Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Współczesne doktryny polityczne [KSIĄŻKA PAPIEROWA + EBOOK]

Treść podręcznika obejmuje myśl polityczną XIX i XX wieku. W opracowaniu autor dąży do ukazania możliwie najszerszego spektrum zróżnicowania współczesnej myśli politycznej.

więcej

Autorzy: Roman Tokarczyk,
Seria:  Akademicka. Prawo
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety
Kod: KAM-0144;pakiet  Ilość w paczce: 8

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Przedmowa
str. 11


Do wydania IX
str. 14
Do wydania X
str. 14
Do wydania XI
str. 14
Do wydania XII
str. 14
Do wydania XIII
str. 15
Do wydania XIV
str. 15
Do wydania XV
str. 16
Do wydania XVI
str. 17

Rozdział pierwszy
Przedmiot współczesnych doktryn politycznych
str. 19


Określenie przedmiotu
str. 19
Idee polityczne
str. 22
Ideologie polityczne
str. 25
Filozofie i teorie polityczne
str. 29
Programy i ruchy polityczne
str. 30
Klasyfikacje myśli politycznej
str. 32
Paradygmat realizmu
str. 35
Paradygmat utopizmu
str. 36
Relacje paradygmatów
str. 40
Utopie teraźniejsze
str. 44
Utopizm ideologii
str. 47
Utopianizm współczesny
str. 50
Ekstremizm polityczny
str. 51
Wybrana literatura
str. 55

Rozdział drugi
Liberalizm
str. 60


Nazwa i pojęcie
str. 60
Źródła i ewolucja
str. 62
Idee liberalizmu
str. 65
Korekty idei
str. 70
Liberalizm angielski
str. 74
Liberalizm francuski
str. 79
Liberalizm amerykański
str. 84
Liberalizm niemiecki
str. 91
Liberalizm polski
str. 94
Oceny liberalizmu
str. 98
Wybrana literatura
str. 102

Rozdział trzeci
Konserwatyzm
str. 107


Nazwa i pojęcie
str. 107
Źródła konserwatyzmu
str. 111
Idee konserwatyzmu
str. 113
Konserwatyzm brytyjski
str. 118
Konserwatyzm niemiecki
str. 122
Konserwatyzm francuski
str. 125
Konserwatyzm amerykański
str. 127
Konserwatyzm polski
str. 132
Oceny konserwatyzmu
str. 136
Wybrana literatura
str. 138

Rozdział czwarty
Socjalizm
str. 142


Nazwa i pojęcie
str. 142
Źródła i ewolucja
str. 146
Idee socjalizmu
str. 150
Socjalizm demokratyczny
str. 153
Socjalizm brytyjski
str. 156
Socjalizm francuski
str. 162
Socjalizm polski
str. 166
Socjalizm niemiecki
str. 171
Socjalizm amerykański
str. 177
Socjalizm afrykański
str. 181
Oceny socjalizmu
str. 185
Wybrana literatura
str. 186

Rozdział piąty
Komunizm
str. 190


Nazwa i pojęcie
str. 190
Źródła i ewolucja
str. 192
Idee komunizmu
str. 195
Komunizm francuski
str. 199
Komunizm niemiecki
str. 204
Komunizm rosyjski
str. 213
Komunizm polski
str. 224
Komunizm włoski
str. 228
Komunizm chiński
str. 231
Komunizmy amerykańskie
str. 234
Komunizm afrykański
str. 238
Oceny komunizmu
str. 239
Wybrana literatura
str. 241

Rozdział szósty
Agraryzm
str. 245


Nazwa i pojęcie
str. 245
Źródła i ewolucja
str. 246
Idee agraryzmu
str. 247
Agraryzm amerykański
str. 251
Agraryzm niemiecki
str. 252
Agraryzm czechosłowacki
str. 252
Agraryzm bułgarski
str. 253
Agraryzm polski
str. 254
Oceny agraryzmu
str. 256
Wybrana literatura
str. 257

Rozdział siódmy
Anarchizm
str. 259


Nazwa i pojęcie
str. 259
Źródła i ewolucja
str. 260
Idee anarchizmu
str. 262
Anarchizm indywidualistyczny
str. 266
Anarchizm kolektywistyczny
str. 269
Anarchizm komunistyczny
str. 272
Anarchizm syndykalistyczny
str. 274
Anarchizm współczesny
str. 276
Oceny anarchizmu
str. 280
Wybrana literatura
str. 282

Rozdział ósmy
Rasizm
str. 285


Nazwa i pojęcie
str. 285
Źródła i rozwój
str. 287
Idee rasizmu
str. 288
Rasizm antysemicki
str. 291
Rasizm francuski
str. 295
Rasizm niemiecki
str. 297
Rasizm amerykański
str. 299
Rasizm afrykański
str. 301
Oceny rasizmu
str. 303
Wybrana literatura
str. 305

