Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Prawo karne wykonawcze

Publikacja zawiera najważniejsze wiadomości z zakresu prawa karnego wykonawczego, uzupełnione o najnowsze dostępne dane statystyczne.

więcej

Autorzy: Zbigniew Hołda, Joanna Hołda, Beata Żórawska, Jerzy Migdał,
Seria:  Akademicka. Prawo
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 stycznia 2017 r.
Kod: KAM-0040:W05D03  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 59,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 53,10 zł. ( Oszczędzasz: 5,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 13

Rozdział 1
Prawo karne wykonawcze i jego nauka | str. 15

1.1. Prawo karne wykonawcze | str. 15
1.2. Nauka prawa karnego wykonawczego | str. 17
1.3. Literatura z zakresu prawa karnego wykonawczego | str. 18

Rozdział 2
Kary i inne środki penalne | str. 22

2.1. Zagadnienia ogólne | str. 22
2.2. Kary i inne środki penalne według obowiązujących przepisów | str. 25

Rozdział 3
Przestępczość i polityka kryminalna (karna) w Polsce współczesnej | str. 30

3.1. Przestępczość i polityka kryminalna w debacie publicznej | str. 30
3.2. Przestępczość | str. 32
3.3. Polityka karna (kryminalna) | str. 39
3.4. Polityka kryminalna (karna) - perspektywy i kierunki zmian | str. 49
3.5. Rada Polityki Penitencjarnej | str. 50

Rozdział 4
Rozwój prawa karnego wykonawczego | str. 52

4.1. Okres Drugiej Rzeczpospolitej | str. 52
4.2. Okres Polski Ludowej | str. 55
4.3. Po roku 1989 | str. 64
4.4. Po roku 1997 | str. 66

Rozdział 5
Wykonywanie kar w świetle prawa międzynarodowego | str. 75


Rozdział 6
Wykonywanie kar w świetle Konstytucji | str. 83


Rozdział 7
Kodeks karny wykonawczy - charakterystyka ogólna | str. 86

7.1. Podstawy aksjologiczne | str. 86
7.2. Kodeksowe zasady prawa karnego wykonawczego | str. 87
7.3. Zakres obowiązywania | str. 89
7.4. Kodeks karny wykonawczy - jego charakter i znaczenie | str. 90
7.5. Struktura kodeksu | str. 94
7.6. Język kodeksu | str. 94

Rozdział 8
Organy postępowania wykonawczego | str. 98

8.1. Zagadnienia ogólne | str. 98
8.2. Organy sądowe | str. 101
8.3. Organy związane organizacyjnie z sądem | str. 104
8.3.1. Sądowy kurator zawodowy oraz kierownik zespołu kuratorskiej służby sądowej | str. 104
8.3.2. Sądowy organ egzekucyjny | str. 108
8.4. Organy pozasądowe - kierownicy zakładów i podległe im zakłady | str. 109
8.4.1. Zakłady karne i areszty śledcze | str. 109
8.4.2. Zakłady psychiatryczne | str. 111
8.5. Organy pozasądowe - administracyjny organ egzekucyjny, urząd skarbowy, organ administracji | str. 113
8.6. Zakłady izolujące jako instytucje totalne i jako zakłady administracyjne | str. 115
8.6.1. Instytucja totalna | str. 115
8.6.2. Zakład administracyjny | str. 116

Rozdział 9
Skazany | str. 123

9.1. Skazany - podstawowe pojęcia | str. 123
9.2. Podstawowe standardy traktowania skazanego | str. 124
9.3. Środki prawne przewidziane w kodeksie karnym wykonawczym | str. 127
9.4. Prawo do korzystania z pomocy obrońcy | str. 128

Rozdział 10
Prokurator | str. 133


Rozdział 11
Rzecznik Praw Obywatelskich | str. 139


Rozdział 12
Postępowanie wykonawcze | str. 148

12.1. Zagadnienia ogólne | str. 148
12.2. Wykonywanie orzeczeń | str. 149
12.3. Postępowanie przed sądem | str. 151
12.4. Postępowanie w przedmiocie zatarcia skazania | str. 157

Rozdział 13
Sądowa kontrola decyzji organów postępowania wykonawczego | str. 159


Rozdział 14
Nadzór penitencjarny | str. 162


Rozdział 15
Dozór elektroniczny | str. 167


Rozdział 16
Wykonywanie grzywny | str. 173


Rozdział 17
Wykonywanie kary ograniczenia wolności | str. 183


Rozdział 18
Wykonywanie kary pozbawienia wolności | str. 201

18.1. Kara pozbawienia wolności i jej rodzaje w świetle kodeksu karnego | str. 201
18.2. Podstawowe akty prawne dotyczące wykonywania kary pozbawienia wolności | str. 202
18.3. Cele wykonywania kary pozbawienia wolności | str. 204
18.4. Systemy wykonywania kary | str. 207
18.5. Rodzaje i typy zakładów karnych | str. 210
18.6. Klasyfikacja skazanych | str. 212
18.7. Prawa i obowiązki skazanego | str. 213
18.8. Zatrudnienie skazanych | str. 218
18.9. Edukacja, kultura, religia | str. 224
18.10. Opieka zdrowotna | str. 230
18.11. Nagrody, ulgi, kary dyscyplinarne | str. 234
18.12. Komunikowanie się ze światem zewnętrznym | str. 236
18.13. Stosowanie środków przymusu | str. 240
18.14. Kurator penitencjarny | str. 243
18.15. Odroczenie i przerwa wykonania kary pozbawienia wolności | str. 244
18.16. Warunkowe zwolnienie | str. 249

Rozdział 19
Wykonywanie warunkowego skazania | str. 264


Rozdział 20
Wykonywanie warunkowego umorzenia | str. 273


Rozdział 21
Wykonywanie środków zabezpieczających | str. 278


Rozdział 22
Wykonywanie tymczasowego aresztowania | str. 292

Ukryj

Opis:

Opracowanie zawiera najważniejsze wiadomości z zakresu prawa karnego wykonawczego, uzupełnione o najnowsze dostępne dane statystyczne. Omówione w nim zagadnienia dotyczą m.in.:
– źródeł oraz zasad prawa karnego wykonawczego,
– postępowania wykonawczego,
– wykonywania środków karnych i zabezpieczających,
– wykonywania kary grzywny, ograniczenia wolności i pozbawienia wolności, także w systemie dozoru elektronicznego,
– wykonywania tymczasowego aresztowania,
– nadzoru penitencjarnego,
– praw i obowiązków skazanego.

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów prawa, administracji, pedagogiki i resocjalizacji. Korzystać z niego mogą także praktycy i aplikanci zawodów prawniczych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-349-3 , Oprawa: miękka , Format: B5 , 296
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo karne / Prawo karne wykonawcze
Kod: KAM-0040:W05D03 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów