Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Zarządzanie zasobami ludzkimi [KSIĄŻKA PAPIEROWA + EBOOK]

Kluczowa pozycja z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Opisano w niej wszystkie najważniejsze obszary tej dziedziny.

więcej

Autorzy: Michael Armstrong, Stephen Taylor,
Seria:  Zarządzanie zasobami ludzkimi (HR)
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety
Kod: OFE-0043;pakiet  Ilość w paczce: 4

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wstęp | str. 21

Część I Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi | str. 23

Rozdział 1 Istota zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL) | str. 25
Kluczowe pojęcia i terminy | str. 25
Cele edukacyjne | str. 26
Wprowadzenie - koncepcja ZZL | str. 26
Definicja ZZL | str. 28
Filozofia zarządzania zasobami ludzkimi | str. 29
Teorie leżące u podstaw zarządzania zasobami ludzkimi | str. 29
Zastrzeżenia wobec pierwotnej koncepcji ZZL | str. 32
Modele ZZL | str. 33
Zarządzanie zasobami ludzkimi współcześnie | str. 36
Pytania | str. 37
Bibliografia | str. 38

Rozdział 2 Strategiczne ZZL | str. 40
Kluczowe pojęcia i terminy | str. 40
Cele edukacyjne | str. 41
Wprowadzenie | str. 41
Podstawowe pojęcia strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi | str. 42
Natura strategicznego ZZL | str. 44
Cele strategicznego ZZL | str. 45
Krytyka koncepcji strategicznego ZZL | str. 46
Koncepcja strategicznego ZZL w oparciu o zasoby | str. 47
Dopasowanie strategiczne | str. 49
Różne spojrzenia na strategiczne ZZL | str. 49
Strategie HR | str. 54
Pytania | str. 60
Bibliografia | str. 60

Rozdział 3 Praktyczna realizacja ZZL - systemy i role | str. 63
Kluczowe pojęcia i terminy | str. 63
Cele edukacyjne | str. 63
Wprowadzenie | str. 64
Architektura ZZL | str. 64
System ZZL | str. 64
Model realizacji funkcji zarządzania zasobami ludzkimi | str. 66
Rola i organizacja działu HR | str. 66
Pomiar skuteczności działu HR | str. 70
Role specjalistów HR | str. 72
Odgrywanie roli specjalistów HR | str. 76
Rola menedżerów operacyjnych we wdrażaniu polityki dotyczącej zasobów ludzkich | str. 79
Pytania | str. 82
Bibliografia | str. 82

Rozdział 4 Wpływ ZZL na wyniki organizacji | str. 85
Kluczowe pojęcia i terminy | str. 85
Cele edukacyjne | str. 85
Wprowadzenie | str. 86
Wpływ ZZL | str. 86
W jaki sposób ZZL wywiera wpływ | str. 87
Tworzenie kultury wysokiej wydajności | str. 90
Efektywny system pracy (HPWS) | str. 91
Zarządzanie wydajnością | str. 93
Wkład ZZL | str. 94
Pytania | str. 95
Bbliografia | str. 96

Rozdział 5 Zarządzanie kapitałem ludzkim | str. 98
Kluczowe pojęcia i terminy | str. 98
Cele edukacyjne | str. 98
Wprowadzenie | str. 99
Natura kapitału ludzkiego | str. 99
Pojęcie kapitału ludzkiego | str. 99
Elementy kapitału ludzkiego | str. 101
Podejścia do zarządzania ludźmi wypływające z teorii kapitału ludzkiego | str. 102
Pomiar kapitału ludzkiego | str. 102
Raportowanie na temat kapitału ludzkiego | str. 105
Wprowadzanie ZKL | str. 106
Pytania | str. 108
Bibliografia | str. 108

Rozdział 6 Zarządzanie wiedzą | str. 109
Kluczowe pojęcia i terminy | str. 109
Cele edukacyjne | str. 109
Wprowadzenie | str. 110
Pojęcie wiedzy | str. 110
Definicja zarządzania wiedzą | str. 111
Strategie zarządzania wiedzą | str. 112
Zagadnienia dotyczące zarządzania wiedzą | str. 113
Wkład działu HR w zarządzanie wiedzą | str. 114
Pytania | str. 116
Bibliografia | str. 116

Rozdział 7 Zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach | str. 118
Kluczowe pojęcia i terminy | str. 118
Cele edukacyjne | str. 118
Wprowadzenie | str. 119
Definicja kompetencji | str. 119
Struktury kompetencji | str. 122
Wykorzystanie kompetencji | str. 122
Zastosowanie zarządzania zasobami ludzkimi opartego na kompetencjach | str. 123
Tworzenie struktur kompetencji | str. 124
Kompetencje a inteligencja emocjonalna | str. 126
Pytania | str. 127
Bibliografia | str. 128

Rozdział 8 Etyczny wymiar ZZL | str. 129
Kluczowe pojęcia i terminy | str. 129
Cele edukacyjne | str. 129
Wprowadzenie | str. 130
Co oznacza etyka i czym się zajmuje? | str. 130
Natura etycznych decyzji i ocen | str. 130
Ramy etyczne | str. 131
Teoria sprawiedliwego traktowania | str. 132
Sprawiedliwość | str. 132
Wskazówki etyczne w zarządzaniu zasobami ludzkimi | str. 133
Dylematy etyczne | str. 137
Etyczna rola zarządzania zasobami ludzkimi | str. 138
Pytania | str. 140
Bibliografia | str. 141

