Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Przegląd Podatkowy - Nr 11/2014
Nr 11/2014 [283]

"Przegląd Podatkowy" - miesięcznik wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KIK-6502:201411  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis


TEMAT MIESIĄCA

Weronika Missala
 • Opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC) - co czeka polskich podatników?
 • str. 15

  GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

  Elżbieta Ochocka, Dariusz M. Malinowski
  VAT związany z organizacją i uczestnictwem w imprezach targowych
  str. 3

  PROFESJONALIŚCI O PODATKACH
  str. 6

  PRAKTYKA SKARBOWA
  str. 12

  PODATKI


  Tomasz Siennicki
 • Zwolnienie od VAT dostawy budynków, budowli i ich części - kontrowersje na tle obowiązującego stanu prawnego (1)
 • str. 21

  Marzena Gubała, Paweł Pankiewicz
 • Opodatkowanie VAT walutowych kontraktów terminowych typu forward
 • str. 27

  ORDYNACJA PODATKOWA

  Dariusz Strzelec
 • Wykorzystywanie nadzwyczajnych środków zaskarżenia w związku z nieprawidłowościami dotyczącymi postępowania dowodowego
 • str. 34

  PRECEDENSOWE SPRAWY
  str. 41

  ORZECZNICTWO


  Adam Mariański, Aneta Nowak-Piechota
 • Konstytucyjność opodatkowania pozapłacowych świadczeń pracowniczych
 • str. 43

  Przegląd orzecznictwa sądów administracyjnych
  str. 49

  Przegląd orzecznictwa TSUE
  str. 51

  WYJAŚNIENIA I INTERPRETACJE

  Podatki dochodowe
  str. 58

  Podatek od towarów i usług
  str. 59

  AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI
  str. 63


  Prenumerata PP
  str. 64
  Weronika Missala
  Opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC) - co czeka polskich podatników?
  Autorka przedstawia koncepcję opodatkowania dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych (ang. controlled foreign corporation; CFC) i analizuje nowo uchwaloną nowelizację ustaw o podatkach dochodowych wprowadzającą tę instytucję do polskiego prawa podatkowego. Artykuł przedstawia również zagadnienia praktyczne, z którymi będą musieli zmierzyć się polscy podatnicy.

  Początek strony


  Tomasz Siennicki
  Zwolnienie od VAT dostawy budynków, budowli i ich części - kontrowersje na tle obowiązującego stanu prawnego (1)
  Z końcem bieżącego roku minie 6 lat, odkąd dokonano ważnych zmian w zakresie zwolnień od podatku od towarów i usług dostawy budynków, budowli i ich części. Zmiany te miały dostosować przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) - dalej u.p.t.u., do przepisów prawa unijnego, co postulowano już kilka lat wcześniej. Niestety, zmian tych duża część podatników przez kilka lat w ogóle nie zauważała, a jeśli już zauważyła, to przeważnie nie zrozumiała).

  Początek strony


  Marzena Gubała, dr Paweł Pankiewicz
  Opodatkowanie VAT walutowych kontraktów terminowych typu forward
  Rozliczanie walutowych kontraktów forward na gruncie przepisów o VAT stanowi element szerszego zagadnienia opodatkowania VAT transakcji opartych na pochodnych instrumentach finansowych. Kwestia ta od wielu lat jest źródłem licznych problemów i kontrowersji zarówno na gruncie doktryny, jak i w praktyce organów podatkowych oraz w orzecznictwie sądów administracyjnych. Kontrowersje te mają swoje źródło w samej specyfice instrumentów pochodnych oraz w braku precyzyjnych przepisów VAT odnoszących się do opodatkowania usług wykorzystujących takie instrumenty.

  Początek strony


  dr Dariusz Strzelec
  Wykorzystywanie nadzwyczajnych środków zaskarżenia w związku z nieprawidłowościami dotyczącymi postępowania dowodowego
  Instytucje służące weryfikacji decyzji podatkowych z powodu rozmaitych nieprawidłowości mają na celu ochronę praw i interesów strony postępowania, "jednocześnie służą zapewnieniu praworządności działania administracji publicznej w jej stosunkach z jednostką"). Nie mają one jednolitej natury prawnej). Wśród podstawowych założeń systemu tych środków zwraca się uwagę na m.in. możliwość weryfikacji decyzji zarówno ostatecznych, jak i nieostatecznych). Jednocześnie wielokrotnie wskazywano w orzecznictwie, iż przewidziane przez przepisy tryby nadzwyczajne nie mogą być alternatywą dla postępowania odwoławczego w normalnym toku instancji. Nie kwestionując słuszności takiego poglądu, należy dostrzec pojawiającą się tendencję do zawężania możliwości korzystania z tych trybów postępowania, co niekiedy może budzić zastrzeżenia. W szczególności należy rozważyć, czy, a jeśli tak to jakiego rodzaju, mankamenty postępowania dowodowego, które mogłyby zostać wyeliminowane poprzez wniesienie odwołania, już po tym jak decyzja stanie się ostateczna, mogą stanowić podstawę do uruchomienia trybów nadzwyczajnych i kiedy byłoby to pożądane z uwagi na potrzebę ochrony praw i interesów strony postępowania podatkowego.

  Początek strony


  prof. dr hab. Adam Mariański, Aneta Nowak-Piechota
  Konstytucyjność opodatkowania pozapłacowych świadczeń pracowniczych
  W glosowanym wyroku Trybunał Konstytucyjny nie orzekł niezgodności z Konstytucją przepisów dotyczących opodatkowania pozapłacowych świadczeń pracowniczych, jednak wprowadził nowe zasady określania nieodpłatnego świadczenia. Zdaniem TK świadczenie nieodpłatne musi być spełnione w interesie podatnika, za jego zgodą oraz stanowić wymierną i przypisaną konkretnemu pracownikowi korzyść. W szczególności na aprobatę zasługuje uzależnienie powstania nieodpłatnego świadczenia od zgody beneficjenta. Przesłanki opracowane przez TK mają charakter przełomowy, burzą bowiem w dużej mierze dotychczasową linię orzeczniczo-interpretacyjną. Z pewnością, z uwagi na ich uniwersalny wymiar, będą mogły mieć zastosowanie także do innych przypadków nieodpłatnych świadczeń. Nie można jednak zgodzić się z przyjętym przez TK sposobem ustalenia wartości nieodpłatnego świadczenia, tj. na podstawie prostego działania arytmetycznego, zgodnie z wytycznymi płynącymi z uchwał NSA dotyczącymi abonamentów medycznych. Interpretacja TK w tym zakresie nie ma oparcia w obowiązujących przepisach.

  Początek strony


  Ukryj

  Opis:

  Szczegóły towaru


  ISSN: 0867-7514 , Oprawa: miękka , Format: A4 (210 × 297 mm) , 64
  Rodzaj: czasopisma prawnicze , Medium: czasopismo (WKP)
  Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo finansowe
  Kod: KIK-6502:201411 Miejsce wydania: Warszawa