Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Przegląd Podatkowy - Nr 1/2015
Nr 1/2015 [285]

"Przegląd Podatkowy" - miesięcznik wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KIK-6502:201501  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis


TEMAT MIESIĄCA

Agnieszka Smolińska-Wiśnioch, Marek Bielawski
 • Odwrotne obciążenie VAT w transakcjach krajowych - bieżące regulacje i projektowane zmiany na rok 2015
 • str. 13

  GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

  Dariusz M. Malinowski
  Polskie doradztwo podatkowe w Unii Europejskiej str. 3

  PROFESJONALIŚCI O PODATKACH
  str. 5


  PRAKTYKA ZAWODOWA
  str. 10

  LEGISLACJA - OPINIE I KOMENTARZE
  str. 11

  PODATKI


  Sławomir Krempa, Piotr Woźniakiewicz
 • Niedostateczna kapitalizacja - zasady zaliczania odsetek do kosztów uzyskania przychodów od 2015 r. Metoda alternatywna oraz przepisy międzyczasowe (2)
 • str. 21

  Mariusz Pogoński
 • Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych od 1 stycznia 2015 r.
 • str. 28

  Błażej Kuźniacki
 • Polskie CFC rules w świetle międzynarodowego prawa podatkowego. Wybrane aspekty wystąpienia ryzyka niezgodności CFC rules z umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania (1)
 • str. 37

  Tomasz Siennicki
 • Zwolnienie od VAT dostawy budynków, budowli i ich części - kontrowersje na tle obowiązującego stanu prawnego (3)
 • str. 49

  ORZECZNICTWO

  Przegląd orzecznictwa TSUE
  str. 56

  AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI
  str. 63


  Prenumerata PP
  str. 64
  Agnieszka Smolińska-Wiśnioch, Marek Bielawski
  Odwrotne obciążenie VAT w transakcjach krajowych - bieżące regulacje i projektowane zmiany na rok 2015
  Przepisy dotyczące zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia (ang. reverse charge) w stosunku do transakcji realizowanych przez polskie podmioty na terytorium kraju pojawiły się w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) - dalej u.p.t.u., od 1 kwietnia 2011 r. Od tego czasu zakres ich stosowania uległ znacznemu poszerzeniu, a Ministerstwo Finansów planuje kolejną nowelizację ustawy, która będzie skutkowała objęciem tym mechanizmem kolejnych kategorii towarów. W niniejszym artykule autorzy starają się przybliżyć temat rozliczania VAT przez nabywcę w transakcjach krajowych oraz analizują potencjalne konsekwencje proponowanych zmian.

  Początek strony


  dr Sławomir Krempa, Piotr Woźniakiewicz
  Niedostateczna kapitalizacja - zasady zaliczania odsetek do kosztów uzyskania przychodów od 2015 r. Metoda alternatywna oraz przepisy międzyczasowe (2)
  W pierwszej części artykułu poświęconego omawianemu zagadnieniu) autorzy przedstawili nowe zasady zaliczania odsetek do kosztów uzyskania przychodów w tzw. metodzie podstawowej. Niniejszy artykuł jest poświęcony zupełnie nowej, fakultatywnej metodzie zaliczania odsetek do kosztów uzyskania przychodów, niezależnej od wartości kapitałów własnych. Kluczowe wartości referencyjne, które ograniczają możliwość odliczenia kosztów finansowania od podstawy opodatkowania, to wartość podatkowa aktywów, podstawowa stopa referencyjna NBP oraz wysokość zysku operacyjnego.

  Początek strony


  Mariusz Pogoński
  Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych od 1 stycznia 2015 r.
  Z dniem 1 stycznia 2015 r. wchodzi w życie pakiet zmian w podatkach dochodowych dotyczący wielu różnorodnych kwestii. Są one konsekwencją z jednej strony zamiaru ustawodawcy wprowadzenia zupełnie nowych regulacji, a z drugiej - doprecyzowania niektórych szczegółowych przepisów. Artykuł omawia zmiany, jakie dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych. Z uwagi na obszerność nowelizacji autor skupił się jedynie na wybranych zagadnieniach, ze świadomością, iż nie wyczerpują one tematu.

  Początek strony


  Błażej Kuźniacki
  Polskie CFC rules w świetle międzynarodowego prawa podatkowego. Wybrane aspekty wystąpienia ryzyka niezgodności CFC rules z umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania (1)
  Profesor Daniel Sandler, jeden z najbardziej cenionych na świecie autorytetów w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego oraz przepisów o kontrolowanych spółkach zagranicznych (ang. Controlled Foreign Companies - dalej CFC rules), w swoim doktoracie Tax Treaties and Controlled Foreign Companies Legislation sprzed 20 lat napisał, że "w ogólności CFC rules stanowią najbardziej skomplikowaną część i tak już z natury skomplikowanego systemu podatkowego"). W mojej ocenie poziom skomplikowania i trudności właściwego implementowania i zastosowania CFC rules multiplikuje się w świetle międzynarodowego prawa podatkowego). Niemniej jednak ze względu na to, że CFC rules mają, co do zasady, analogiczne cele i podobną strukturę we wszystkich państwach, w których obowiązują) (na świecie zawarto ponad 3000 umów o UPO wzorowanych na MK OECD)), artykuł może mieć znaczenie globalne, co należy oceniać ad casum.

  Początek strony


  Tomasz Siennicki
  Zwolnienie od VAT dostawy budynków, budowli i ich części - kontrowersje na tle obowiązującego stanu prawnego (3)
  W pierwszych 2 częściach niniejszego cyklu omówiono podstawowe, aczkolwiek nie wszystkie, problemy dotyczące stosowania w praktyce przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) - dalej u.p.t.u., dotyczących dostaw budynków, budowli i ich części. Ograniczone ramy publikacji pozwoliły na wskazanie tylko problematyki dotyczącej zakresu przedmiotowego zwolnienia oraz podstawowej definicji, istotnej dla jego stosowania na tle regulacji krajowych, czyli pojęcia tzw. pierwszego zasiedlenia. Czas zatem najwyższy, aby regulacje krajowe wpleść w kontekst unijny i zaprezentować przepisy dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej) - dalej dyrektywa 2006/112, dotyczące tych zwolnień, które powinny stanowić podstawową główną inspirację dla krajowego prawodawcy. Być może odwołanie się do przepisów unijnych powinno nastąpić na samym początku, przed przejściem do omawiania rozwiązań przyjętych w ustawie o podatku od towarów i usług. Jednak bardziej czytelne wydało mi się wskazanie w pierwszej kolejności na ważkie wątpliwości interpretacyjne oraz istotne problemy praktyczne w stosowaniu regulacji krajowych, aby tym wyraźniej wskazać, że nie da się ich wszystkich pogodzić z wykładnią przepisów unijnych.

  Początek strony


  Ukryj

  Opis:

  Szczegóły towaru


  ISSN: 0867-7514 , Oprawa: miękka , Format: A4 (210 × 297 mm) , 64
  Rodzaj: czasopisma prawnicze , Medium: czasopismo (WKP)
  Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo finansowe
  Kod: KIK-6502:201501 Miejsce wydania: Warszawa