Rozdział dziewiąty
Nacjonalizm
str. 308


Nazwa i pojęcia
str. 308
System wartości
str. 309
Filiacje ideologii
str. 310
Źródła nacjonalizmu
str. 312
Rozwój nacjonalizmu
str. 314
Nacjonalizm żydowski
str. 317
Nacjonalizm polski
str. 319
Nacjonalizm indyjski
str. 321
Nacjonalizm afrykański
str. 324
Nacjonalizm mniejszości
str. 325
Oceny nacjonalizmu
str. 328
Wybrana literatura
str. 331

Rozdział dziesiąty
Faszyzm
str. 335


Nazwa i pojęcie
str. 335
Złożone źródła
str. 337
Poszukiwanie istoty
str. 340
Antyidee faszyzmu
str. 344
Idea nacjonalizmu
str. 348
Idea państwa
str. 350
Idea człowieka
str. 355
Idea wodzostwa
str. 357
Idea gospodarki
str. 358
Idea prawa
str. 360
Idea zmiany
str. 362
Pogranicze faszyzmu
str. 364
Oceny faszyzmu
str. 367
Wybrana literatura
str. 368

Rozdział jedenasty
Katolicyzm
str. 371


Nazwy i pojęcia
str. 371
Idee katolicyzmu
str. 373
Źródła i ewolucja
str. 378
Aprobata legitymizmu
str. 380
Architekci doktryny
str. 381
Poszukiwanie kompromisu
str. 383
Idea aggiornamento
str. 387
Teologia tworzenia
str. 390
Teologia wyzwolenia
str. 394
Ideologia chadecji
str. 396
Oceny katolicyzmu
str. 399
Wybrana literatura
str. 400

Rozdział dwunasty
Islamizm
str. 405


Nazwy i pojęcie
str. 405
Źródła islamu
str. 406
Święta księga islamu
str. 407
Idee islamizmu
str. 409
Islam jako religia
str. 412
Etyka islamu
str. 414
Prawo islamu
str. 415
Islamskie państwo
str. 417
Prądy modernistyczne
str. 419
Socjalizm arabski
str. 420
Odrodzenie tradycji
str. 423
Oceny islamizmu
str. 425
Wybrana literatura
str. 426

Rozdział trzynasty
Pacyfizm
str. 429


Nazwa i pojęcie
str. 429
Źródła i rozwój
str. 430
Idee pacyfizmu
str. 433
Nurty pacyfizmu
str. 437
Pacyfizm francuski
str. 441
Pacyfizm niemiecki
str. 443
Pacyfizm angielski
str. 445
Pacyfizm amerykański
str. 446
Pacyfizm rosyjski
str. 448
Pacyfizm polski
str. 450
Oceny pacyfizmu
str. 452
Wybrana literatura
str. 454

Rozdział czternasty
Feminizm
str. 458


Nazwa i pojęcia
str. 458
Źródła i rozwój
str. 461
Prehistoria feminizmu
str. 462
Idee sufrażystek
str. 463
Idee Ruchu Wyzwolenia Kobiet
str. 467
Nurty feminizmu
str. 469
Krytyka dyskryminacji kobiet
str. 472
Idea natury kobiecej
str. 475
Idea równości
str. 477
Idea wolności
str. 479
Idea pacyfizmu
str. 480
Idea władzy
str. 480
Oceny feminizmu
str. 482
Wybrana literatura
str. 484

Rozdział piętnasty
Ekologizm
str. 487


Nazwa i pojęcie
str. 487
Źródła ekologizmu
str. 489
Idee ekologizmu
str. 492
Nurty ekologizmu
str. 496
Oceny ekologizmu
str. 499
Wybrana literatura
str. 501

Rozdział szesnasty
Populizm
str. 504


Nazwa i pojęcie
str. 504
Źródła i rozwój
str. 506
Idee populizmu
str. 508
Metody populizmu
str. 511
Populizm rosyjski
str. 512
Populizm północnoamerykański
str. 514
Populizm południowoamerykański
str. 518
Populizm indyjski
str. 519
Populizm środkowoeuropejski
str. 520
Oceny populizmu
str. 521
Wybrana literatura
str. 522

Zakończenie
str. 526

Indeks nazwisk
str. 529

Recenzje książki
str. 555

Opinie o książce
str. 557

Ukryj

Opis:

Treść podręcznika obejmuje myśl polityczną XIX i XX wieku. W opracowaniu autor dąży do ukazania możliwie najszerszego spektrum zróżnicowania współczesnej myśli politycznej. Każdy z rozdziałów pracy stanowi odrębną całość dla możliwie najlepszego podkreślenia treści. Książka została tak skonstruowana, by można było łatwo porównać poszczególne elementy omawianych doktryn (m.in. liberalizmu, konserwatyzmu, komunizmu, rasizmu, faszyzmu, pacyfizmu, katolicyzmu, feminizmu, socjalizmu, populizmu i in.). Autor stara się przy tym zachować rozsądne proporcje między niezbędną charakterystyką warstwy historycznej a charakterystyka ich warstwy współczesnej. Adresaci: Pozycja przeznaczona jest nie tylko dla studentów, różnych kierunków studiów, ale również, dla wszystkich zainteresowanych problemami współczesnej myśli politycznej.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-0296-8 , Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , 572
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: pakiet
Dział: Nauki humanistyczne / polityka
Kod: KAM-0144;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów