Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Zarys finansów publicznych i prawa finansowego

Podręcznik w przystępny sposób omawia m.in. zagadnienia: finansów publicznych, prawa budżetowego, finansów jednostek samorządu terytorialnego, prawa podatkowego, prawa celnego, prawa bankowego oraz prawa dewizowego.

więcej

Autorzy: Wanda Wójtowicz (red. naukowy), Andrzej Gorgol, Artur Kuś, Paweł Smoleń, Marek Tyrakowski, Katarzyna Wojewoda-Buraczyńska,
Seria:  Akademicka. Podręczniki Obowiązkowe
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  31 sierpnia 2017 r.
Kod: ABC-0191:W08D01  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 69,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 62,10 zł. ( Oszczędzasz: 6,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Przedmowa | str. 13


Rozdział I
Pojęcie finansów publicznych i prawa finansowego (W. Wójtowicz) | str. 15

§ 1. Pojęcie finansów publicznych | str. 15
§ 2. Funkcje finansów publicznych | str. 18
§ 3. Pojęcie i charakter prawa finansowego | str. 21
§ 4. Źródła prawa finansowego | str. 25
Pytania kontrolne | str. 27
Podstawowe akty prawne | str. 28
Wybrana literatura przedmiotu | str. 28

Rozdział II
Podstawowe zagadnienia ustawy o finansach publicznych | str. 30

§ 1. Pojęcia podstawowe (W. Wójtowicz) | str. 30
§ 2. Zasady publicznej gospodarki finansowej (W. Wójtowicz) | str. 41
§ 3. Formy funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych (A. Gorgol) | str. 43
§ 4. Fundusze celowe (A. Gorgol) | str. 72
Pytania kontrolne | str. 83
Podstawowe akty prawne | str. 85
Wybrana literatura przedmiotu | str. 86

Rozdział III
Podstawy prawa budżetowego i gospodarki budżetowej państwa (W. Wójtowicz) | str. 87

§ 1. Pojęcie i charakter budżetu | str. 87
§ 2. Zasady budżetowe | str. 91
§ 3. Treść budżetu państwa | str. 98
§ 4. Podstawowe kwestie procedury budżetowej | str. 104
Pytania kontrolne | str. 109
Podstawowe akty prawne | str. 111
Wybrana literatura przedmiotu | str. 111

Rozdział IV
Ogólna charakterystyka gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego (M. Tyrakowski) | str. 112

§ 1. Istota samorządu terytorialnego | str. 112
§ 2. Podstawy prawne finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego | str. 114
§ 3. Zadania jednostek samorządowych | str. 117
§ 4. Źródła dochodów budżetu samorządu gminy | str. 121
§ 5. Źródła dochodów budżetu samorządu powiatu i województwa | str. 130
§ 6. Wydatki jednostek samorządowych | str. 135
§ 7. Procedura budżetowa na szczeblu samorządu terytorialnego | str. 138
§ 8. Nadzór nad działalnością finansową jednostek samorządowych | str. 145
Pytania kontrolne | str. 148
Podstawowe akty prawne | str. 149
Wybrana literatura przedmiotu | str. 149

Rozdział V
Elementy teorii podatku (W. Wójtowicz) | str. 152

§ 1. Pojęcie podatku i jego charakter | str. 152
§ 2. Elementy struktury podatku | str. 155
§ 3. Funkcje podatku | str. 165
§ 4. System podatkowy i jego zasady | str. 166
Pytania kontrolne | str. 173
Podstawowe akty prawne | str. 175
Wybrana literatura przedmiotu | str. 175

Rozdział VI
Zobowiązania podatkowe i postępowanie podatkowe (A. Gorgol) | str. 177

§ 1. Pojęcie obowiązku podatkowego i zobowiązania podatkowego | str. 177
§ 2. Powstawanie zobowiązań podatkowych | str. 181
§ 3. Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe | str. 186
§ 4. Zabezpieczenie zobowiązań podatkowych | str. 206
§ 5. Wygasanie zobowiązań podatkowych | str. 217
§ 6. Postępowanie podatkowe jako szczególny rodzaj postępowania administracyjnego | str. 233
Pytania kontrolne | str. 236
Podstawowe akty prawne | str. 238
Wybrana literatura przedmiotu | str. 239

Rozdział VII
Podatki państwowe | str. 240

§ 1. Podatek od towarów i usług (A. Gorgol) | str. 240
§ 2. Podatek akcyzowy (A. Gorgol) | str. 259
§ 3. Podatek od gier (A. Gorgol) | str. 274
§ 4. Podatek od wydobycia niektórych kopalin (A. Gorgol) | str. 278
§ 5. Specjalny podatek węglowodorowy (A. Gorgol) | str. 282
§ 6. Podatek od sprzedaży detalicznej (K. Wojewoda-Buraczyńska) | str. 284
§ 7. Podatek dochodowy od osób fizycznych (W. Wójtowicz) | str. 287
§ 8. Podatek dochodowy od osób prawnych (W. Wójtowicz) | str. 305
§ 9. Podatek tonażowy (K. Wojewoda-Buraczyńska) | str. 312
Pytania kontrolne | str. 316
Podstawowe akty prawne | str. 320
Wybrana literatura przedmiotu | str. 321

Rozdział VIII
Podatki samorządowe | str. 323

§ 1. Podatek od spadków i darowizn (M. Tyrakowski) | str. 323
§ 2. Podatek rolny (P. Smoleń) | str. 332
§ 3. Podatek leśny (P. Smoleń) | str. 339
§ 4. Karta podatkowa (K. Wojewoda-Buraczyńska) | str. 341
§ 5. Podatek od czynności cywilnoprawnych (M. Tyrakowski) | str. 346
§ 6. Podatek od nieruchomości (P. Smoleń) | str. 349
§ 7. Podatek od środków transportowych (K. Wojewoda-Buraczyńska) | str. 353
Pytania kontrolne | str. 355
Podstawowe akty prawne | str. 357
Wybrana literatura przedmiotu | str. 358

Rozdział IX
Opłaty (P. Smoleń) | str. 359

§ 1. Pojęcie opłaty | str. 359
§ 2. Opłata skarbowa | str. 361
§ 3. Opłaty lokalne | str. 363
Pytania kontrolne | str. 369
Podstawowe akty prawne | str. 369
Wybrana literatura przedmiotu | str. 370

Rozdział X
Podstawy prawa celnego (A. Kuś) | str. 371

§ 1. Pojęcie, charakter, zasady i funkcje prawa celnego | str. 371
§ 2. Etapy rozwoju prawa celnego w Polsce | str. 375
§ 3. Zarys prawa celnego Unii Europejskiej | str. 377
§ 4. Pojęcie i rodzaje ceł oraz należności celnych | str. 385
§ 5. Podstawowe instytucje i pojęcia prawa celnego | str. 391
§ 6. Dług celny | str. 396
§ 7. Wprowadzenie towarów na obszar celny Unii Europejskiej | str. 402
§ 8. Procedury celne | str. 407
§ 9. Organy celne i zarys postępowania w sprawach celnych | str. 419
§ 10. System zwolnień celnych | str. 428
Pytania kontrolne | str. 432
Podstawowe akty prawne | str. 433
Wybrana literatura przedmiotu | str. 435

Rozdział XI
Podstawy publicznego prawa bankowego (K. Wojewoda-Buraczyńska) | str. 437

§ 1. Definicja podstawowych pojęć | str. 437
§ 2. Tworzenie i organizacja banków | str. 441
§ 3. Czynności bankowe | str. 444
§ 4. Narodowy Bank Polski | str. 453
§ 5. Nadzór bankowy | str. 456
Pytania kontrolne | str. 458
Podstawowe akty prawne | str. 459
Wybrana literatura przedmiotu | str. 459

Rozdział XII
Podstawy prawa dewizowego (W. Wójtowicz) | str. 460

§ 1. Pojęcie i charakter prawa dewizowego | str. 460
§ 2. Podstawowe pojęcia prawa dewizowego | str. 464
§ 3. Charakter i rodzaje ograniczeń dewizowych | str. 476
§ 4. Zezwolenia dewizowe | str. 484
§ 5. Działalność kantorowa | str. 486
§ 6. Ograniczenia dewizowe o charakterze nadzwyczajnym | str. 487
§ 7. Kontrola dewizowa | str. 493
§ 8. Podsumowanie | str. 494
Pytania kontrolne | str. 494
Podstawowe akty prawne | str. 496
Wybrana literatura przedmiotu | str. 496

Rozdział XIII
Ochrona prawidłowości funkcjonowania finansów publicznych | str. 497

§ 1. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych (K. Wojewoda-Buraczyńska) | str. 497
§ 2. Ogólne założenia odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia skarbowe (W. Wójtowicz) | str. 502
Pytania kontrolne | str. 508
Podstawowe akty prawne | str. 509
Wybrana literatura | str. 509

Ukryj

Opis:

Podręcznik w przystępny sposób omawia zagadnienia: finansów publicznych, prawa budżetowego, finansów jednostek samorządu terytorialnego, prawa podatkowego (wraz z omówieniem poszczególnych podatków), prawa celnego, prawa bankowego, prawa dewizowego, a także naruszenia dyscypliny finansów publicznych, kontroli skarbowej i odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia skarbowe.

Przejrzysty układ oraz pytania kontrolne ułatwią Czytelnikom przyswojenie zawartych w publikacji treści.

Książka zainteresuje nie tylko studentów, ale i osoby działające w praktyce życia gospodarczego.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-684-5 , Oprawa: miękka , Format: B5 , 512
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Finanse publiczne
Kod: ABC-0191:W08D01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów