Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Przegląd Podatkowy - Nr 12/2015
Nr 12/2015 [296]

"Przegląd Podatkowy" - miesięcznik wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KIK-6502:201512  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis


TEMAT MIESIĄCA

Marek Kalinowski, Ewa Prejs
 • Organy podatkowe i ich właściwość po nowelizacji ordynacji podatkowej
 • str. 10

  GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

  Dariusz M. Malinowski
  Zniesienie obowiązku korekty kosztów w podatkach dochodowych
  str. 3

  PROFESJONALIŚCI O PODATKACH
  str. 5


  PRAKTYKA SKARBOWA
  str. 8


  ORDYNACJA PODATKOWA - NOWELIZACJA

  Krzysztof Lasiński-Sulecki
 • APA po zmianach
 • str. 18

  PODATKI

  Katarzyna Wróblewska, Krzysztof Kańtor
 • Umowa konsorcjum - konsekwencje w zakresie VAT
 • str. 22

  Błażej Kuźniacki
 • Podmiotowy zakres umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz unijnych dyrektyw w odniesieniu do podatkowej grupy kapitałowej oraz spółek z grupy (3)
 • str. 29

  PRAWO KARNE SKARBOWE

  Wojciech Majkowski, Michał Mrozik
 • Odpowiedzialność likwidatorów spółek prawa handlowego za przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym na gruncie kodeksu karnego skarbowego
 • str. 42

  ORZECZNICTWO

  Przegląd orzecznictwa sądów administracyjnych
  str. 52

  Przegląd orzecznictwa TSUE
  str. 56

  AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI
  str. 63


  Prenumerata PP
  str. 64
  prof. dr hab. Marek Kalinowski, dr Ewa Prejs
  Organy podatkowe i ich właściwość po nowelizacji ordynacji podatkowej
  Zagadnienie właściwości organów podatkowych ma fundamentalne znaczenie dla prawa podatkowego. Decyduje ona bowiem o tym, który organ ma kompetencję do podejmowania czynności w sprawie związanej ze stosowaniem prawa podatkowego oraz kto w razie wystąpienia konkretnego przypadku powinien być wierzycielem - organem podatkowym właściwym do wymierzenia danego podatku. Uchwalona w dniu 29 sierpnia 1997 r. ustawa - Ordynacja podatkowa - dalej o.p., obowiązuje od 1 stycznia 1998 r. Od momentu jej uchwalenia nastąpiło kilka nowelizacji o charakterze merytorycznym, niemniej jednak regulacja dotycząca właściwości organów podatkowych wymagała dalszej nowelizacji z punktu widzenia jej efektywności. Zmian w tym zakresie dokonano również nowelizacjami z dnia 10 lipca 2015 r. oraz z dnia 10 września 2015 r., które wejdą w życie 1 stycznia 2016 r.

  Początek strony


  dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki
  APA po zmianach
  W ramach dużej nowelizacji ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - dalej o.p., zmieniono przepisy dotyczące porozumień w sprawie ustalania cen transakcyjnych (Advance Pricing Agreements - APA). Zmiany mają służyć m.in. usunięciu wątpliwości interpretacyjnych i lepszemu skorelowaniu terminologicznemu ordynacji podatkowej z przepisami ustaw o podatkach dochodowych.

  Początek strony


  Krzysztof Kańtor, Katarzyna Wróblewska
  Umowa konsorcjum - konsekwencje w zakresie VAT
  W ramach niniejszego artykułu autorzy omawiają implikacje w zakresie rozliczania VAT i dokumentowania dla celów podatkowych prowadzenia wspólnego przedsięwzięcia opartego na umowie konsorcjum na podstawie rozważań nad istotą prawną konsorcjum.

  Początek strony


  Błażej Kuźniacki
  Podmiotowy zakres umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz unijnych dyrektyw w odniesieniu do podatkowej grupy kapitałowej oraz spółek z grupy (3)
  Niniejszy artykuł stanowi trzecią i ostatnią część cyklu poświęconego analizie przepisów o podatkowych grupach kapitałowych - dalej PGK, w świetle prawa unijnego oraz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania - dalej umowy o UPO. Ta część skupia się na podmiotowym zakresie umów o UPO oraz unijnych dyrektyw w odniesieniu do spółek funkcjonujących w PGK. Ta problematyka dotychczas nie została opisana w polskiej literaturze przedmiotu prawa podatkowego oraz nie ma w tej mierze jasnego i jednolitego stanowiska organów podatkowych i sądów administracyjnych.

  Początek strony


  Wojciech Majkowski, Michał Mrozik
  Odpowiedzialność likwidatorów spółek prawa handlowego za przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym na gruncie kodeksu karnego skarbowego
  W praktyce likwidatorzy nie tylko prowadzą sprawy zarządzanych przez siebie podmiotów, ale też niejako firmują swoimi nazwiskami i swoimi podpisami przed organami podatkowymi czynności ostatecznie kończące rozliczenia podatkowe tych podmiotów, a warto pamiętać, że może dotyczyć to również okresów wcześniejszych, poprzedzających otwarcie likwidacji. Z tą funkcją wiąże się zatem określona odpowiedzialność. Celem niniejszego artykułu jest opisanie odpowiedzialności likwidatorów spółek prawa handlowego na gruncie prawa karnego skarbowego za przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i skonfrontowanie jej w niezbędnym zakresiez reżimem osobistej odpowiedzialności za zaległości podatkowe zarządzanych przez nich podmiotów na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - dalej o.p.

  Początek strony


  Ukryj

  Opis:

  Szczegóły towaru


  ISSN: 0867-7514 , Oprawa: miękka , Format: A4 (210 × 297 mm) , 64
  Rodzaj: czasopisma prawnicze , Medium: czasopismo (WKP)
  Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo finansowe
  Kod: KIK-6502:201512 Miejsce wydania: Warszawa