Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Komparatystyka prawnicza

Przedmiotem opracowania jest określenie relacji między prawami różnych krajów.

więcej

Autorzy: Roman Tokarczyk,
Seria:  Akademicka. Prawo
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-0012:W09P01  Ilość w paczce: 20

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 49,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 44,10 zł. ( Oszczędzasz: 4,90 zł. )

Spis treści: 

Słowo wstępne
str. 9


Do wydania drugiego
str. 12
Do wydania trzeciego
str. 12
Do wydania czwartego
str. 12
Do wydania piątego
str. 13
Do wydania szóstego
str. 13
Do wydania siódmego
str. 13
Do wydania ósmego
str. 15
Do wydania dziewiątego
str. 15

Przedmowa
str. 17


Rozdział pierwszy
Założenia teoretyczne komparatystyki prawniczej
str. 23


Spór o nazwę przedmiotu
str. 23
Treści nazw przedmiotu
str. 26
Porównywanie a poznawanie
str. 29
Przesłanki ogólne komparatystyki
str. 31
Przesłanki metodologiczne komparatystyki
str. 34
Kontury komparatystyki prawniczej
str. 38

Rozdział drugi
Kształtowanie się komparatystyki prawniczej
str. 41


Odległe prapoczątki
str. 41
Dziedzictwo starożytności
str. 42
Poglądy średniowieczne
str. 43
Czasy odrodzenia
str. 44
Przedstawiciele oświecenia
str. 44
Instytucjonalizacja komparatystyki
str. 46
Trzy kierunki
str. 48
Komparatystyka a polityka
str. 50

Rozdział trzeci
Zakresy przedmiotu komparatystyki prawniczej
str. 52


Wieloaspektowość komparatystyki
str. 52
Komparatystyka myśli prawnej
str. 54
Komparatystyka norm prawnych
str. 56
Komparatystyka instytucji prawnych
str. 57
Komparatystyka gałęzi prawa
str. 58
Komparatystyka systemów prawa
str. 60
Komparatystyka rodzin prawa
str. 62
Komparatystyka typów prawa
str. 64

Rozdział czwarty
O metodach komparatystyki prawniczej
str. 67


Specyfika metod komparatystyki
str. 67
Modele procesu komparatystycznego
str. 69
Model preferowany
str. 70
Wielość i komplementarność metod
str. 72
Metody ogólne
str. 73
Metody szczegółowe
str. 76

Rozdział piąty
Komparatystyka prawnicza a teoretyczne nauki prawne
str. 80


Założenia badawcze
str. 80
Komparatystyka prawnicza a filozofia prawa
str. 81
Komparatystyka prawnicza a jurysprudencja
str. 83
Komparatystyka prawnicza a teoria prawa
str. 84
Komparatystyka prawnicza a socjologia prawa
str. 88
Komparatystyka prawnicza a etnologia prawa
str. 91
Komparatystyka prawnicza a historia doktryn politycznych i prawnych
str. 92

Rozdział szósty
Komparatystyka sprawiedliwości z praworządnością
str. 95


Hipotezy komparatystyczne
str. 95
Sprawiedliwość a prawo
str. 95
Sprawiedliwość a prawda
str. 98
Nihilizm prawny
str. 101
Sprawiedliwość a prawo natury
str. 105
Sprawiedliwość a pozytywizm prawniczy
str. 107
Sprawiedliwość a tworzenie prawa
str. 108
Racjonalność a tworzenie prawa
str. 109
Sprawiedliwość a stosowanie prawa
str. 111
Praworządność a stosowanie prawa
str. 113
Sprawiedliwość a praworządność
str. 117
Poszukiwanie kompromisu
str. 121

Rozdział siódmy
Komparatystyka głównych kultur prawnych świata
str. 124


Cele badawcze
str. 124
Pojęcie kultury prawnej
str. 125
Kryteria wyodrębniania kultur prawnych
str. 126
Kultura prawna judaizmu
str. 128
Kultura prawna chrześcijaństwa
str. 133
Kultura prawna islamu
str. 136
Kultura prawna konfucjanizmu
str. 139
Kultura prawna hinduizmu
str. 143
Kultura prawna animizmu
str. 147
Kultura common law
str. 150
Kultura prawa stanowionego
str. 155
Konkluzje komparatystyczne
str. 158

Rozdział ósmy
Komparatystyka edukacji prawniczej
str. 161


Sformułowanie problemów
str. 161
Systemy edukacyjne
str. 162
Model polski
str. 163
Model europejski
str. 165
Model amerykański
str. 167
Inne modele
str. 169
Przełamywanie prowincjonalizmu
str. 170

Rozdział dziewiąty
Komparatystyka zawodów prawniczych
str. 172


Zakresy problematyki
str. 172
Teorie zawodu prawnika
str. 173
Zawód i zawody prawnika
str. 174
Klasyfikacje zawodów prawnika
str. 177
Klasyczne zawody prawnicze
str. 179
Dostęp do zawodu
str. 187
Struktura praktyki
str. 190
Rynek usług prawniczych
str. 191
Stowarzyszenia zawodowe
str. 193
Etyka prawnicza
str. 194

Rozdział dziesiąty
Podstawowe funkcje komparatystyki prawniczej
str. 197


Ogólne wprowadzenie
str. 197
Funkcje poznawcze
str. 199
Funkcje dydaktyczne
str. 200
Funkcje prawotwórcze
str. 203
Funkcje interpretacyjne
str. 206
Funkcje unifikacyjne
str. 208
Funkcje ideologiczne
str. 210

Rozdział jedenasty
Aspekty międzynarodowej unifikacji prawa
str. 213


Główne założenia
str. 213
Podstawowe pojęcia
str. 213
Czynniki unifikacji
str. 215
Unifikacja a kultura
str. 217
Unifikacja a prawo natury
str. 218
Rodzaje unifikacji
str. 221
Zakresy unifikacji
str. 224
Metody unifikacji
str. 227
Organizacje unifikacyjne
str. 231
Funkcje unifikacji
str. 232
Prawo krajowe a prawo zunifikowane
str. 235
Z historii unifikacji
str. 236
Unifikacje współczesne
str. 238

Materiały z zakresu komparatystyki prawniczej
str. 241


Zwięzłe objaśnienie
str. 241
I. Przewodniki do prawniczych komparatystycznych badań naukowych
str. 241
II. Bibliografie
str. 242
III. Opracowania ogólne
str. 242
IV. Słowniki, encyklopedie
str. 246
V. Indeksy czasopism prawniczych w internecie
str. 246
VI. Tytuły czasopism komparatystyki prawniczej
str. 246
VII. Krajowe i międzynarodowe sieci komputerowe
str. 248

Indeks nazwisk
str. 251

Recenzje książki
str. 258

Opinie o książce
str. 259

Ukryj

Opis:

Przedmiotem opracowania jest określenie relacji między prawami różnych krajów. W czasach kiedy polskie prawo ulega unifikacji z prawem europejskim a polscy prawnicy coraz częściej zajmują się sprawami podlegającymi porządkowi prawnemu innego państwa, chcąc nie chcąc uprawia komparatystykę.
Praca stanowi próbę względnie uporządkowanego i jednolitego metodologicznie ujęcia jej podstawowych pojęć, ich ewolucji w dziejach przedmiotu, powiązań z innymi teoretycznymi dyscyplinami prawoznawstwa, metod badawczych, spełnianych funkcji.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7601-359-6 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , s. 264
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki (WKP)
Dział: Historia, teoria i filozofia prawa
Kod: KAM-0012:W09P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów