Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Ustawa o referendum lokalnym. Komentarz

Prezentowany komentarz do ustawy o referendum lokalnym jest obszerną analizą aktualnego stanu prawnego ustawodawstwa dotyczącego tej formy demokracji, w której członkowie wspólnoty samorządowej bezpośrednio w głosowaniu decydują o sprawach dla niej ważnych.

więcej

Autorzy: Kazimierz W. Czaplicki, Bogusław Dauter, Andrzej Kisielewicz, Ferdynand Rymarz,
Seria:  Komentarze ABC
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  10.09.2007 r.
Kod: ABC-0452:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 64,90 zł.
Twoja cena brutto już od: 58,41 zł. ( Oszczędzasz: 6,49 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 9
Wstęp
str.11
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym
str.13

Rozdział 1. PRZEPISY OGÓLNE
str.13

Art. 1 [Przedmiot ustawy] [Zakres przedmiotowy]
str.13

Rozdział 6 ordynacji samorządowej
OBWODY GŁOSOWANIA
str.15

Art. 30 ordynacji [Tworzenie obwodów głosowania]
str. 15
Art. 31 ordynacji [Zmiany obwodów głosowania]
str. 19
Art. 32 ordynacji [Informacja o obwodach głosowania]
str. 20

Rozdział 7 ordynacji samorządowej
SPIS WYBORCÓW
str.21

Art. 33 ordynacji [Wpis wyborcy do spisu wyborców]
str. 21
Art. 34 ordynacji [Sporządzenie spisu wyborców]
str. 21
Art. 35 ordynacji [Udostępnienie spisu wyborców]
str. 25
Art. 36 ordynacji [Reklamacje]
str. 27
Art. 37 ordynacji [Skarga]
str. 27
Art. 38 ordynacji [Przekazanie spisu wyborców]
str. 29
Art. 39 ordynacji [Wzór spisu wyborców]
str. 30

Rozdział 8 ordynacji samorządowej
PRZEBIEG GŁOSOWANIA
str.31

     Art. 40 ordynacji [Głosowanie]
str. 31
     Art. 41 ordynacji [Tajność głosowania]
str. 32
     Art. 42 ordynacji [Urna wyborcza]
str. 33
     Art. 43 ordynacji [Komisja obwodowa i mężowie zaufania]
str. 34
     Art. 44 ordynacji [Wyborca w lokalu wyborczym]
str. 36
     Art. 45 ordynacji [Wydawanie kart do głosowania]
str. 37
     Art. 46 ordynacji [Pomoc dla wyborcy niepełnosprawnego]
str. 38
     Art. 47 ordynacji [Przerwanie głosowania]
str. 39
     Art. 48 ordynacji [Zakaz agitacji wyborczej]
str. 41
     Art. 49 ordynacji [Zakaz wstępu z bronią]
str. 42
     Art. 50 ordynacji [Środki zapewniające powagę głosowania]
str. 43
Art. 2 [Definicja referendum]
str.43
Art. 3 [Prawo do udziału w referendum]
str.57
Art. 4 [Inicjatywa referendalna]
str.64
Art. 5 [Inicjatywa w sprawie odwołania organu]
str. 65
Art. 6 [Rodzaje referendum]
str. 69
Art. 7 [Referendum w sprawie samoopodatkowania]
str. 70
Art. 8 [Słowniczek]
str. 74

Rozdział 2. REFERENDUM PRZEPROWADZANE Z INICJATYWY ORGANU STANOWIĄCEGO JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
str. 76

Art. 9 [Uchwała organu3 stanowiącego w sprawie referendum]
str. 76
Art. 10 [Ogłoszenie uchwały]
str. 78

Rozdział 3. Przepisy ogólne dotyczące referendum przeprowadzanego na wniosek mieszkańców
str.82

Art. 11 [Inicjator referendum]
str. 82
Art. 12 [Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia referendum]
str. 83
Art. 13 [Informacja o zamiarze przeprowadzenia referendum]
str. 86
Art. 14 [Poparcie inicjatywy referendalnej]
str. 88

Rozdział 4. REFERENDUM NA WNIOSEK MIESZKAŃCÓW W SPRAWACH INNYCH NIŻ ODWOŁANIE ORGANU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
str.90

Art. 15 [Wniosek w sprawie referendum]
str. 90
Art. 16 [Postępowanie z wnioskiem]
str. 91
Art. 17 [Uchwała w sprawie wniosku]
str. 95
Art. 18 [Terminy podjęcia uchwały]
str. 99
Art. 19 [Ogłoszenie uchwały]
str. 100
Art. 20 [Skarga]
str. 101
Art. 21 [Terminy przeprowadzenia referendum]
str. 104

Rozdział 5. REFERENDUM W SPRAWIE ODWOŁANIA ORGANU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
str.105

Art. 22 [Wniosek w sprawie referendum]
str. 105
Art. 23 [Zbieg wniosków]
str. 106
Art. 24 [Termin wydania postanowienia przez komisarza wyborczego]
str. 106
Art. 24a [Nadzór nad uchwałą rady gminy w sprawie referendum o odwołanie wójta]
str. 113
Art. 24b [Ustalenie pierwszeństwa inicjatywy]
str. 115
Art. 25 [Postanowienie komisarza wyborczego]
str. 117
Art. 26 [Skarga]
str. 118
Art. 27 [Terminy przeprowadzenia referendum]
str. 120

Rozdział 6. KAMPANIA REFERENDALNA
str.120

Art. 28 [Cele kampanii referendalnej]
str. 120
Art. 29 [Czas trwania kampanii]
str. 122
Art. 30 [Zgromadzenie mieszkańców]
str. 125
Art. 31 [Zakaz]
str. 125
Art. 32 [Cisza referendalna]
str. 126
Art. 33 [Ochrona prawna materiałów referendalnych]
str.127
Art. 34 [Umieszczanie plakatów]
str. 128
Art. 35 [Nieprawdziwe dane i informacje]
str. 129
Art. 36 [Sprostowanie nieprawdziwych danych i informacji]
str. 131
Art. 37 [Ogłoszenie w prasie]
str. 132
Art. 38 [Ochrona dóbr osobistych lub majątkowych]
str. 133

Rozdział 7. FINANSOWANIE REFERENDUM
str.134

Art. 39 [Jawność finansowania]
str. 134
Art. 40 [Wydatki budżetu]
str. 136
Art. 41 [Sprawozdanie z wydatków budżetu]
str. 148
Art. 42 [Wydatki inicjatora referendum]
str. 150
Art. 43 [Niedozwolone źródła finansowania]
str. 150
Art. 43a [Finansowanie referendum przez partie polityczne]
str. 154
Art. 44 [Obowiązek sprawozdawczy inicjatora referendum]
str. 156
Art. 45 [Organ przyjmujący sprawozdanie inicjatora referendum]
str. 157
Art. 46 [Nadwyżka]
str. 158
Art. 47 [Wzór sprawozdania finansowego]
str. 159
Art. 48 [Przechowywanie dokumentów]
str. 161

Rozdział 8. TRYB PRZEPROWADZANIA ORAZ USTALANIA I OGŁASZANIA WYNIKÓW REFERENDUM
str.162

Art. 49 [Komisje ds. referendum]
str.162
Art. 50 [Składy komisji]
str. 165
Art. 51 [Mąż zaufania]
str. 170
Art. 52 [Druk kart do głosowania]
str. 172
Art. 53 [Karta do głosowania]
str. 175
Art. 54 [Obwody głosowania]
str. 177
Art. 55 [Ważność referendum]
str. 179
Art. 56 [Wynik rozstrzygający]
str. 181
Art. 57 [Nieważność głosu]
str. 183
Art. 58 [Nieważność karty do głosowania]
str. 184
Art. 59 [Protokół głosowania]
str. 185
Art. 60 [Przechowywanie druków]
str. 190
Art. 61 [Protokół wyniku referendum]
str. 191
Art. 62 [Organy pomocnicze]
str. 193
Art. 63 [Wyniki referendum]
str. 196
Art. 64 [Wzory protokołów]
str. 199
Art. 65 [Realizacja rozstrzygnięcia]
str. 234
Art. 66 [Protest]
str. 235
Art. 67 [Skutek rozstrzygnięcia referendum w sprawie odwołania organu]
str. 246

Rozdział 9. PRZEPISY KARNE
str.249

Art. 68 [Występek]
str. 251
Art. 69 [Wykroczenie]
str. 250
Art. 70 [Występek]
str. 252
Art. 71 [Występek]
str. 254
Art. 72 [Wykroczenie]
str. 256
Art. 73 [Występek]
str. 257
Art. 74 [Odesłanie]
str. 258

Rozdział 10. PRZEPISY ZMIENIAJĄCE I KOŃCOWE
str.260

Art. 75-77 [pominięte]
str. 260
Art. 78 [Obowiązywanie przepisów dotychczasowych]
str. 260
Art. 79 [Przepis uchylający]
str. 261
Art. 80 [Wejście w życie]
str. 261

BIBLIOGRAFIA
str.263

Ukryj

Opis:

Prezentowany komentarz do ustawy o referendum lokalnym jest obszerną analizą aktualnego stanu prawnego ustawodawstwa dotyczącego tej formy demokracji, w której członkowie wspólnoty samorządowej bezpośrednio w głosowaniu decydują o sprawach dla niej ważnych. Wykorzystano w nim tezy orzecznictwa sądowego, a także wyjaśnienia PKW i doświadczenia komisarzy wyborczych. Opracowanie zawiera również odniesienia i komentarze do tych przepisów ordynacji samorządowej, które mają odpowiednie zastosowanie do postępowania i procedur referendalnych.

Adresaci:

Analiza prowadzona była przede wszystkim pod kątem przydatności dla podmiotów - uczestników referendum: inicjatorów (mieszkańców, terenowych struktur partii politycznych, stowarzyszeń i organizacji społecznych), organów jednostek samorządu terytorialnego oraz organów przeprowadzających referenda. Kompleksowe omówienie regulacji ustawowych może być interesujące również dla innych podmiotów, a także dla instytucji zajmujących się zagadnieniami prawnoustrojowymi samorządu terytorialnego.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7526-220-9 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 264
Rodzaj: komentarz , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo ogólne
Kod: ABC-0452:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów