Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowników

W publikacji kompleksowo omówiono zagadnienia, z którymi należy się zapoznać przed wprowadzeniem systemu ocen sprzyjającego otwartej polityce informacyjnej i wzmacniającego motywację pracowników.

więcej

Autorzy: Małgorzata Sidor-Rządkowska,
Seria:  Zarządzanie zasobami ludzkimi (HR)
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety
Kod: OFE-0046;pakiet  Ilość w paczce: 20

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

O autorce | str. 11

Wstęp | str. 13

Rozdział 1. Miejsce systemu ocen okresowych w polityce personalnej przedsiębiorstwa | str. 15
1.1. Najważniejsze cele oceny | str. 15
1.2. Formy oceny | str. 17
1.3. Kontrowersje wokół systemów ocen | str. 17
1.4. Wymagania stawiane systemom ocen | str. 20
1.5. Oczekiwania pracowników wobec systemu ocen okresowych | str. 22
Studium przypadku I | str. 23

Rozdział 2. Uwarunkowania systemu ocen | str. 26
2.1. Rodzaj działalności i wielkość organizacji | str. 26
2.2. Cele strategiczne firmy | str. 27
2.3. Metoda zarządzania | str. 30
2.4. Styl kierowania | str. 31
2.5. Poziom kierowania | str. 34
2.6. Poziom wymagań | str. 36
2.7. Autorytet oceniających | str. 36
2.8. Wiek pracowników | str. 37
Studium przypadku II | str. 44

Rozdział 3. Wprowadzanie systemu ocen okresowych | str. 49
3.1. Planowanie działania | str. 49
3.2. Szkolenie osób oceniających | str. 49
3.2.1. Wybór rodzaju szkolenia | str. 50
3.2.2. Wybór miejsca szkolenia | str. 53
3.2.3. Problem wspólnego udziału w szkoleniu przełożonych i podwładnych | str. 53
3.2.4. Ćwiczenia z użyciem kamery wideo | str. 56
3.3. Przygotowanie osób ocenianych | str. 59
Studium przypadku III | str. 63

Rozdział 4. Przegląd najważniejszych zagadnień związanych z tworzeniem systemów ocen | str. 66
4.1. Wybór osób oceniających | str. 66
4.2. 360-stopniowa ocena pracownika | str. 66
4.3. Przygotowanie 360-stopniowej oceny pracowników | str. 71
4.4. Podział osób ocenianych | str. 74
4.5. Ustalanie częstotliwości oceny | str. 77
Studium przypadku IV | str. 78

Rozdział 5. Metody oceny pracowników | str. 80
5.1. Metody relatywne | str. 80
5.1.1. Ranking | str. 80
5.1.2. System porównywania parami | str. 82
5.1.3. Metoda rozkładu normalnego | str. 83
5.2. Metody absolutne | str. 86
5.2.1. Ocena opisowa | str. 86
5.2.2. Punktowa skala ocen | str. 89
5.2.3. Skale ważone | str. 90
5.2.4. Testowa metoda oceny | str. 91
5.2.5. Metoda zdarzeń krytycznych | str. 92
5.2.6. Skale behawioralne (BARS - behavioral anchored rating scale | str. 94
5.2.7. Zarządzanie przez cele - ZPC (management by objectives - MBO | str. 97
5.2.8. Assessment Center ("centrum oceny") | str. 104

Rozdział 6. Ustalanie kryteriów oceny | str. 110
6.1. Kryteria dotyczące efektywności | str. 110
6.2. Kryteria dotyczące kwalifikacji | str. 113
6.3. Kryteria dotyczące zachowań (behawioralne) | str. 114
6.4. Kryteria osobowościowe | str. 115
6.5. Zasady opracowywania kryteriów oceny | str. 117
Studium przypadku VI | str. 124

Rozdział 7. Zasady prowadzenia rozmów z ocenianymi pracownikami | str. 126
7.1. Istota rozmowy oceniającej | str. 126
7.2. Jak prowadzić rozmowę? | str. 129
7.2.1. Wyrażanie szacunku i uznania | str. 130
7.2.2. Formułowanie konstruktywnych uwag krytycznych | str. 134
7.3. Najczęstsze przyczyny złej pracy | str. 136
7.4. Dialog przełożony - podwładny a przyszłe zadania pracownika | str. 137
Studium przypadku VII | str. 138

Rozdział 8. Błędy w procesie oceniania | str. 142
8.1. Błędy "techniczne" | str. 142
8.2. Błędy w sztuce oceniania | str. 142
8.3. Jak unikać błędów oceny? | str. 148
Studium przypadku VIII | str. 151

Rozdział 9. Ocena przełożonych przez podwładnych | str. 154
9.1. "Odwrócenie ról" jako niezbędne uzupełnienie systemu ocen | str. 154
9.2. Doświadczenia niektórych przedsiębiorstw | str. 157
9.3. Zasady wprowadzania oceny przełożonych przez podwładnych | str. 162
Studium przypadku IXa | str. 163
Studium przypadku IXb | str. 165

Rozdział 10. System ocen okresowych a pozostałe aspekty polityki personalnej firmy | str. 167
10.1. System ocen okresowych a polityka płacowa przedsiębiorstwa | str. 167
10.2. System ocen okresowych a polityka szkoleniowa firmy | str. 169
10.3. System ocen okresowych a kształtowanie ścieżek kariery zawodowej pracowników | str. 172
10.4. System ocen okresowych a zwalnianie pracowników | str. 182
Studium przypadku X | str. 186

Zakończenie | str. 189

Aneks. Przykładowe formularze oceny pracowników | str. 191

Bibliografia | str. 247

Indeks | str. 253

Ukryj

Opis:

Książka jest piątym wydaniem klasycznej już pracy Małgorzaty Sidor-Rządkowskiej na temat systemów ocen okresowych. Publikacja ta łączy solidne podstawy teoretyczne z przeglądem rozwiązań stosowanych w praktyce. Kompleksowo omówiono w niej zagadnienia, z którymi należy się zapoznać przed wprowadzeniem systemu ocen sprzyjającego otwartej polityce informacyjnej i wzmacniającego motywację pracowników, takie jak:
powiązanie sposobów oceny z typem działalności i celami strategicznymi organizacji,
planowanie systemów oraz szkolenia osób oceniających,
wybór odpowiednich metod oceny i ustalanie kryteriów,
zasady prowadzenia rozmów oceniających,
ocena oddolna jako uzupełnienie systemu,
unikanie błędów oceniania,
system ocen okresowych na tle głównych aspektów polityki personalnej organizacji.

Autorka przytacza również liczne przykłady i studia przypadków oraz zamieszcza bardzo przydatny zestaw formularzy ocen pracowników.
Publikacja jest przeznaczona nie tylko dla przedstawicieli sektora przedsiębiorstw, ale także administracji publicznej. Zawarte tu metody i wskazówki znajdą zastosowanie zarówno w organizacjach biznesowych, jak i pozakomercyjnych. Stanowi cenne źródło wiedzy dla menedżerów wszystkich szczebli, dyrektorów i pracowników działów personalnych, a także osób zajmujących się naukowo problematyką zarządzania zasobami ludzkimi.

Dr Małgorzata Sidor-Rządkowska – doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje jako wykładowca na studiach MBA i podyplomowych, jest także konsultantem ds. personalnych. Prowadzi szkolenia zarówno w sektorze przedsiębiorstw, jak i w administracji publicznej. Autorka wielu książek, m.in.: Zwolnienia pracowników a polityka personalna firmy, Zarządzanie personelem w małej firmie, Kompetencyjne systemy ocen pracowników, Profesjonalny coaching, Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej, Mentoring. Teoria, praktyka, studia przypadków (red. nauk.). Jest przewodniczącą jury ogólnopolskiego konkursu Top Menedżer HR.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9693-6 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 256
Rodzaj: poradnik , Medium: pakiet
Dział: HR Kadry / Zarządzanie personelem
Kod: OFE-0046;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów