Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Przegląd Podatkowy - Nr 6/2014
Nr 6/2014 [278]

"Przegląd Podatkowy" - miesięcznik wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KIK-6502:201406  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis


TEMAT MIESIĄCA

Justyna Zając-Wysocka
 • Praktyczne aspekty "elektronicznej" nowelizacji ordynacji podatkowej
 • str. 10

  GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

  Dariusz M. Malinowski
  Deregulacyjny walec dojechał
  str. 3

  PROFESJONALIŚCI O PODATKACH
  str. 5

  PODATKI


  Wojciech Morawski
 • Podstawa opodatkowania budowli będącej częścią środka trwałego - między wartością rynkową a wartością początkową środka trwałego
 • str. 16

  Filip Majdowski
 • Konsekwencje cash-poolingu w najnowszych interpretacjach organów podatkowych
 • str. 24

  Michał Wilk
 • Międzynarodowy wynajem siły roboczej a zjawisko nadużycia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • str. 34

  PRECEDENSOWE SPRAWY
  str. 41

  ORZECZNICTWO


  Mikołaj Jabłoński
 • Odpowiedzialność członków zarządu za zaległości podatkowe spółki kapitałowej
 • str. 44

  Przegląd orzecznictwa sądów administracyjnych
  str. 50

  Przegląd orzecznictwa TSUE
  str. 54

  WYJAŚNIENIA I INTERPRETACJE

  Podatek dochodowy od osób fizycznych
  str. 61

  AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI
  str. 63


  Prenumerata PP
  str. 64
  Justyna Zając-Wysocka
  Praktyczne aspekty "elektronicznej" nowelizacji ordynacji podatkowej
  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa) - dalej o.p., jako jeden z podstawowych aktów prawnych regulujących prawa i obowiązki podatnika, nie zawierała do tej pory zbyt wielu regulacji pozwalających na korzystanie z elektronicznych form komunikacji. W szczególności brak stosownych nowelizacji był znacząco odczuwalny przez podatników w kontaktach z organami podatkowymi oraz skarbowymi. Bieżący rok prawdopodobnie okaże się rewolucyjny, jeżeli chodzi o kontakt elektroniczny z organami podatkowymi i skarbowymi. Już bowiem z dniem 11 maja br. weszły w życie istotne zmiany wprowadzone przez ustawę z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw) - dalej ustawa zmieniająca. Ustawa ta przez niektórych jest nazywana "elektroniczną" nowelizacją ordynacji podatkowej. Głównym celem wprowadzenia zmian ma być ułatwienie kontaktu przedsiębiorców z administracją publiczną, a także zwiększenie liczby i jakości e-usług. Niestety, tak jak we wszystkich innych przypadkach nowelizacja to nie tylko same korzyści, ale również i te mniej pozytywne aspekty, które mogą wiązać się z wprowadzeniem dodatkowych obowiązków po stronie podatników.


  Początek strony


  dr hab. Wojciech Morawski
  Podstawa opodatkowania budowli będącej częścią środka trwałego - między wartością rynkową a wartością początkową środka trwałego
  Utrwaliła się już linia orzecznicza sądów administracyjnych, zgodnie z którą w wypadku różnorodnych urządzeń technicznych, takich jak stacje bazowe telefonii komórkowej, elektrownie wiatrowe, piece koksownicze, urządzenia elektrowni konwencjonalnych, opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają tylko ich części budowlane). Trybunał Konstytucyjny wydaje się potwierdzać tę linię orzeczniczą w wyroku z dnia 13 września 2011 r.) Takie rozwiązanie powoduje jednak problemy związane z ustaleniem podstawy opodatkowania części środka trwałego. Zagadnieniu temu jest poświęcony niniejszy artykuł.

  Początek strony


  Filip Majdowski
  Konsekwencje cash-poolingu w najnowszych interpretacjach organów podatkowych
  Przedmiotem artykułu jest przedstawienie kluczowych skutków w podatku dochodowym od osób prawnych) związanych z rozliczeniami dokonywanymi w ramach cash-poolingu, ze szczególnym zaakcentowaniem obserwowanej na tym tle zmiany wykładni przepisów dokonywanej przez organy podatkowe. Ponieważ ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych) - dalej u.p.d.o.p., nie zawiera kompleksowej regulacji w zakresie cash-poolingu, wykładnia organów podatkowych pełni istotną funkcję pomocniczą w określeniu właściwych skutków podatkowych. Jej zmiana - pomimo braku zmiany samego otoczenia prawnego - powinna być wnikliwie przeanalizowana przez podmioty uczestniczące w strukturach cash-poolingu.

  Początek strony


  Michał Wilk
  Międzynarodowy wynajem siły roboczej a zjawisko nadużycia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
  Zasady opodatkowania międzynarodowego wynajmu siły roboczej w świetle Komentarza do Konwencji Modelowej OECD uległy istotnym zmianom w 2010 r., w praktyce zmieniając charakter prawny koncepcji pracodawcy w sensie ekonomicznym. Mechanizm prawny ukształtowany w praktyce umów o UPO na podstawie Komentarza do Konwencji Modelowej OECD utracił wówczas swoje znaczenie antyabuzywne. Celem niniejszego artykułu jest ocena wprowadzonych zmian oraz ich konsekwencji w praktyce ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dopuszczalności zastosowania wykładni dynamicznej umów o UPO w tym zakresie.

  Początek strony


  Mikołaj Jabłoński
  Odpowiedzialność członków zarządu za zaległości podatkowe spółki kapitałowej
  W sprawie odpowiedzialności członków zarządu spółki kapitałowej za jej zaległości podatkowe, o której mowa w art. 116 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa) - dalej o.p., powinno być prowadzone jedno postępowanie, wspólne dla wszystkich członków zarządu.
  (Teza rozstrzygnięcia)

  Początek strony


  Ukryj

  Opis:

  Szczegóły towaru


  ISSN: 0867-7514 , Oprawa: miękka , Format: A4 (210 × 297 mm) , 64
  Rodzaj: czasopisma prawnicze , Medium: czasopismo (WKP)
  Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo finansowe
  Kod: KIK-6502:201406 Miejsce wydania: Warszawa