Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book


Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Problemy prawa znaków towarowych - Zeszyt 86
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej

"Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej" wydawane są w ramach Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego od 1973 r.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-6003:200486  Ilość w paczce: 0

Spis treści: 

Wykaz skrótów
Ryszard Skubisz
Wytwarzanie i dystrybucja części zamiennych
w świetle Prawa własności przemysłowej i prawa
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Elżbieta Wojcieszko- Głuszko
Wspólne prawo ochronne

Marcin Trzebiatowski
Obowiązek używania znaku towarowego
w prawie polskim i międzynarodowym

Agnieszka Machnicka
Znaki towarowe a ochrona dóbr osobistych
osób fizycznych w prawie kanadyjskim

Michał Mazurek
Rejestracja pojedynczego koloru jako znaku towarowego

Marcin Trzeciatowski
Używacz uprzedni znaku towarowego (prawo polskie na tle prawnoporównawczym)

Ukryj

Opis:

W Zeszycie znajdują się następujące artykuły:
Ryszarda Skubisza, Wytwarzanie i dystrybucja części zamiennych w świetle prawa własności przemysłowej i prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
Ewy Wojcieszko-Głuszko, Wspólne prawo ochronne do znaku towarowego;
Marcina Trzebiatowskiego, Obowiązek używania znaku towarowego w prawie polskim i międzynarodowym;
Agnieszki Machnickiej, Znaki towarowe a ochrona dóbr osobistych osób fizycznych w prawie kanadyjskim;
Michała Mazurka, Rejestracja pojedynczego koloru jako znaku towarowego;
Marcina Trzebiatowskiego, Używacz uprzedni znaku towarowego (prawo polskie na tle prawnoporównawczym).

Szczegóły towaru


ISSN: 0137-236X , Oprawa: miękka , s. 300
Rodzaj: , Medium: czasopismo (WKP)
Dział: Prawo własności intelektualnej / Prawo autorskie
Kod: KAM-6003:200486