Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Wiesław Skrzydło,
Seria:  Praktyczne komentarze LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.03.2013 r.
Kod: KAM-0043:W07D01  Ilość w paczce: 20

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 7

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
str. 9


Preambuła
str. 11

Rozdział I. Rzeczpospolita (art. 1-29)
str. 15

Rozdział II. Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela (art. 30-86)
str. 41

Zasady ogólne (art. 30-37)
str. 43

Wolności i prawa osobiste (art. 38-56)
str. 49

Wolności i prawa polityczne (art. 57-63)
str. 68

Wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne (art. 64-76)
str. 77

Środki ochrony wolności i praw (art. 77-81)
str. 90

Obowiązki (art. 82-86)
str. 97

Rozdział III. Źródła prawa (art. 87-94)
str. 102

Rozdział IV. Sejm i Senat (art. 95-125)
str. 114

Wybory i kadencja (art. 96-101)
str. 116

Posłowie i senatorowie (art. 102-108)
str. 125

Organizacja i działanie (art. 109-124)
str. 135

Referendum (art. 125)
str. 159

Rozdział V. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej (art. 126-145)
str. 162

Rozdział VI. Rada Ministrów i administracja rządowa (art. 146-162)
str. 188

Rozdział VII. Samorząd terytorialny (art. 163-172)
str. 216

Rozdział VIII. Sądy i Trybunały (art. 173-201)
str. 229

Sądy (art. 175-187)
str. 231

Trybunał Konstytucyjny (art. 188-197)
str. 249

Trybunał Stanu (art. 198-201)
str. 262

Rozdział IX. Organy kontroli państwowej i ochrony prawa (art. 202-215)
str. 268

Najwyższa Izba Kontroli (art. 202-207)
str. 269

Rzecznik Praw Obywatelskich (art. 208-212)
str. 276

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (art. 213-215)
str. 282

Rozdział X. Finanse publiczne (art. 216-227)
str. 286

Rozdział XI. Stany nadzwyczajne (art. 228-234)
str. 300

Rozdział XII. Zmiana Konstytucji (art. 235)
str. 310

Rozdział XIII. Przepisy przejściowe i końcowe (art. 236-243)
str. 313

Wybrana literatura
str. 323


Ukryj

Opis:

Książka stanowi uaktualnione, siódme juz wydanie komentarza do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Obejmuje wnikliwe omówienie przepisów ustawy zasadniczej z uwzględnieniem bogatego orzecznictwa oraz najnowszych poglądów doktryny, w tym ostatniej zmiany do Konstytucji wprowadzającej zakaz wyboru na posła lub senatora osoby skazanej prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego.

W komentarzu autor szczegółowo prezentuje m.in.:

  • zasady ustroju państwa,
  • podstawy funkcjonowania sadów i trybunałów,
  • role organów kontroli państwowej,
  • zasady wykonywania mandatu posła i senatora.
Adresaci:
Opracowanie przeznaczone jest dla prawników praktyków, przedstawicieli nauki, studentów prawa, administracji i politologii, a także wszystkich zainteresowanych problematyka prawa konstytucyjnego.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4223-0 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 328
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Konstytucja
Kod: KAM-0043:W07D01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów