Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Opis:

Komentarz zawiera szczegółową analizę przepisów części ogólnej kodeksu karnego, które odnoszą się do:
• zasad odpowiedzialności za przestępstwo;
• form popełnienia przestępstwa;
• wyłączenia odpowiedzialności karnej;
• zasad wymiaru kary i środków karnych;
• środków związanych z poddaniem sprawcy próbie;
• zbiegu przestępstw oraz łączenia kar i środków karnych;
• środków zabezpieczających;
• odpowiedzialności za przestępstwo popełnione za granicą.
W komentarzu uwzględniono zmiany wprowadzone m.in. przez:
- ustawę z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie z dniem 15 kwietnia 2016 r., dotyczące kary mieszanej i uchylenia instytucji tzw. umorzenia restytucyjnego oraz możliwości nadzwyczajnego złagodzenia kary lub odstąpienia od jej wymierzenia przy dobrowolnym poddaniu się karze oraz
- ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie z dniem 1 lipca 2015 r. i dokonała reformy prawa karnego, modyfikując m.in. zasady wymierzania kar w celu zwiększenia roli kar nieizolacyjnych, a także wprowadzając nowe uregulowania w zakresie środków zabezpieczających.
Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla sędziów, adwokatów, radców prawnych, prokuratorów oraz aplikantów. Będzie również przydatna studentom kierunków prawa i administracji, a w szczególności seminarzystom oraz doktorantom.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8660-9 , Oprawa: twarda , Format: B5 , 2026
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo karne / Prawo karne materialne
Kod: KAM-0041:W05P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów