Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Przegląd Podatkowy - Nr 11/2015
Nr 11/2015 [295]

"Przegląd Podatkowy" - miesięcznik wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KIK-6502:201511  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis


TEMAT MIESIĄCA

Leonard Etel, Mariusz Popławski
 • Kierunki reformy przedawnienia w prawie podatkowym
 • str. 11

  GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

  Dariusz M. Malinowski
  Gromadzenie materiału dowodowego w sprawach z zakresu VAT
  str. 3

  PROFESJONALIŚCI O PODATKACH
  str. 6


  PRAKTYKA SKARBOWA
  str. 9


  ORDYNACJA PODATKOWA - NOWELIZACJA

  Bogumił Brzeziński
  O zmianach w ordynacji podatkowej
  str. 21

  Tomasz Janicki, Wojciech Morawski
 • Zmiany w zakresie urzędowych interpretacji prawa podatkowego
 • str. 23

  PODATKI

  Jowita Pustuł
 • Podatkowe skutki operacji wymiany udziałów
 • str. 32

  ORDYNACJA PODATKOWA

  Tomasz Jakubiak vel Wojtczak, Anna Maciejuk
 • Korygowanie deklaracji podatkowych a wybrane czynności organów podatkowych
 • str. 42

  PRECEDENSOWE SPRAWY
  str. 50


  ORZECZNICTWO

  Przegląd orzecznictwa sądów administracyjnych
  str. 52

  Przegląd orzecznictwa TSUE
  str. 55

  AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI
  str. 63


  Prenumerata PP
  str. 64
  prof. zw. dr hab. Leonard Etel, dr hab. Mariusz Popławski, prof. UwB
  Kierunki reformy przedawnienia w prawie podatkowym
  W niniejszym artykule zostały przedstawione propozycje dotyczące całkowitej przebudowy konstrukcji prawnej instytucji przedawnienia zobowiązań podatkowych. Zmiany powinny pójść w kierunku wprowadzenia przedawnienia wymiaru oraz przedawnienia poboru podatków. Należy zdecydowanie ograniczyć katalog przesłanek zawieszających i przerywających bieg terminu przedawnienia. Musi być także precyzyjnie określony maksymalny okres przedawnienia.

  Początek strony


  Tomasz Janicki, dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
  Zmiany w zakresie urzędowych interpretacji prawa podatkowego
  Urzędowe interpretacje prawa podatkowego to już stały i znaczący element polskiego krajobrazu podatkowego. Okazały się one sukcesem, a zdaniem niektórych nawet nadmiernym sukcesem. Polska jest w czołówce krajów świata pod względem liczby wydawanych interpretacji indywidualnych. Biorąc pod uwagę ich liczbę, może nawet dziwić to, że są one wydawane dość sprawnie i w relatywnie krótkich - zaledwie 3-miesięcznych - terminach. Rzadkością na świecie jest sądowa kontrola interpretacji, którą Polska zapewnia w szerokim zakresie i po niewielkich kosztach. Te zalety polskiego systemu interpretacji generują oczywiste problemy. System jest tani dla obywatela (ale dość kosztowny dla państwa), w efekcie liczba interpretacji (i to nieraz w sprawach błahych) jest ogromna. Rozpatrywanie skarg na interpretacje przez sądy wydłuża w oczywisty sposób oczekiwanie na wyroki w sprawach dotyczących decyzji podatkowych. Prezentowana poniżej nowelizacja ma na celu racjonalizację systemu interpretacji, przede wszystkim poprzez promowanie interpretacji ogólnych. Zawiera ona też nieco zmian o charakterze technicznym.

  Początek strony


  dr Jowita Pustuł
  Skutki podatkowe operacji wymiany udziałów
  Objęcie udziałów (akcji) spółki kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny, co do zasady, prowadzi do powstania przychodu po stronie wspólnika wnoszącego taki wkład. Jeśli jednak przedmiotem aportu są udziały (akcje) innej spółki kapitałowej, to pokrycie udziałów (akcji) aportem może być podatkowo neutralne. Muszą być jednak spełnione przesłanki pozwalające na uznanie takiej operacji za tzw. wymianę udziałów. Liczba interpretacji podatkowych i wyroków sądowych wydawanych w ostatnich latach świadczy o tym, że podmioty rozpatrujące możliwość przeprowadzenia reorganizacji spółki, dokonania zmiany w składzie wspólników itp. coraz częściej rozważały wykorzystanie operacji wymiany udziałów. Podmioty te często miały jednak trudności w odpowiedzi na pytanie, czy planowane działania faktycznie zostaną uznane za wymianę udziałów. W dniu 1 stycznia 2015 r. dokonano nowelizacji przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - dalej u.p.d.o.p., oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej u.p.d.o.f., regulujących skutki podatkowe wymiany udziałów. Warto zastanowić się nad tym, czy wprowadzone zmiany przyczynią się do ograniczenia istniejących wcześniej wątpliwości interpretacyjnych.

  Początek strony


  Tomasz Jakubiak vel Wojtczak, Anna Maciejuk
  Korygowanie deklaracji podatkowych a wybrane czynności organów podatkowych
  Instytucja deklaracji podatkowej jest z praktycznego punktu widzenia jednym z kluczowych aspektów związanych z dokonywaniem rozliczeń w zakresie tych podatków, które powstają z mocy samego prawa. Z tą instytucją ściśle wiąże się zagadnienie korygowania deklaracji. Korygowanie to ma doniosły charakter prawny, jako że w jego wyniku mamy do czynienia ze zmianą wymiaru podatku bez przeprowadzenia postępowania jurysdykcyjnego. Zasadą jest dobrowolny charakter korekty. Występują jednakże sytuacje, w których to organy podatkowe dokonują korygowania, wzywają do dokonania korekty bądź w inny specyfi czny sposób wykazują inicjatywę albo też w swoisty sposób reagują na złożoną korektę. Niniejszy artykuł stanowi próbę omówienia wybranych praktycznych aspektów w tym zakresie. Autorzy pragną również zwęźle przedstawić zmiany przepisów prawa w tej materii, wprowadzone nowelizacją ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - dalej o.p., a wchodzące w życie 1 stycznia 2016 r.

  Początek strony


  Ukryj

  Opis:

  Szczegóły towaru


  ISSN: 0867-7514 , Oprawa: miękka , Format: A4 (210 × 297 mm) , 64
  Rodzaj: czasopisma prawnicze , Medium: czasopismo (WKP)
  Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo finansowe
  Kod: KIK-6502:201511 Miejsce wydania: Warszawa