Rozdział 9 Społeczna odpowiedzialność biznesu | str. 143
Kluczowe pojęcia i terminy | str. 143
Cele edukacyjne | str. 143
Wprowadzenie | str. 143
Definicja społecznej odpowiedzialności biznesu | str. 144
Definicja strategicznej CSR | str. 145
Działania z zakresu CSR | str. 145
Uzasadnienie CSR | str. 147
Pogląd przeciwny | str. 147
Korzyści z CSR | str. 148
Podstawa tworzenia strategii CSR | str. 148
Pytania | str. 150
Bibliografia | str. 150

Część II Ludzie i organizacje | str. 153

Rozdział 10 Zachowanie organizacyjne | str. 155
Kluczowe pojęcia i terminy | str. 155
Cele edukacyjne | str. 156
Wprowadzenie | str. 156
Definicja zachowania organizacyjnego | str. 156
Źródła i zastosowania teorii zachowania organizacyjnego | str. 157
Jak działają organizacje | str. 157
Kultura organizacyjna (korporacyjna) | str. 159
Klimat organizacyjny | str. 164
Procesy organizacyjne | str. 164
Cechy osobowościowe | str. 166
Implikacje teorii zachowania organizacyjnego z punktu widzenia specjalistów ZZL | str. 171
Pytania | str. 174
Bibliografia | str. 174

Rozdział 11 Projektowanie systemu, organizacji i stanowiska pracy | str. 176
Kluczowe pojęcia i terminy | str. 176
Cele edukacyjne | str. 177
Wprowadzenie | str. 177
Projektowanie procesu pracy | str. 178
Projektowanie organizacyjne | str. 185
Projektowanie stanowiska pracy | str. 188
Kształtowanie roli | str. 192
Pytania | str. 194
Bibliografia | str. 195

Rozdział 12 Rozwój organizacji | str. 196
Kluczowe pojęcia i terminy | str. 196
Cele edukacyjne | str. 197
Wprowadzenie | str. 197
Definicja rozwoju organizacji | str. 197
Charakter rozwoju organizacji | str. 197
Historia rozwoju organizacji | str. 198
Strategia rozwoju organizacji | str. 203
Diagnoza organizacji | str. 204
Programy rozwoju organizacji | str. 206
Wnioski dotyczące dziedziny rozwoju organizacji | str. 208
Pytania | str. 210
Bibliografia | str. 210

Część III Czynniki wpływające na zachowanie pracowników w organizacji | str. 213

Rozdział 13 Motywacja | str. 215
Kluczowe pojęcia i terminy | str. 215
Cele edukacyjne | str. 215
Wprowadzenie | str. 216
Znaczenie motywacji | str. 216
Typy motywacji | str. 217
Teoria motywacji | str. 217
Motywacja i satysfakcja z wykonywanej pracy | str. 227
Motywacja i pieniądze | str. 228
Strategie motywacji | str. 229
Pytania | str. 231
Bibliografia | str. 231

Rozdział 14 Poczucie przynależności | str. 234
Kluczowe pojęcia i terminy | str. 234
Cele edukacyjne | str. 234
Wprowadzenie | str. 235
Znaczenie poczucia przynależności do organizacji | str. 235
Znaczenie przynależności | str. 235
Przynależność a zaangażowanie | str. 236
Krytyka koncepcji przynależności | str. 237
Czynniki poczucia przynależności | str. 239
Opracowywanie strategii przynależności | str. 239
Pytania | str. 241
Bibliografia | str. 242

Rozdział 15 Zaangażowanie pracowników | str. 244
Kluczowe pojęcia i terminy | str. 244
Cele edukacyjne | str. 244
Wprowadzenie | str. 245
Znaczenie zaangażowania pracowników | str. 245
Teoria zaangażowania | str. 246
Składniki zaangażowania pracowników | str. 247
Czynniki napędzające zaangażowanie pracowników | str. 248
Rezultaty zaangażowania | str. 249
Zwiększanie zaangażowania pracowników | str. 250
Wzmacnianie zaangażowania w wykonywaną pracę | str. 250
Wzmacnianie zaangażowania organizacyjnego | str. 253
Wypalenie zawodowe | str. 254
Pomiar zaangażowania | str. 254
Wnioski | str. 255
Pytania | str. 257
Bibliografia | str. 258

Część IV Pozyskiwanie zasobów ludzkich | str. 261

Rozdział 16 Strategia pozyskiwania zasobów ludzkich | str. 263
Kluczowe pojęcia i terminy | str. 263
Cele edukacyjne | str. 263
Wprowadzenie | str. 263
Cele strategii pozyskiwania zasobów ludzkich | str. 264
Strategiczne podejście ZZL do pozyskiwania zasobów | str. 264
Strategiczne dopasowanie w pozyskiwaniu zasobów ludzkich | str. 265
Łączenie strategii i działań związanych z pozyskiwaniem zasobów | str. 265
Składniki strategii pozyskiwania zasobów ludzkich | str. 266
Pytania | str. 268
Bibliografia | str. 268

