Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Przegląd Podatkowy - Nr 4/2015
Nr 4/2015 [288]

"Przegląd Podatkowy" - miesięcznik wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KIK-6502:201504  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis


TEMAT MIESIĄCA

Bogumił Brzeziński
 • O wątpliwościach wokół zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika
 • str. 17

  GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

  Dariusz M. Malinowski
  Finansowanie nieodpłatnej pomocy z zakresu prawa podatkowego - uwagi do projektu ustawy
  str. 3

  PROFESJONALIŚCI O PODATKACH
  str. 6

  PRAKTYKA ZAWODOWA
  str. 11

  PRAKTYKA SKARBOWA
  str. 13

  LEGISLACJA - OPINIE I KOMENTARZE
  str. 15

  PODATKI


  Jarosław Sekita
 • Świadczenie rzeczowe w miejsce świadczenia pieniężnego. Zmiana przepisów od 1 stycznia 2015 r.
 • str. 22

  Tomasz Siennicki
 • Zwolnienie od VAT dostawy budynków, budowli i ich części - kontrowersje na tle obowiązującego stanu prawnego (4)
 • str. 28

  Tomasz Napierała, Natalia Kotlarek
 • Kiedy przychód osiągany jest na terytorium Polski i należy pobrać podatek u źródła?
 • str. 35

  PRECEDENSOWE SPRAWY
  str. 40

  ORZECZNICTWO


  Krzysztof Lasiński-Sulecki
 • Opodatkowanie akcyzą olejów smarowych
 • str. 42

  Przegląd orzecznictwa sądów administracyjnych
  str. 49

  Przegląd orzecznictwa TSUE
  str. 52

  WYJAŚNIENIA I INTERPRETACJE

  Podatek od towarów i usług
  str. 59

  Podatki dochodowe
  str. 60

  Podatek akcyzowy
  str. 62

  AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI
  str. 63


  Prenumerata PP
  str. 64
  prof. dr hab., dr h.c. Bogumił Brzeziński
  O wątpliwościach wokół zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika
  Prezydencki projekt ustawy o zmianach w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa) - dalej o.p., wzbudził spore zainteresowanie. Największą uwagę koncentruje na sobie projekt nowego przepisu art. 2a zawierającego wskazówkę interpretacyjną dotyczącą rozstrzygania wątpliwości interpretacyjnych na korzyść podatnika, tj. odzwierciedlającego zasadę in dubio pro tributario).

  Początek strony


  Jarosław Sekita
  Świadczenie rzeczowe w miejsce świadczenia pieniężnego. Zmiana przepisów od 1 stycznia 2015 r.
  Skutki wykonania zobowiązania pieniężnego poprzez spełnienie świadczenia niepieniężnego są przedmiotem sporów między podatnikami a organami podatkowymi (w zakresie przypisania dłużnikowi przychodu z odpłatnego zbycia rzeczy). Zmiana przepisów, obowiązująca od 1 stycznia 2015 r., nie rozstrzyga wszystkich wątpliwości podatników. Celem artykułu jest wskazanie zasad opodatkowania czynności zaspokojenia wierzyciela świadczeniem "zastępczym" w stanie prawnym obowiązującym przed i po nowelizacji przepisów.

  Początek strony


  Tomasz Siennicki
  Zwolnienie od VAT dostawy budynków, budowli i ich części - kontrowersje na tle obowiązującego stanu prawnego (4)
  Zwolnienie od VAT obejmujące dostawę nieruchomości często nie jest żadnym dobrodziejstwem ani dla sprzedawcy, ani dla nabywcy. W praktyce, w przypadku nieruchomości komercyjnych, kontrahenci dążą do tego, aby dana transakcja mogła być opodatkowana podatkiem od towarów i usług. Jest tak z 2 istotnych powodów. Pierwszym jest objęcie transakcji, która będzie zwolniona od VAT, podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Koszt tego podatku jest na tyle istotny, że zdecydowanie warto finansować dłużnie zwrot podatku od towarów i usług. Drugim jest występujący niekiedy obowiązek korekty podatku naliczonego po stronie dostawcy, na podstawie art. 91 ust. 7-7d ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) - dalej u.p.t.u., obejmujący również podatek naliczony, który został odliczony w związku z nabyciem towarów i usług skutkujących podwyższeniem wartości początkowej środka trwałego.

  Początek strony


  Tomasz Napierała, Natalia Kotlarek
  Kiedy przychód osiągany jest na terytorium Polski i należy pobrać podatek u źródła?
  Zarówno ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych) - dalej u.p.d.o.p., jak i ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych) - dalej u.p.d.o.f., zawierają przepisy dotyczące dochodów/przychodów "osiąganych na terytorium Polski". Określenie to nie zostało w tych ustawach zdefiniowane i jest różnie interpretowane. Przepisy te mają istotne znaczenie - dotyczą one zasięgu jurysdykcji podatkowej Polski, np. przy ustalaniu zakresu opodatkowania tzw. podatkiem u źródła. W niniejszym artykule autorzy przedstawiają ukształtowane linie interpretacyjne, podejmują próbę wykładni wskazanego pojęcia oraz przedstawiają wnioski de lege ferenda.

  Początek strony


  dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki
  Opodatkowanie akcyzą olejów smarowych
  Z wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Minister Finansów przeciwko Oil Trading Poland sp. z o.o. wynika, że skład orzekający nie doszukał się w polskiej konstrukcji opodatkowania olejów smarowych akcyzą sprzeczności z prawem UE. Należy zaaprobować stanowisko TSUE co do tego, że państwa członkowskie mogą zasadniczo opodatkować wyroby objęte art. 2 ust. 4 dyrektywy 2003/96/WE. Rozważania TSUE dotyczące mających zastosowanie wymogów formalnych mogą jednak budzić istotne wątpliwości.

  Początek strony


  Ukryj

  Opis:

  Szczegóły towaru


  ISSN: 0867-7514 , Oprawa: miękka , Format: A4 (210 × 297 mm) , 64
  Rodzaj: czasopisma prawnicze , Medium: czasopismo (WKP)
  Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo finansowe
  Kod: KIK-6502:201504 Miejsce wydania: Warszawa