Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Przegląd Podatkowy - Nr 5/2016
Nr 5/2016 [301]

"Przegląd Podatkowy" - miesięcznik wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KIK-6502:201605  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis


TEMAT MIESIĄCA

Jowita Pustuł
 • Trybunał Konstytucyjny i przepisy prawa podatkowego
 • str. 17

  GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

  Dariusz M. Malinowski
  Zwolnienie z podatku dochodowego niektórych świadczeń wypłacanych w związku z rozwiązaniem umowy o pracę
  str. 3

  PROFESJONALIŚCI O PODATKACH
  str. 5


  PRAKTYKA SKARBOWA
  str. 15


  PODATKI

  Paweł Selera
 • Transakcje łańcuchowe na gruncie podatku od towarów i usług - kontrowersje wokół wykładni pojęcia "organizacji/zlecania" transportu
 • str. 27

  Dariusz Strzelec
 • Dochody opodatkowane i nieopodatkowane jako pokrycie dla dokonanych wydatków a stawka sankcyjna
 • str. 35

  Jędrzej Jakubowicz
 • Sposoby przeprowadzenia konwersji wierzytelności na udziały lub akcje - skutki podatkowe
 • str. 44

  ORDYNACJA PODATKOWA

  Joanna Rusek
 • Zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki we "właściwym terminie" jako przesłanka wyłączająca odpowiedzialność członka zarządu spółki za jej zaległości podatkowe
 • str. 50

  ORZECZNICTWO

  Przegląd orzecznictwa TSUE
  str. 56

  AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI
  str. 63


  Prenumerata PP
  str. 64
  dr Jowita Pustuł
  Trybunał Konstytucyjny i przepisy prawa podatkowego
  W ostatnim czasie przedmiotem gorącej debaty publicznej stał się Trybunał Konstytucyjny i jego działalność. Pojawiły się m.in. sugestie, że Trybunał Konstytucyjny może uniemożliwić ustawodawcy dokonanie zmian w przepisach podatkowych, w szczególności podwyższenie tzw. kwoty wolnej. W związku z tym warto przypomnieć sobie, jakimi sprawami natury podatkowej Trybunał Konstytucyjny zajmował się w ostatnich latach i zastanowić się, czy - i ewentualnie kiedy - może on podważyć konstytucyjność przepisów podatkowych i uniemożliwić ich nowelizację.

  Początek strony


  dr Paweł Selera
  Transakcje łańcuchowe na gruncie podatku od towarów i usług - kontrowersje wokół wykładni pojęcia "organizacji/zlecania" transportu
  Transakcje łańcuchowe są szczególną formą dostaw towarów, nastręczającą wiele trudności zwłaszcza w obrocie międzynarodowym. W ramach tych transakcji tylko jedna z dostaw powinna być kwalifikowana jako tzw. dostawa ruchoma, czyli ta, w przypadku dostaw towarów pomiędzy państwami UE, która może być potraktowana jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Decydującym kryterium identyfikującym miejsce dostawy ruchomej jest w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u., określenie podmiotu, który organizuje/zleca transport. Co istotne, wadliwa analiza tego problemu prowadzi do tego, że niewłaściwy podmiot w łańcuchu deklaruje w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych dostawę wewnątrzwspólnotową. Celem niniejszego artykułu jest próba rekonstrukcji kryteriów decydujących o tym, który z podmiotów w ramach transakcji łańcuchowej organizuje transport, oraz zestawienie tych wymogów z tezami sformułowanymi w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Początek strony


  dr Dariusz Strzelec
  Dochody opodatkowane i nieopodatkowane jako pokrycie dla dokonanych wydatków a stawka sankcyjna
  Na gruncie "starych" przepisów o dochodach nieujawnionych pojawiało się wiele wątpliwości co do dokonywanej przez organy podatkowe oraz sądy administracyjne oceny wskazywanych przez podatników źródeł pozyskania środków finansowych, z których sfinansowano wydatki. W świetle nowej formuły ustalania dochodu nieujawnionego wydatki podatnika powinny mieć pokrycie w przychodach (dochodach) opodatkowanych lub przychodach (dochodach) nieopodatkowanych, których sposób rozumienia na potrzeby ustalania sankcyjnego podatku został doprecyzowany w przepisach zawartych w odrębnym rozdziale 5a Opodatkowanie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej u.p.d.o.f. Przepisy te regulują m.in. pojęcie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych i sposób ich wyliczania oraz to, w jakich sytuacjach podatnik ma udowodnić ich wysokość, a w jakich wystarczy jedynie ich uprawdopodobnienie.

  Początek strony


  dr Jędrzej Jakubowicz
  Sposoby przeprowadzenia konwersji wierzytelności na udziały lub akcje - skutki podatkowe
  Sposoby dokonania konwersji wierzytelności na kapitał na gruncie prawa handlowego nie są źródłem istotnych kontrowersji w doktrynie czy orzecznictwie. Jednakże w orzecznictwie podatkowym możemy zaobserwować sprzeczne ze sobą stanowiska. Najbardziej skrajne stanowisko sprowadza się do tezy, że bez względu na sposób dokonania konwersji, na gruncie prawa podatkowego mamy do czynienia z objęciem udziałów lub akcji w zamian za wkład niepieniężny. Zdaniem autora niniejszego artykułu teza ta jest pozbawiona podstaw. W artykule podjęto próbę systematyzacji poglądów judykatury w zakresie tytułowego zagadnienia, a także w konkluzji zaproponowano wskazówki praktyczne dla podmiotów zamierzających dokonać konwersji.

  Początek strony


  dr Joanna Rusek
  Zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki we "właściwym terminie" jako przesłanka wyłączająca odpowiedzialność członka zarządu spółki za jej zaległości podatkowe
  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - dalej o.p., przewiduje możliwość rozszerzenia odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki kapitałowej m.in. na członków zarządu. Przedmiotem analizy w niniejszym artykule są warunki uwolnienia się przez członków zarządu spółki kapitałowej od wspomnianej odpowiedzialności z uwagi na zgłoszenie we "właściwym czasie" wniosku o ogłoszenie upadłości (lub brak winy członków zarządu w niezgłoszeniu takiego wniosku we "właściwym czasie") w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych.

  Początek strony


  Ukryj

  Opis:

  Szczegóły towaru


  ISSN: 0867-7514 , Oprawa: miękka , Format: A4 (210 × 297 mm) , 64
  Rodzaj: czasopisma prawnicze , Medium: czasopismo (WKP)
  Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo finansowe
  Kod: KIK-6502:201605 Miejsce wydania: Warszawa