Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2014
Nr 2/2014 [83]

Kwartalnik poświęcony problemom prawnym samorządu terytorialnego - to nieocenione źródło wiedzy na temat wykładni i sposobu stosowania przepisów prawa dla organów gmin, powiatów i województw oraz osób interesujących się problematyką funkcjonowania samorządu w Polsce. Pismo ukazuje się od 1995 roku.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: ABC-6502:201402  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 59,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 53,10 zł. ( Oszczędzasz: 5,90 zł. )

Spis treści: 

TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

Prawo pracownika samorządowego do dodatku za godziny nadliczbowe | str. 5

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 21 stycznia 2014 r. (P 26/12) | str. 6

SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE - GMINA

Utrata tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego a wygaszenie decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego | str. 23

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z 21 listopada 2013 r. (SKO.DM/4114/41/2013) | str. 23

Wygaśnięcie prawa użytkowania - odpowiednie stosowanie przepisów dotyczących trwałego zarządu | str. 25

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z 16 sierpnia 2013 r. (SKO.GN/4160/116/2013) | str. 25

Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji lokalizacyjnej (art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) | str. 43

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 20 lutego 2014 r. (SKO 4122/318/13/14) | str. 44

Ustalenie wysokości opłaty planistycznej przed zbyciem nieruchomości | str. 49

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 24 października 2013 r. (SKO 4125/47/13) | str. 49

Zwolnienie od podatku od nieruchomości gruntów i budynków wpisanych do rejestru zabytków | str. 54

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z 30 września 2013 r. (SKO.Pod./4140/710/2013) | str. 54

Opodatkowanie użytków rolnych i gruntów leśnych podatkiem od nieruchomości - kryterium "zajęcia na prowadzenie działalności gospodarczej | str. 63

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 12 grudnia 2013 r. (SKO 4011/609/13) | str. 63

WOJEWODOWIE

Ustrój, organizacja gminy i zakres kompetencji jej organów | str. 70

Czystość i porządek - przekazanie kompetencji wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym spraw z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie, zarządowi spółki z o.o | str. 70

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 listopada 2013 r. (II OSK 2409/13) | str. 71

Czystość i porządek - niedopuszczalność wyłączenia podmiotu leczniczego z obowiązującego wszystkich właścicieli nieruchomości systemu odbierania odpadów komunalnych | str. 80

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 25 września 2013 r. (II SA/Wr 569/13) | str. 80

Zasady uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - określenie parametrów dróg wewnętrznych | str. 85

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 3 grudnia 2013 r. (II SA/Wr 696/13) | str. 85

Niedopuszczalność określenia konkretnych godzin realizacji świadczeń bezpłatnych udzielanych przez przedszkole publiczne | str. 90

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z 11 marca 2014 r. (II SA/Bd 10/14) | str. 90

Niedopuszczalność naliczania opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu | str. 96

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego z 30 stycznia 2014 r. (PN-II.4131.12.2014) | str. 96

REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE

Budżet i jego zmiany. Kontrola wykonania | str. 98

Wieloletnia prognoza finansowa | str. 98

Uchwała nr 3/4/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z 29 stycznia 2014 r. | str. 98

Uchwała nr III/568/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z 28 stycznia 2014 r. | str. 100

Zmiany w budżecie | str. 103

Uchwała nr 4/6/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z 5 lutego 2014 r. | str. 103

Udzielenie pomocy finansowej | str. 105

Uchwała nr 2/2/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z 22 stycznia 2014 r. | str. 105

Gospodarka finansowa. Opłaty, pożyczki, podatki, dotacje | str. 107

Utrzymanie czystości i porządku w gminach - opłaty | str. 107

Uchwała nr I/1/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z 15 stycznia 2014 r. | str. 107

Uchwała nr 9/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z 2 stycznia 2014 r. | str. 109

Uchwała nr XXVIII/59/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z 15 listopada 2013 r. | str. 110

Uchwała nr V/872/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z 11 lutego 2014 r. | str. 111

Uchwała nr 3/159/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z 5 lutego 2014 r. | str. 112

Uchwała nr 29/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z 22 stycznia 2014 r. | str. 114

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 23 października 2013 r. (II SA/Po 668/13) | str. 116

Pożyczka długoterminowa | str. 123

Uchwała nr 10/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 13 stycznia 2014 r. | str. 123

Podatki lokalne | str. 125

Uchwała nr 1/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z 13 stycznia 2014 r. | str. 125

Dotacje dla jednostek oświatowych | str. 126

Uchwała nr 73/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z 5 marca 2014 r. | str. 126

Uchwała nr 34/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 26 lutego 2014 r. | str. 129

Uchwała nr 2/87/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z 22 stycznia 2014 r. | str. 131

Wykaz aktów prawnych | str. 137

Skorowidz rzeczowy | str. 139

Ukryj

Opis:

Szczegóły towaru


ISSN: 1232-7107 , Oprawa: miękka , Format: B5 , 140
Rodzaj: czasopisma samorządowe , Medium: czasopismo (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Samorząd terytorialny
Kod: ABC-6502:201402 Miejsce wydania: Warszawa