Rozdział 17 Planowanie zasobów ludzkich | str. 269
Kluczowe pojęcia i terminy | str. 269
Cele edukacyjne | str. 269
Wprowadzenie | str. 270
Definicja planowania zasobów ludzkich | str. 270
Częstotliwość stosowania planowania zasobów ludzkich | str. 271
Związek między planowaniem zasobów ludzkich a planowaniem biznesowym | str. 271
Uzasadnienie planowania zasobów ludzkich | str. 271
Problemy związane z planowaniem zasobów ludzkich | str. 272
Systematyczne podejście do planowania zasobów ludzkich | str. 272
Pytania | str. 279
Bibliografia | str. 279

Rozdział 18 Rekrutacja i selekcja | str. 280
Kluczowe pojęcia i terminy | str. 280
Cele edukacyjne | str. 280
Wprowadzenie | str. 281
Proces rekrutacji i selekcji | str. 281
Definiowanie wymagań | str. 281
Przyciąganie kandydatów | str. 283
Przegląd aplikacji | str. 291
Metody selekcji | str. 294
Sposób organizacji rozmowy | str. 295
Wstępna oferta i pozyskanie referencji | str. 300
Weryfikacja aplikacji | str. 301
Potwierdzenie oferty | str. 302
Kontynuacja (aklimatyzacja pracownika) | str. 302
Radzenie sobie z problemami rekrutacyjnymi | str. 302
Pytania | str. 305
Bibliografia | str. 305

Rozdział 19 Praktyka pozyskiwania zasobów ludzkich | str. 306
Kluczowe pojęcia i terminy | str. 306
Cele edukacyjne | str. 306
Wprowadzenie | str. 307
Propozycja wartości dla pracowników | str. 307
Marka pracodawcy | str. 308
Rotacja pracowników | str. 309
Planowanie retencji (zapobieganie odejściom pracowników) | str. 312
Zarządzanie absencją | str. 315
Wprowadzenie pracownika | str. 318
Zwolnienie z organizacji | str. 320
Pytania | str. 323
Biliografia | str. 323

Rozdział 20 Zarządzanie talentami | str. 325
Kluczowe pojęcia i terminy | str. 325
Cele edukacyjne rozdziału | str. 325
Wprowadzenie | str. 326
Definicja zarządzania talentami | str. 326
Proces zarządzania talentami | str. 330
Strategia zarządzania talentami | str. 332
Tendencje w zarządzaniu talentami | str. 333
Zarządzanie karierą | str. 334
Planowanie sukcesji zarządzania | str. 340
Pytania | str. 342
Bibliografia | str. 343

Część V Uczenie się i rozwój | str. 345

Rozdział 21 Strategiczne uczenie się i rozwój | str. 347
Kluczowe pojęcia i terminy | str. 347
Cele edukacyjne | str. 347
Wprowadzenie | str. 348
Definicja uczenia się i rozwoju | str. 348
Definicja strategicznego uczenia się i rozwoju | str. 349
Cele strategicznego uczenia się i rozwoju | str. 349
Filozofia uczenia się i rozwoju | str. 350
Ekonomiczne uzasadnienie uczenia się i rozwoju | str. 350
Wpływ uczenia się i rozwoju na wyniki organizacji | str. 351
Strategie uczenia się i rozwoju | str. 351
Pytania | str. 353
Bibliografia | str. 354

Rozdział 22 Proces uczenia się i rozwoju | str. 355
Kluczowe pojęcia i terminy | str. 355
Cele edukacyjne | str. 355
Wprowadzenie | str. 356
Jak ludzie się uczą | str. 356
Implikacje teorii i koncepcji dotyczących uczenia się | str. 360
Uczenie się w ramach organizacji | str. 361
Pojęcie organizacji uczącej się | str. 363
Uczenie się samodzielne (samodzielnie kierowane) | str. 364
Pytania | str. 366
Bibliografia | str. 366

Rozdział 23 Praktyka uczenia się i rozwoju | str. 367
Kluczowe pojęcia i terminy | str. 367
Cele edukacyjne | str. 368
Wprowadzenie | str. 368
Określenie potrzeb szkoleniowych | str. 368
Podejścia do uczenia się i rozwoju | str. 372
Wzbogacanie uczenia się w miejscu pracy | str. 374
Szkolenie | str. 377
Planowanie i realizowanie programów oraz wydarzeń dotyczących uczenia się | str. 380
Uczenie się mieszane | str. 380
Ocena uczenia się | str. 381
Odpowiedzialność za realizację uczenia się | str. 384
Pytania | str. 390
Bibliografia | str. 390

Rozdział 24 Uczenie się i rozwój kadry kierowniczej | str. 392
Kluczowe pojęcia i terminy | str. 392
Cele edukacyjne | str. 392
Wprowadzenie | str. 393
Definicja programów rozwoju przywództwa i umiejętności kierowniczych | str. 393
Charakter przywództwa i umiejętności kierowniczych | str. 393
Porównanie rozwoju umiejętności przywódczych i rozwoju umiejętności kierowniczych | str. 395
Rozwijanie umiejętności przywódczych | str. 396
Rozwój umiejętności kierowniczych | str. 397
Kryteria rozwijania umiejętności przywódczych i umiejętności kierowniczych | str. 401
Pytania | str. 402
Bibliografia | str. 402

Część VI Wydajność i wynagradzanie pracowników | str. 405

Rozdział 25 Zarządzanie wydajnością | str. 407
Kluczowe pojęcia i terminy | str. 407
Cele edukacyjne | str. 407
Wprowadzenie | str. 408
Podstawa zarządzania wydajnością | str. 408
Cele zarządzania wydajnością | str. 410
Cykl zarządzania wydajnością | str. 411
Problemy związane z zarządzaniem wydajnością | str. 420
Wpływ zarządzania wydajnością na wydajność | str. 421
Zarządzanie wydajnością jako proces wynagradzania | str. 424
Ocena 360 stopni | str. 425
Wprowadzanie zarządzania wydajnością | str. 425
Pytania | str. 431
Bibliografia | str. 431

Rozdział 26 Zarządzanie wynagrodzeniami - strategie i systemy wynagrodzeń | str. 433
Kluczowe pojęcia i terminy | str. 433
Cele edukacyjne | str. 433
Wprowadzenie | str. 433
Filozofia wynagradzania | str. 434
Strategia wynagrodzeń | str. 436
System wynagrodzeń | str. 441
Pytania | str. 445
Bibliografia | str. 445

Rozdział 27 Praktyka zarządzania wynagrodzeniami | str. 446
Kluczowe pojęcia i terminy | str. 446
Cele edukacyjne | str. 447
Wprowadzenie | str. 447
Definicja zarządzania wynagrodzeniami | str. 447
Cele zarządzania wynagrodzeniami | str. 448
Określenie wysokości płacy | str. 448
Wycena rynkowa | str. 449
Zarządzanie stawkami bazowymi | str. 452
Płaca uwarunkowana sytuacyjnie | str. 456
Sposoby wyrażania uznania dla pracowników | str. 461
Świadczenia pracownicze | str. 462
Ocena polityki i praktyki wynagrodzeń | str. 462
Praktyczne zarządzanie wynagrodzeniami | str. 465
Pytania | str. 470
Bibliografia | str. 471

Rozdział 28 Wynagradzanie specjalnych grup pracowników | str. 473
Kluczowe pojęcia i terminy | str. 473
Cele edukacyjne | str. 473
Wprowadzenie | str. 474
Wynagradzanie dyrektorów i kadry kierowniczej | str. 474
Wynagradzanie pracowników wiedzy | str. 478
Zarządzanie wynagrodzeniami pracowników działów sprzedaży i obsługi klienta | str. 479
Wynagrodzenie pracowników fizycznych | str. 482
Pytania | str. 486
Bibliografia | str. 486

Część VII Stosunki pracy | str. 487

Rozdział 29 Strategiczne stosunki pracy | str. 489
Kluczowe pojęcia i terminy | str. 489
Cele edukacyjne | str. 489
Wprowadzenie | str. 490
Proces stosunków pracy | str. 490
Podstawa stosunków pracy | str. 490
Polityka stosunków pracy | str. 491
Strategie stosunków pracy | str. 492
Klimat stosunków pracy | str. 493
Zarządzanie z udziałem związków zawodowych | str. 494
Zarządzanie bez udziału związków zawodowych | str. 496
Wdrożenie strategii stosunków pracy | str. 496
Pytania | str. 497
Bibliografia | str. 498

Rozdział 30 Stosunek pracy | str. 499
Kluczowe pojęcia i terminy | str. 499
Cele edukacyjne | str. 499
Wprowadzenie | str. 499
Charakter stosunku pracy | str. 500
Podstawa stosunku pracy | str. 501
Teoria procesu pracy i stosunek pracy | str. 501
Umowy o stosunku pracy | str. 502
Zarządzanie stosunkiem pracy | str. 502
Budowanie klimatu zaufania | str. 503
Pytania | str. 505
Bibliografia | str. 505

Rozdział 31 Kontrakt psychologiczny | str. 507
Kluczowe pojęcia i terminy | str. 507
Cele edukacyjne | str. 507
Wprowadzenie | str. 507
Definicja kontraktu psychologicznego | str. 508
Znaczenie kontraktu psychologicznego | str. 508
Kontrakt psychologiczny a stosunek pracy | str. 509
Jak kształtują się kontrakty psychologiczne | str. 509
Problem z kontraktami psychologicznymi | str. 509
Rozwój i utrzymanie pozytywnego kontraktu psychologicznego | str. 510
Pytania | str. 511
Bibliografia | str. 512

Rozdział 32 Praktyka stosunków przemysłowych | str. 513
Kluczowe pojęcia i terminy | str. 513
Cele edukacyjne | str. 513
Wprowadzenie | str. 514
Członkostwo w związkach zawodowych | str. 514
Uznawanie związków zawodowych | str. 514
Rokowania zbiorowe | str. 515
Porozumienia zbiorowe | str. 516
Procesy nieformalne w stosunkach pracy | str. 518
Pytania | str. 520
Bibliografia | str. 520

Rozdział 33 Głos pracowniczy | str. 521
Kluczowe pojęcia i terminy | str. 521
Cele edukacyjne | str. 521
Wprowadzenie | str. 521
Znaczenie głosu pracowniczego | str. 522
Elementy głosu pracowniczego | str. 522
Metody wyrażania głosu pracowniczego | str. 523
Sposoby wyrażania głosu pracowniczego | str. 523
Poziomy głosu pracowniczego | str. 524
Etapy głosu pracowniczego | str. 524
Skuteczność głosu pracowniczego | str. 525
Planowanie głosu pracowniczego | str. 526
Pytania | str. 527
Bibliografia | str. 527

Rozdział 34 Komunikowanie się z pracownikami | str. 529
Kluczowe pojęcia i terminy | str. 529
Cele edukacyjne | str. 529
Wprowadzenie | str. 529
Znaczenie komunikacji z pracownikami | str. 530
Co powinno być przedmiotem komunikacji? | str. 530
Podejścia do komunikacji | str. 530
Metody komunikacji | str. 531
Strategia komunikowania się z pracownikami | str. 533
Pytania | str. 534
Bibliografia | str. 534

Część VIII Dobrostan pracowników | str. 535

Rozdział 35 Praktyka zapewnienia dobrostanu pracowników | str. 537
Kluczowe pojęcia i terminy | str. 537
Cele edukacyjne | str. 537
Wprowadzenie | str. 538
Powody, dla których należy dbać o dobrostan pracowników | str. 538
Środowisko pracy | str. 538
Zachowanie kadry zarządzającej | str. 538
Równowaga między życiem zawodowym a osobistym | str. 539
Zarządzanie stresem | str. 539
Molestowanie seksualne | str. 540
Zastraszanie | str. 542
Indywidualne świadczenia dla pracowników | str. 542
Zbiorowe świadczenia dla pracowników | str. 543
Pytania | str. 545
Bibliografia | str. 545

Rozdział 36 Bezpieczeństwo i higiena pracy | str. 546
Kluczowe pojęcia i terminy | str. 546
Cele edukacyjne | str. 546
Wprowadzenie | str. 547
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy | str. 547
Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy | str. 548
Ocena ryzyka | str. 549
Audyty bezpieczeństwa i higieny pracy | str. 551
Kontrole bezpieczeństwa i higieny pracy | str. 552
Zapobieganie wypadkom | str. 553
Programy ochrony zdrowia w pracy | str. 553
Pomiar funkcjonowania przedsiębiorstwa w kontekście bezpieczeństwa i higieny pracy | str. 554
Komunikowanie potrzeby ulepszenia działań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy | str. 555
Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy | str. 556
Organizowanie strategii i działań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy | str. 556
Pytania | str. 558

Część IX Międzynarodowe ZZL | str. 559

Rozdział 37 Zarys międzynarodowego ZZL | str. 561
Kluczowe pojęcia i terminy | str. 561
Cele edukacyjne | str. 561
Wprowadzenie | str. 562
Arena międzynarodowa | str. 562
Strategie międzynarodowego ZZL | str. 563
Czynniki kontekstowe | str. 564
Zbieżność i rozbieżność (stopień konwergencji i dywergencji) | str. 565
Pytania | str. 572
Bibliografia | str. 572

Rozdział 38 Praktyka międzynarodowego ZZL | str. 574
Kluczowe pojęcia i terminy | str. 574
Cele edukacyjne | str. 574
Wprowadzenie | str. 574
Planowanie zasobów ludzkich | str. 575
Pozyskiwanie zasobów ludzkich | str. 576
Międzynarodowe zarządzanie talentami | str. 578
Międzynarodowe zarządzanie wydajnością | str. 581
Zarządzanie wynagrodzeniami | str. 585
Praca w środowisku wielokulturowym | str. 589
Rola międzynarodowej funkcji HR | str. 590
Pytania | str. 592
Bibliografia | str. 593

Rozdział 39 Zarządzanie ekspatriantami | str. 595
Kluczowe pojęcia i terminy | str. 595
Cele edukacyjne | str. 595
Wprowadzenie | str. 596
Powody zatrudniania ekspatriantów | str. 596
Zwrot z inwestycji zatrudnienia pracownika za granicą | str. 596
Proces zarządzania ekspatriantami | str. 597
Polityka zatrudnienia | str. 598
Polityka rekrutacji i selekcji | str. 599
Polityka przygotowania do pracy za granicą | str. 600
Polityka asymilacji i wsparcia | str. 601
Zarządzanie karierą | str. 602
Zarządzanie wydajnością | str. 602
Polityka powrotu pracownika do kraju | str. 603
Polityka wynagrodzeń i refundacji kosztów | str. 604
Pytania | str. 607
Bibliografia | str. 608

Część X Polityka i praktyka ZZL | str. 609

Rozdział 40 Polityka kadrowa | str. 611
Kluczowe pojęcia i terminy | str. 611
Cele edukacyjne | str. 611
Wprowadzenie | str. 611
Dlaczego firma powinna prowadzić politykę kadrową? | str. 612
Ogólny kształt polityki kadrowej | str. 612
Strategie polityki kadrowej | str. 613
Formułowanie polityki kadrowej | str. 619
Wdrażanie polityki kadrowej | str. 620
Pytania | str. 621
Bibliografia | str. 621

Rozdział 41 Procedury kadrowe | str. 622
Kluczowe pojęcia i terminy | str. 622
Cele edukacyjne | str. 622
Czym są procedury kadrowe? | str. 622
Procedura dotycząca zdolności | str. 623
Procedura dyscyplinarna | str. 624
Procedura rozpatrywania skarg | str. 626
Procedura redukcji etatów | str. 627
Pytania | str. 629

Rozdział 42 Kadrowe systemy informacyjne | str. 630
Kluczowe pojęcia i terminy | str. 630
Cele edukacyjne | str. 630
Wprowadzenie | str. 630
Powody wprowadzania systemu HRIS | str. 631
Funkcje systemu HRIS | str. 631
Cechy systemu HRIS | str. 632
Wprowadzanie systemu HRIS | str. 634
Osiągnięcia e-ZZL | str. 635
Pytania | str. 636
Bibliografia | str. 636

Rozdział 43 Prawo pracy | str. 637
Kluczowe pojęcia i terminy | str. 637
Cele edukacyjne | str. 637
Wprowadzenie | str. 638
Cele prawa pracy | str. 638
W jaki sposób osiągane są cele prawa pracy? | str. 640
W jaki sposób egzekwowane są przepisy prawa pracy? | str. 645
Zarządzanie zasobami ludzkimi a prawo pracy | str. 647
Pytania | str. 650
Bibliografia | str. 651

Część XI Umiejętności związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi | str. 653

Rozdział 44 Strategiczne umiejętności ZZL | str. 655
Kluczowe pojęcia i terminy | str. 655
Cele edukacyjne | str. 655
Wprowadzenie | str. 655
Strategiczna rola specjalistów ds. HR | str. 656
Model strategicznego partnera biznesowego | str. 656
Strategiczna rola dyrektorów ds. HR | str. 657
Strategiczna rola kierowników działów HR | str. 658
Strategiczna rola partnerów biznesowych HR | str. 659
Strategiczny wkład doradców i asystentów HR | str. 659
Wymagane umiejętności strategiczne | str. 659
Strategiczne działania i umiejętności w dziedzinie ZZL zdefiniowane przez CIPD | str. 660
10 rzeczy, które trzeba robić, by działać strategicznie | str. 661
Pytania | str. 662
Bibliografia | str. 662

Rozdział 45 Umiejętności biznesowe | str. 663
Kluczowe pojęcia i terminy | str. 663
Cele edukacyjne | str. 664
Wprowadzenie | str. 664
Umiejętności biznesowe | str. 665
Umiejętności finansowe | str. 665
Modele biznesowe | str. 669
Pytania | str. 673
Bibliografia | str. 673

Rozdział 46 Umiejętności rozwiązywania problemów | str. 674
Kluczowe pojęcia i terminy | str. 674
Cele edukacyjne | str. 674
Wprowadzenie | str. 674
Rozwiązywanie problemów | str. 675
Rozwiązanie problemu w 12 krokach | str. 676
Pytania | str. 677
Bibliografia | str. 677

Rozdział 47 Umiejętności krytycznej analizy | str. 678
Kluczowe pojęcia i terminy | str. 678
Cele edukacyjne | str. 678
Wprowadzenie | str. 678
Zarządzanie oparte na dowodach | str. 679
Umiejętności analityczne | str. 680
Logiczne rozumowanie | str. 681
Krytyczne myślenie | str. 682
Krytyczna ocena | str. 682
Opracowanie i uzasadnienie argumentu | str. 683
Pytania | str. 685
Bibliografia | str. 685

Rozdział 48 Umiejętności badawcze | str. 686
Kluczowe pojęcia i terminy | str. 686
Cele edukacyjne | str. 687
Wprowadzenie | str. 687
Charakter badań | str. 687
Planowanie i prowadzenie programów badawczych | str. 688
Metodologia badań | str. 689
Metody gromadzenia danych | str. 690
Procesy myślowe związane z badaniami | str. 694
Pytania | str. 697
Bibliografia | str. 697

Rozdział 49 Umiejętności statystyczne | str. 698
Kluczowe pojęcia i terminy | str. 698
Cele edukacyjne | str. 699
Wprowadzenie | str. 699
Zastosowanie metod statystycznych | str. 699
Częstość | str. 700
Miary tendencji centralnej | str. 700
Miary rozproszenia | str. 700
Korelacja | str. 701
Regresja | str. 701
Przyczynowość | str. 702
Test istotności | str. 702
Testowanie hipotez | str. 703
Pytania | str. 704
Bibliografia | str. 704

Rozdział 50 Umiejętności selekcji i prowadzenia rozmów rekrutacyjnych | str. 705
Kluczowe pojęcia i terminy | str. 705
Cele edukacyjne | str. 705
Wprowadzenie | str. 706
Umiejętności prowadzenia rozmów rekrutacyjnych | str. 706
Przygotowanie się do rozmowy rekrutacyjnej | str. 708
Planowanie rozmowy rekrutacyjnej | str. 709
Techniki zadawania pytań | str. 711
Zakończenie rozmowy i wnioski 716Co należy, a czego nie należy robić podczas rozmowy rekrutacyjnej | str. 717
Pytania | str. 719

Rozdział 51 Umiejętności analizowania ról zawodowych i modelowania kompetencji | str. 721
Kluczowe pojęcia i terminy | str. 721
Cele edukacyjne | str. 722
Wprowadzenie | str. 722
Definicje | str. 722
Analiza stanowiska pracy | str. 724
Opisy stanowisk | str. 726
Analiza roli i profile roli | str. 728
Analiza umiejętności | str. 731
Analiza błędów | str. 732
Analiza uczenia się stanowiska pracy | str. 732
Modelowanie kompetencji | str. 733
Pytania | str. 739
Bibliografia | str. 739

Rozdział 52 Umiejętności uczenia się i rozwoju | str. 740
Kluczowe pojęcia i terminy | str. 740
Cele edukacyjne | str. 740
Wprowadzenie | str. 740
Coaching | str. 740
Mentoring | str. 742
Instruktaż pracy | str. 743
Pytania | str. 745
Bibliografia | str. 745

Rozdział 53 Umiejętności negocjacji | str. 746
Kluczowe pojęcia i terminy | str. 746
Cele edukacyjne | str. 746
Wprowadzenie | str. 746
Proces negocjacji | str. 747
Etapy negocjacji | str. 748
Umiejętności negocjowania i prowadzenia rokowań | str. 750
Pytania | str. 751

Rozdział 54 Przewodzenie zmianom i ich wspieranie | str. 752
Kluczowe pojęcia i terminy | str. 752
Cele edukacyjne | str. 752
Wprowadzenie | str. 752
Rola działu HR w przewodzeniu zmianom i ich wspieraniu | str. 753
Proces zmiany | str. 755
Modele zmiany | str. 755
Opór wobec zmiany | str. 757
Wdrażanie zmiany | str. 758
Rola agentów zmiany | str. 759
Pytania | str. 761
Bibliografia | str. 762

Rozdział 55 Umiejętności przywódcze | str. 763
Kluczowe pojęcia i terminy | str. 763
Cele edukacyjne | str. 763
Wprowadzenie | str. 764
Znaczenie przywództwa | str. 764
Teorie przywództwa | str. 764
Co robią liderzy | str. 765
Style przywództwa | str. 766
Typy liderów | str. 767
Rzeczywistość przywództwa | str. 769
Cechy dobrego lidera | str. 770
Skuteczne przywództwo | str. 770
Pytania | str. 772
Bibliografia | str. 772

Rozdział 56 Umiejętności wpływania na pracowników | str. 774
Kluczowe pojęcia i terminy | str. 774
Cele edukacyjne | str. 774
Wprowadzenie | str. 774
Przekonywanie ludzi | str. 775
Prezentacja propozycji | str. 776
Biznesowe uzasadnienie propozycji | str. 776
Facylitacja | str. 778
Koordynowanie dyskusji | str. 779
Pytania | str. 780

Rozdział 57 Radzenie sobie w sytuacji problemów z pracownikami | str. 781
Kluczowe pojęcia i terminy | str. 781
Cele edukacyjne | str. 781
Wprowadzenie | str. 781
Kwestie dyscyplinarne | str. 782
Absencje | str. 783
Spóźnienia | str. 785
Negatywne zachowania | str. 785
Jak radzić sobie ze słabymi wynikami | str. 788
Pytania | str. 790

Rozdział 58 Zarządzanie konfliktem | str. 791
Kluczowe pojęcia i terminy | str. 791
Cele edukacyjne | str. 791
Wprowadzenie | str. 791
Radzenie sobie z konfliktem między grupami | str. 792
Radzenie sobie z konfliktem interpersonalnym | str. 793
Rozwiązywanie konfliktów między członkami zespołu | str. 794
Pytania | str. 796
Bibliografia | str. 796

, Rozdział 59 Umiejętności polityczne | str. 797
Kluczowe pojęcia i terminy | str. 797
Cele edukacyjne | str. 797
Wprowadzenie | str. 797
Typowe metody organizacyjnej polityki | str. 798
Zastosowanie politycznych metod, aby doprowadzić do konkretnego działania | str. 799
Wrażliwość polityczna | str. 799
Niebezpieczeństwa politykowania | str. 800
Radzenie sobie z polityką w organizacji | str. 800
Pytania | str. 801
Bibliografia | str. 801

Część XII Zestawy narzędzi przydatnych w zarządzaniu zasobami ludzkimi | str. 803

Rozdział 60 Zestaw narzędzi strategicznego ZZL | str. 805
Cele zestawu | str. 805
Ramy strategicznego ZZL | str. 805
Działania strategicznego ZZL | str. 805

Rozdział 61 Zestaw narzędzi zarządzania kapitałem ludzkim | str. 812
Cele zestawu | str. 812
Sposób podejścia do zarządzania kapitałem ludzkim | str. 812
Proces zarządzania kapitałem ludzkim | str. 812
Powody wprowadzenia zarządzania kapitałem ludzkim | str. 813
Wprowadzanie zarządzania kapitałem ludzkim | str. 818
Bibliografia | str. 822

Rozdział 62 Zestaw narzędzi projektowania organizacyjnego | str. 823
Cele zestawu | str. 823
Analiza misji i celów organizacji | str. 824
Analiza działalności i struktury | str. 825
Analiza ról | str. 826
Bibliografia | str. 827

Rozdział 63 Zestaw narzędzi rozwoju organizacji | str. 828
Cele zestawu | str. 828
Bibliografia | str. 834

Rozdział 64 Zestaw narzędzi angażowania pracowników | str. 835
Cele zestawu | str. 835
Czynniki zwiększające zaangażowanie | str. 836
Mierzenie poziomu zaangażowania | str. 837
Analiza luk zaangażowania | str. 839
Diagnoza | str. 840
Bibliografia | str. 840

Rozdział 65 Zestaw narzędzi planowania zatrudnienia | str. 842
Cele zestawu | str. 842
Czynniki wpływające na podaż i popyt siły roboczej | str. 843

Rozdział 66 Zestaw narzędzi zarządzania talentami | str. 853
Cele zestawu | str. 853
Strategia zarządzania talentami | str. 853
Polityka zarządzania talentami | str. 854
Planowanie talentów | str. 855
Audyt talentów | str. 855
Pozyskiwanie talentów | str. 856
Rozwijanie talentów | str. 857
Całościowa analiza | str. 857

Rozdział 67 Zestaw narzędzi planowania i wdrażania projektów szkoleniowych | str. 859
Cele zestawu | str. 859
Planowanie wydarzeń związanych z uczeniem się | str. 859

Rozdział 68 Zestaw narzędzi zarządzania wydajnością | str. 869
Cele zestawu | str. 869
Struktura zestawu narzędzi | str. 869
Analiza i diagnoza | str. 870
Zestaw narzędzi do projektowania systemu zarządzania wydajnością | str. 873
Obszary wymagające rozwoju | str. 875
Analiza możliwych celów i kryteriów sukcesu zarządzania wydajnością | str. 875
Opracowanie systemu zarządzania wydajnością | str. 876
Zestaw narzędzi wdrażania systemu zarządzania wydajnością | str. 877
Testowanie pilotażowe | str. 877
Zestaw narzędzi dotyczących działań z zakresu zarządzania wydajnością | str. 878
Zestaw narzędzi oceny | str. 879

Rozdział 69 Zestaw narzędzi strategicznego wynagradzania pracowników | str. 880
Cele zestawu | str. 880
Ramy strategii wynagrodzeń | str. 880
Analiza strategii i praktyki wynagradzania | str. 881
Formułowanie i wdrażanie strategii wynagrodzeń | str. 884

Rozdział 70 Zestaw narzędzi systemu wynagrodzenia całkowitego | str. 889
Cele zestawu | str. 889
Wprowadzenie systemu wynagrodzenia całkowitego | str. 889
Sprecyzowanie koncepcji i celów systemu wynagrodzenia całkowitego | str. 890
Określenie elementów systemu wynagrodzenia całkowitego | str. 891
Ustalenie priorytetów | str. 892
Wdrożenie systemu | str. 894
Monitorowanie i ocena | str. 894

Rozdział 71 Zestaw narzędzi oceny pracy | str. 895
Cele zestawu | str. 895
Przegląd i sekwencja opracowania oceny pracy | str. 895

Rozdział 72 Zestaw narzędzi struktury zaszere gowania i struktury płac | str. 906
Cele zestawu | str. 906
Sekwencja projektowania struktury zaszeregowania i struktury płac | str. 906
Analiza dotychczasowego systemu | str. 906
Wybór struktury | str. 908
Zdefiniowanie zasad przewodnich | str. 908
Sposoby budowania struktur zaszeregowania i struktur płac | str. 909
Projektowanie struktury zaszeregowania | str. 910
Projektowanie przedziałów wynagrodzeń | str. 912
Projektowanie struktury rodziny karier | str. 914
Projektowanie struktury rodziny stanowisk | str. 915
Polityka asymilacji | str. 915
Polityka ochrony pracowników objętych dotychczasowym systemem | str. 915
Wdrożenie nowej struktury zaszeregowania i struktury płac | str. 916

Rozdział 73 Zestaw narzędzi badania postaw pracowników | str. 917
Cele zestawu | str. 917
Opracowywanie i przeprowadzanie badań sondażowych | str. 917
Działania po zakończeniu badania | str. 927
Załącznik 1. Przykład ankiety badania postaw pracowników | str. 928
Załącznik 2. Firmy prowadzące badania ankietowe w Wielkiej Brytanii | str. 929

Spis ilustracji | str. 931

Spis tabel | str. 933

Spis formularzy | str. 934

Indeks | str. 937

Ukryj

Opis:


Podręcznik Michaela Armstronga i Stephena Taylora jest kluczową pozycją z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Autorzy opisują wszystkie najważniejsze obszary tej dziedziny, takie jak rekrutacja, zarządzanie kapitałem ludzkim, wynagradzanie, zaangażowanie pracowników, polityka kadrowa, bezpieczeństwo i higiena pracy oraz wpływ zarządzania zasobami ludzkimi na wyniki organizacji.

Nowe wydanie tego dzieła uzupełniono o następujące zagadnienia:

• międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi,
• wynagradzanie specjalnych grup pracowników,
• wyniki nowych projektów badawczych ukazujących funkcjonowanie ZZL w praktyce.


W każdym rozdziale wyszczególniono kluczowe pojęcia i terminy z zakresu ZZL oraz sformułowano pytania pozwalające zarówno studentom, jak i praktykom zweryfikować zdobytą wiedzę.Najbardziej wszechstronny wśród podręczników dotyczących zasobów ludzkich [...]. Znakomita książka.
„The Times Higher Education Supplement”

Obejmuje prawie wszystko, co można uznać za istotne z punktu widzenia specjalisty ds. HR.
„Personnel Today”

Książka wszechstronna, pełna rzetelnej wiedzy i przyjazna studentom.
Dr Izabela Robinson, Northampton Business School


Michael Armstrong jest partnerem zarządzającym w firmie e-reward. Przez 25 lat pracował w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi, w tym jako dyrektor ds. zasobów ludzkich w firmie wydawniczej. Przez 10 lat kierował firmą konsultingową Coopers and Lybrand (obecnie PLC), był także naczelnym egzaminatorem Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD).

Stephen Taylor jest starszym wykładowcą zarządzania zasobami ludzkimi w University of Exeter Business School oraz naczelnym egzaminatorem Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD). Pracował na stanowiskach kierowniczych w branży hotelowej oraz w brytyjskim Funduszu Zdrowia (NHS).

Szczegóły towaru


, Oprawa: twarda , 948
Rodzaj: podręcznik biznes , Medium: pakiet
Dział: HR Kadry / Zarządzanie personelem
Kod: OFE-0043;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów