Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Przegląd Podatkowy - Nr 1/2016
Nr 1/2016 [297]

"Przegląd Podatkowy" - miesięcznik wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KIK-6502:201601  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis


TEMAT MIESIĄCA

Szymon Parulski, Dawid Rusiński
 • Deregulacja akcyzowa - zmiany w przepisach akcyzowych od 1 stycznia 2016 r.
 • str. 17

  GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

  Dariusz M. Malinowski
  Krajowa Rada Doradców Podatkowych w połowie kadencji
  str. 3

  PROFESJONALIŚCI O PODATKACH
  str. 5


  PRAKTYKA ZAWODOWA
  str. 10


  PRAKTYKA SKARBOWA
  str. 14


  ORDYNACJA PODATKOWA - NOWELIZACJA

  Wojciech Morawski, Adam Nita
 • Zmiany w zakresie zabezpieczania wykonania zobowiązań podatkowych
 • str. 24

  Jowita Pustuł, Janusz Orłowski
 • Nowelizacja ordynacji podatkowej: zwrot kwot nienależnie otrzymanych od organu podatkowego, naliczanie odsetek za zwłokę, wygasanie zobowiązań podatkowych, ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych i przedawnienie
 • str. 32

  PODATKI

  Hanna Filipczyk
 • Nowelizacja ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych od 1 stycznia 2016 r.
 • str. 42

  Monika Lewandowska, Artur Kordel
 • Wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część - skutki na gruncie podatków dochodowych w kontekście orzeczenia poszerzonego składu NSA
 • str. 49

  ORZECZNICTWO

  Przegląd orzecznictwa TSUE
  str. 55

  AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI
  str. 63


  Prenumerata PP
  str. 64
  Szymon Parulski, Dawid Rusiński
  Deregulacja akcyzowa - zmiany w przepisach akcyzowych od 1 stycznia 2016 r.
  Niniejszy artykuł przedstawia zmiany w ustawie o podatku akcyzowym wynikające z wejścia w życie 1 stycznia 2016 r. ustawy deregulacyjnej. Znowelizowana ustawa przewiduje szereg uproszczeń natury formalno-administracyjnej zarówno dla podatników podatku akcyzowego, jak i podmiotów, które dopiero zamierzają rozpocząć działalność w zakresie wyrobów akcyzowych. Dodatkowo liberalizacja niektórych regulacji pozwoli przedsiębiorcom akcyzowym prowadzić działalność w bardziej niż dotychczas elastyczny sposób. Przedstawione zostały także nowe zasady obrotu wyrobami energetycznymi z zastosowaniem zerowej stawki akcyzy. Ostatecznie artykuł przedstawia odpowiedź Ministerstwa Finansów na coraz większe uszczuplenia budżetowe mające źródło w nielegalnym obrocie suszem tytoniowym.

  Początek strony


  dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK; dr hab. Adam Nita, prof. UJ
  Zmiany w zakresie zabezpieczania wykonania zobowiązań podatkowych
  Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych to materia szczególnie "trudna w odbiorze", dotyczą jej bowiem nie tylko przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - dalej o.p., ale także ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - dalej u.p.e.a., ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece - dalej u.k.w.h., a także ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - dalej k.c. Można mieć duże wątpliwości co do zasadności utrzymywania specyficznych reguł zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych, gdy są już one uregulowane w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym. Rozbicie regulacji grozi ryzykiem powstawania sprzeczności. Odmiennie niż większość zmian wprowadzonych w ordynacji podatkowej ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw - dalej ustawa nowelizująca, akurat te, które dotyczą zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych, w znacznej części wchodzą w życie dopiero 1 stycznia 2017 r. Dotyczy to zmian w zakresie zastawu skarbowego.

  Początek strony


  dr Jowita Pustuł, dr Janusz Orłowski
  Nowelizacja ordynacji podatkowej: zwrot kwot nienależnie otrzymanych od organu podatkowego, naliczanie odsetek za zwłokę, wygasanie zobowiązań podatkowych, ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych i przedawnienie
  Przedmiotem artykułu jest omówienie obowiązujących od 1 stycznia 2016 r. przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - dalej o.p., regulujących zasady zwrotu środków pieniężnych otrzymanych od organu podatkowego w wysokości nienależnej lub wyższej od należnej oraz nowych zasad naliczania odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Autorzy omawiają również zmiany w zakresie wygasania zobowiązań podatkowych, znowelizowane przepisy regulujące ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych oraz nowe zasady przedawnienia.

  Początek strony


  dr Hanna Filipczyk
  Nowelizacja ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych od 1 stycznia 2016 r.
  Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszły w życie istotne zmiany w ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych - dalej u.p.c.c., wprowadzone przez art. 23 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw - dalej nowelizacja. Celem tego artykułu jest omówienie tych zmian (w kolejności, w jakiej w ustawie znajdują się przepisy im podlegające).

  Początek strony


  Monika Lewandowska, Artur Kordel
  Wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część - skutki na gruncie podatków dochodowych w kontekście orzeczenia poszerzonego składu NSA
  W dniu 20 lipca 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów wydał długo oczekiwany wyrok w sprawie, która od kilku lat budzi poważne rozbieżności w orzecznictwie, mianowicie czy organy podatkowe mają prawo do szacowania wartości przychodu z tytułu objęcia udziałów w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część powyżej ich wartości nominalnej. W niniejszym artykule przedstawiono podsumowanie dotychczasowej osi sporu, a także wnioski płynące z wyroku NSA i jego praktyczne konsekwencje.

  Początek strony


  Ukryj

  Opis:

  Szczegóły towaru


  ISSN: 0867-7514 , Oprawa: miękka , Format: A4 (210 × 297 mm) , 64
  Rodzaj: czasopisma prawnicze , Medium: czasopismo (WKP)
  Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo finansowe
  Kod: KIK-6502:201601 Miejsce wydania: Warszawa