Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Zbigniew Szczurek,
Seria:  Akademicka. Prawo
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.01.2012 r.
Kod: KAM-0219:W05P01  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Opis:

Podręcznik stanowi kompendium wiedzy z zakresu prawa cywilnego. Publikacja składa się z pięciu części, z których pierwsze cztery odpowiadają systematyce kodeksu cywilnego, natomiast piata przybliża problematykę prawa rodzinnego i opiekuńczego. W obecnym wydaniu uwzględniono najważniejsze zmiany nowelizacyjne prawa cywilnego, w tym dotyczące m.in. wprowadzenia instytucji zapisu windykacyjnego (nieznanej dotychczas kodeksowi cywilnemu), służebności przesyłu, zniesienia zasady walutowości, uporządkowania stanu prawnego w zakresie dochodzenia odszkodowania z tytułu wyrządzenia szkody przez wydanie prawomocnego orzeczenia niezgodnego z prawem.

Autor wiele uwagi poświęca zagadnieniom z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, koncentruje się na omówieniu najważniejszych zmian legislacyjnych kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz zmian związanych z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Adresaci:
Opracowanie przeznaczone jest dla studentów studiów administracyjnych, studentów wyższych szkól przygotowujących do pełnienia różnych funkcji w administracji państwowej, samorządowej i gospodarczej, gdzie potrzebna jest podstawowa wiedza z zakresu prawa cywilnego. Będzie również pomocne studentom prawa w nauce przedmiotu.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1636-1 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 540
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne
Kod: KAM-0219:W05P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów