Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej - Zeszyt 123

"Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej" wydawane są w ramach Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego od 1973 r.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-6003:2014123  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 89,00 zł.

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis


Ewa Nowińska
 • Przepisy określające zasady tworzenia "reklamy dziecięcej"
 • str. 5

  Piotr Wasilewski
 • Dopuszczalność posługiwania się cudzymi utworami w twórczości satyrycznej
 • str. 17

  Agnieszka Sztoldman
 • Wspólność patentowa a udzielenie licencji
 • str. 71

  Marcin Ożóg
 • Sprawozdanie o stanie techniki z art. 47 p.w.p. - charakter i funkcja
 • str. 88

  Magdalena Danek
 • The general framework for analysis of exclusionary conduct of a dominant undertaking in the Commission's 2009 Guidance - the economic thinking behind the revisited approach and its legal rules
 • str. 109
  Ewa Nowińska
  Przepisy określające zasady tworzenia "reklamy dziecięcej"
  Przedsiębiorcy planujący kampanie reklamowe z oczywistych względów uwzględniają okoliczność, że dzieci stanowią znaczącą grupę nabywców różnego rodzaju produktów, wywierają także wpływ na wybory rynkowe dorosłych. Wiedzę o rynku i jego ofercie czerpią przede wszystkim z reklam. Docierają one do dzieci z wielu źródeł, do niedawna głównie z przekazów telewizyjnych, obecnie także z ekranów komputerów. Jeżeli zważyć, że reklama stanowi ważny instrument kreowania potrzeb, wskazuje sposoby ich zaspokajania, wyznacza styl życia, buduje wzorce osobowościowe, to trudno nie dostrzec jej znaczenia dla kształtowania osobowości młodego człowieka. Z tego względu tak ważne są odpowiednie ograniczenia i zakazy, kształtujące prawne warunki prowadzenia "reklamy dziecięcej".

  Początek strony


  Piotr Wasilewski
  Dopuszczalność posługiwania się cudzymi utworami w twórczości satyrycznej
  Twórcy szeroko rozumianych utworów satyrycznych bardzo często posługują się cudzym dorobkiem. Niekiedy sam w sobie jest on obiektem satyry, niekiedy jest jedynie środkiem do krytyki związanych z nim wartości, w innych zaś przypadkach wyłącznie "tworzywem", mającym na celu zwrócenie uwagi i przyciągnięcie odbiorców. W każdej z tych sytuacji konieczne będzie dokonanie prawnej kwalifikacji możliwości posłużenia się cudzym utworem w satyrze. Czy zawsze stanowi ona naruszenie majątkowych lub osobistych praw autorskich? Czy satyra, co do zasady, jest opracowaniem, czy może "jedynie" utworem inspirowanym? Jakie są granice dopuszczalnego posługiwania się cudzymi utworami w twórczości satyrycznej? Niniejszy artykuł stanowi próbę odpowiedzi na powyższe pytania, z uwzględnieniem rozwiązań przyjętych w innych państwach Unii Europejskiej, a także w wybranych krajach systemu common law.

  Początek strony


  Agnieszka Sztoldman
  Wspólność patentowa a udzielenie licencji
  Prawa wyłączne mogą przysługiwać wspólnie kilku podmiotom. Wspólność patentowa coraz częściej stanowi wynik współpracy naukowo-finansowej pomiędzy uniwersytetami, instytutami badawczo-rozwojowymi oraz niezależnymi spółkami. Rosnące znaczenie współpracy, w szczególności w innowacyjnych sektorach gospodarki, uzasadnia odniesienie się do zagadnień teoretycznych związanych z wykonywaniem wspólnego patentu, w tym zasad kreacji prawa na rzecz osób trzecich. Wycinkiem tej problematyki jest udzielenie licencji na korzystanie z wynalazku. Powstaje pytanie, czy i w jakim zakresie udzielenie licencji wymaga współdziałania wszystkich współuprawnionych. Zagadnienie to, pozostające w literaturze na uboczu głównych dociekań związanych ze wspólnością patentową, obecnie zyskuje coraz większą doniosłość praktyczną. Rozważania zawarte w artykule zmierzają do ustalenia reguł udzielania licencji oraz pozycji prawnej podmiotów działających we wspólności.

  Początek strony


  Marcin Ożóg
  Sprawozdanie o stanie techniki z art. 47 p.w.p. - charakter i funkcja
  Na podstawie obecnie obowiązującej ustawy z 30.06.2000 r. - Prawo własności przemysłowej powinnością Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (dalej jako UP RP) jest sporządzenie i doręczenie osobie zgłaszającej do ochrony wynalazek lub wzór użytkowy dokumentu określanego w ustawie jako "sprawozdanie o stanie techniki". Dokument ten, opatrywany w różnych wypowiedziach epitetami umniejszającymi jego znaczenie ("wstępny", "orientacyjny"), jest - wbrew temu, co można by na tej podstawie sądzić - dokumentem o dużym znaczeniu praktycznym, a w ostatnim okresie jego znaczenie zdaje się wzrastać. Niniejszy artykuł stanowi krytyczne spojrzenie na charakter i funkcję tego dokumentu, a przy okazji na pewne ogólniejszej natury zagadnienia związane z postępowaniami patentowymi toczącymi się przed UP RP.

  Początek strony


  Magdalena Danek
  The general framework for analysis of exclusionary conduct of a dominant undertaking in the Commission's 2009 Guidance - the economic thinking behind the revisited approach and its legal rules
  The Commission's 2009 Guidance on enforcement priorities in applying Article 102 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) has been widely perceived as an instrument of reform of the approach to exclusionary abuses in EU competition law. It is vital to assess the developments within the set-out modernised framework of assessment with a view to determine the underlying economic thinking and the legal method of embracement of the economic assumptions the Commission would rely on. This article has been devised to hint at the essential problems associated with the framework for analysis in the 2009 Guidance.

  Początek strony


  Ukryj

  Opis:

  Szczegóły towaru


  ISSN: 1689-7080 , Format: B5 , 140
  Rodzaj: , Medium: czasopismo (WKP)
  Dział: Prawo własności intelektualnej / Prawo autorskie
  Kod: KAM-6003:2014123 Miejsce wydania: Warszawa