Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Wiesław Skrzydło, Marek Chmaj,
Seria:  Akademicka. Prawo
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1.02.2015 r.
Kod: KAM-0322;pakiet  Ilość w paczce: 20

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Słowo wstępne | str. 11

Rozdział pierwszy
Zagadnienia ogólne | str. 19


1. Demokracja bezpośrednia i demokracja pośrednia | str. 19

2. Prawo wyborcze a funkcje wyborów | str. 20

3. Mandat przedstawicielski | str. 22

3.1. Charakterystyka ogólna | str. 22

3.2. Mandat przedstawicielski w Polsce; jego nabycie oraz objęcie | str. 24

3.3. Przesłanki wygaśnięcia mandatu przedstawicielskiego | str. 27

4. Objęcie urzędu i wygaśnięcie mandatu Prezydenta | str. 33

5. Objęcie urzędu i wygaśnięcie mandatu wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) | str. 34

Wybór literatury | str. 37

Rozdział drugi
Zasady polskiego prawa wyborczego | str. 38


1. Uwagi wstępne | str. 38

2. Zasada powszechności | str. 42

3. Zasada równości | str. 49

4. Zasada bezpośredniości | str. 55

5. Zasada tajności (głosowania) | str. 57

6. Zasada wyborów proporcjonalnych | str. 60

6.1. Uwagi ogólne | str. 60

6.2. Metody podziału mandatów | str. 61

6.3. Deformacje wyników wyborów | str. 67

6.4. Stosowanie zasady proporcjonalności w III Rzeczypospolitej | str. 69

7. Zasada wyborów większościowych | str. 73

7.1. Założenia ogólne | str. 73

7.2. Ewolucja systemu większościowego w Polsce | str. 76

7.3. Deformacje wyników wyborów w systemie większościowym | str. 77

8. Problem parytetu płci | str. 79

Wybór literatury | str. 81

Rozdział trzeci
Przepisy wspólne kodeksu wyborczego | str. 84


1. Systematyka kodeksu | str. 84

2. Obwody głosowania | str. 85

3. Rejestr wyborców i spis wyborców | str. 86

4. Przepisy wspólne dla głosowania | str. 88

5. Głosowanie przez pełnomocnika i głosowanie korespondencyjne | str. 90

6. Ustalanie wyników głosowania w obwodzie | str. 94

7. Protesty wyborcze | str. 95

8. Komitety wyborcze | str. 97

9. Kampania wyborcza | str. 98

10. Finansowanie kampanii wyborczej | str. 102

11. Organy wyborcze i administracja wyborcza | str. 110

12. Przepisy karne | str. 116

Wybór literatury | str. 116

Rozdział czwarty
System wyborów do Sejmu | str. 118


1. Uwagi ogólne | str. 118

2. Zarządzenie i przygotowanie wyborów | str. 118

3. Głosowanie - przepisy szczególne dotyczące głosowania w wyborach do Sejmu | str. 123

4. Ustalanie wyników głosowania i wyników wyborów w okręgu wyborczym | str. 124

5. Ogłaszanie wyników wyborów | str. 125

6. Ważność wyborów | str. 125

7. Wygaśnięcie mandatu posła i uzupełnienie składu Sejmu | str. 127

8. Przepisy szczególne dotyczące kampanii wyborczej do Sejmu | str. 128

Wybór literatury | str. 129

Rozdział piąty
System wyborczy do Senatu | str. 130


1. Wybory do Senatu - ogólna charakterystyka v 130

2. Zarządzenie i przygotowanie wyborów | str. 131

3. Głosowanie i ustalanie wyników wyborów | str. 132

4. Wygaśnięcie mandatu senatora i uzupełnienie składu Senatu | str. 134

5. Przepisy szczególne dotyczące kampanii wyborczej do Senatu | str. 135

Wybór literatury | str. 136

Rozdział szósty
System wyboru na urząd Prezydenta RP | str. 137


1. Wybory na urząd Prezydenta RP - ogólna charakterystyka | str. 137

2. Zarządzanie i przygotowanie wyborów | str. 142

3. Głosowanie i ustalanie wyników wyborów | str. 146

4. Przepisy szczególne dotyczące kampanii wyborczej na urząd Prezydenta RP | str. 148

5. Przepisy szczególne dotyczące finansowania kampanii wyborczej na urząd Prezydenta RP | str. 149

6. Zasady wyboru | str. 149

Wybór literatury | str. 153

Rozdział siódmy
System wyborczy do Parlamentu Europejskiego | str. 154


1. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego | str. 154

2. Prawne podstawy wyborów do Parlamentu Europejskiego w Polsce | str. 155

3. Czynne i bierne prawo wyborcze | str. 156

4. Organy wyborcze | str. 157

5. Okręgi wyborcze i zgłaszanie kandydatów | str. 159

6. Kampania wyborcza i jej finansowanie | str. 159

7. Głosowanie i ustalanie jego wyników | str. 160

8. Wygaśnięcie i utrata mandatu | str. 162

Wybór literatury | str. 162

Rozdział ósmy
System wyborów do organów stanowiących samorządu terytorialnego | str. 164


1. Uwagi ogólne | str. 164

2. Zasady wyborów | str. 165

3. Obsadzenie mandatów bez głosowania | str. 167

4. Wygaśnięcie mandatu radnego | str. 167

5. Wybory uzupełniające i przedterminowe | str. 168

6. Głosowanie | str. 170

7. Protesty wyborcze i stwierdzenie ważności wyborów | str. 171

8. Kampania wyborcza i jej finansowanie | str. 173

9. Zgłaszanie kandydatów na radnych | str. 174

10. Przepisy szczególne dotyczące wyborów do rad gmin | str. 176

11. Przepisy szczególne dotyczące wyborów do rad powiatów | str. 182

12. Przepisy szczególne dotyczące wyborów do sejmików województw | str. 183

Wybór literatury | str. 185

Rozdział dziewiąty
System wyborczy na urząd wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) | str. 187


1. Uwagi ogólne | str. 187

2. Zgłaszanie i rejestracja kandydatów | str. 190

3. Głosowanie oraz ustalenie wyników głosowania | str. 192

4. Przepisy szczególne dotyczące kampanii wyborczej w wyborach na wójta, burmistrza (prezydenta miasta) | str. 193

Wybór literatury | str. 193

Ukryj

Opis:

Uaktualnione, piąte wydanie podręcznika obejmuje szczegółowe i przystępne omówienie:

  • zasad polskiego prawa wyborczego,
  • przepisów wspólnych kodeksu wyborczego (odnoszących się m.in. do finansowania kampanii wyborczych i protestów wyborczych),
  • systemów dotyczących wyborów parlamentarnych, prezydenckich i samorządowych oraz do Parlamentu Europejskiego.

Szczegóły towaru


, Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 196
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: pakiet
Dział: Prawo ogólne
Kod: KAM-0322;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów