Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Przegląd Podatkowy - Nr 12/2014
Nr 12/2014 [284]

"Przegląd Podatkowy" - miesięcznik wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KIK-6502:201412  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis


TEMAT MIESIĄCA

Sławomir Krempa, Piotr Woźniakiewicz
 • Niedostateczna kapitalizacja - zasady zaliczania odsetek do kosztów uzyskania przychodów od 2015 r. Metoda podstawowa (1)
 • str. 18

  GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

  Dariusz M. Malinowski, Jakub Malinowski
  Nabycie uprawnień do zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych przeniesienia prawa użytkowania wieczystego - studium przypadku
  str. 3

  PROFESJONALIŚCI O PODATKACH
  str. 6

  PRAKTYKA ZAWODOWA
  str. 15

  PODATKI


  Joanna Rudzka, Łukasz Zieliński
 • Nowelizacja przepisów dotyczących miejsca świadczenia w VAT usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych
 • str. 25

  Tomasz Siennicki
 • Zwolnienie od VAT dostawy budynków, budowli i ich części - kontrowersje na tle obowiązującego stanu prawnego (2)
 • str. 32

  Roman Wiatrowski
 • Wybór odpowiedniej stawki VAT z tytułu obciążenia najemców kosztami tzw. mediów
 • str. 37

  Jowita Pustuł
 • Premie i nagrody uzależnione od wyników finansowych firmy a koszty uzyskania przychodów pracodawcy
 • str. 44

  PRECEDENSOWE SPRAWY
  str. 51

  ORZECZNICTWO


  Przegląd orzecznictwa sądów administracyjnych
  str. 53

  Przegląd orzecznictwa TSUE
  str. 56

  AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI
  str. 63


  Prenumerata PP
  str. 64
  dr Sławomir Krempa, Piotr Woźniakiewicz
  Niedostateczna kapitalizacja - zasady zaliczania odsetek do kosztów uzyskania przychodów od 2015 r. Metoda podstawowa (1)
  Od 1 stycznia 2015 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące niedostatecznej kapitalizacji. Przepisy jeszcze nie weszły w życie, a ich interpretacja już budzi szereg wątpliwości. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie nowych zasad zaliczania odsetek do kosztów uzyskania przychodów w tzw. metodzie podstawowej oraz wskazanie tych obszarów, które w ocenie autorów mogą stanowić pole do dyskusji pomiędzy podatnikami a fiskusem. W drugiej części artykułu poruszona zostanie tematyka tzw. metody alternatywnej oraz przepisów międzyczasowych.

  Początek strony


  Joanna Rudzka, Łukasz Zieliński
  Nowelizacja przepisów dotyczących miejsca świadczenia w VAT usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych
  Na mocy rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 1042/2013 z dnia 7 października 2013 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 282/2011 w odniesieniu do miejsca świadczenia usług) - dalej rozporządzenie 1042/2013, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r. zmianie ulega sposób określania miejsca świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych świadczonych na rzecz konsumenta końcowego (transakcje B2C). W celu zmniejszenia obciążeń administracyjnych zostanie też wprowadzony mały punkt kompleksowej obsługi (MOSS), co umożliwi podatnikowi składanie tylko 1 kwartalnej deklaracji VAT w państwie identyfikacji dla celów MOSS. Szerokie zastosowanie będzie miała - w zakresie miejsca świadczenia - instytucja domniemania.

  Początek strony


  Tomasz Siennicki
  Zwolnienie od VAT dostawy budynków, budowli i ich części - kontrowersje na tle obowiązującego stanu prawnego (2)
  Podstawowe problemy praktyczne, jakie wiążą się ze stosowaniem przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) - dalej u.p.t.u., do dostawy budynków, budowli i ich części, wynikają z przyjętej przez polskiego ustawodawcę definicji pojęcia "pierwsze zasiedlenie". Zwrot ten, kluczowy dla oceny zasad opodatkowania dostawy obiektów budowlanych, ma znaczenie czysto jurydyczne i odbiega od znaczenia, jakie posiada w języku potocznym. Niniejszy artykuł stanowi próbę kompleksowego przedstawienia tego zagadnienia oraz związanych z nim wątpliwości.

  Początek strony


  Roman Wiatrowski
  Wybór odpowiedniej stawki VAT z tytułu obciążenia najemców kosztami tzw. mediów
  Podatnicy wynajmujący lokale mieszkalne oraz użytkowe, poza wynajmowaną powierzchnią, zapewniają dostęp do tzw. mediów, tj. m.in. energii cieplnej, wody, odbioru ścieków i wywozu nieczystości. Za korzystanie z tych mediów wynajmujący pobierają opłaty eksploatacyjne i odprowadzają je na rzecz wyspecjalizowanych podmiotów dostarczających te media. Podatnicy mają wątpliwości, czy do poboru tych opłat należy stosować stawkę VAT właściwą dla dostarczanych mediów, czy też stawkę właściwą dla usługi najmu. W artykule przestawiono, jakie stanowisko w tym względzie zajmują organy podatkowe oraz sądy administracyjne. Wskazano również jakimi motywami kierował się Naczelny Sąd Administracyjny występując z kolejnym pytaniem prejudycjalnym dotyczącym opodatkowania tego typu świadczeń.

  Początek strony


  dr Jowita Pustuł
  Premie i nagrody uzależnione od wyników finansowych firmy a koszty uzyskania przychodów pracodawcy
  Coraz częściej pracodawcy decydują się na wypłacanie pracownikom nagród uzależnionych od wypracowanego przez firmę zysku. Pojawia się pytanie, czy środki przeznaczone na wypłatę tego rodzaju nagród stanowią koszt uzyskania przychodów? Zdaniem pracodawców każda premia i nagroda, w tym wypłacana w związku z wykazaniem przez firmę zysku, stanowi składnik wynagrodzenia należnego pracownikowi w zamian za wykonaną pracę. W związku z tym środki przeznaczone na wypłatę tego rodzaju nagród i premii powinny być uznawane za koszt uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych) - dalej u.p.d.o.p. Niestety tego poglądu nie podzielają organy podatkowe. Poglądy wyrażane przez sądy administracyjne nie są jednolite.

  Początek strony


  Ukryj

  Opis:

  Szczegóły towaru


  ISSN: 0867-7514 , Oprawa: miękka , Format: A4 (210 × 297 mm) , 64
  Rodzaj: czasopisma prawnicze , Medium: czasopismo (WKP)
  Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo finansowe
  Kod: KIK-6502:201412 Miejsce wydania: Warszawa