zmiany. Kontrola wykonania | str. 102

Wieloletnia prognoza finansowa | str. 102

Uchwała nr KI-411/157/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z 4 czerwca 2014 r. | str. 102

Uchwała nr 226/XIII/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z 3 czerwca 2014 r. | str. 103

Uchwała nr KI-411/144/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z 21 maja 2014 r. | str. 105

Gospodarka finansowa. Podatki, opłaty, kredyty, pożyczki, dotacje | str. 108

Dotacja dla PKP | str. 108

Uchwała nr 15.204.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z 10 czerwca 2014 r. | str. 108

Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty | str. 110

Uchwała nr 1176/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z 19 marca 2014 r. | str. 110

Uchwała nr 0102-113/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z 22 maja 2014 r. | str. 115

Uchwała nr 86/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z 6 maja 2014 r. | str. 118

Uchwała nr 9/494/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z 29 kwietnia 2014 r. | str. 119

Gospodarowanie odpadami komunalnymi | str. 124

Uchwała nr 9/472/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z 29 kwietnia 2014 r. | str. 124

Uchwała nr 23/147/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 16 lipca 2014 r. | str. 127

Opłaty za zajęcie pasa drogowego | str. 130

Uchwała nr XI/24/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z 7 maja 2014 r. | str. 130

Opłata targowa | str. 132

Uchwała nr 258/p214/P/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z 28 listopada 2013 r. | str. 132

Wykaz aktów prawnych | str. 134

Skorowidz rzeczowy | str. 137

Ukryj

Opis:

Szczegóły towaru


ISSN: 1232-7107 , Oprawa: miękka , Format: B5 , 140
Rodzaj: czasopisma samorządowe , Medium: czasopismo (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Samorząd terytorialny
Kod: ABC-6502:201404 Miejsce wydania: Warszawa