Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Spis treści: 

CZĘŚĆ I


Wykaz skrótów | str. 7

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1137) | str. 13

CZĘŚĆ OGÓLNA | str. 15

Rozdział I. Zasady odpowiedzialności karnej | str. 17
Art. 1 | str. 30
Art. 2 | str. 86
Art. 3 | str. 100
Art. 4 | str. 105
Art. 5 | str. 128
Art. 6 | str. 131
Art. 7 | str. 137
Art. 8 | str. 141
Art. 9 | str. 146
Art. 10 | str. 170
Art. 11 | str. 187
Art. 12 | str. 205

Rozdział II. Formy popełnienia przestępstwa | str. 268
Art. 13 | str. 277
Art. 14 | str. 298
Art. 15 | str. 302
Art. 16 | str. 313
Art. 17 | str. 355
Art. 18 | str. 362
Art. 19 | str. 473
Art. 20 | str. 479
Art. 21 | str. 489
Art. 22 | str. 502
Art. 23 | str. 517
Art. 24 | str. 524

Rozdział III. Wyłączenie odpowiedzialności karnej | str. 529
Art. 25 | str. 540
Art. 26 | str. 573
Art. 27 | str. 591
Art. 28 | str. 607
Art. 29 | str. 619
Art. 30 | str. 624
Art. 31 | str. 630

Rozdział IV. Kary | str. 651
Art. 32 | str. 657
Art. 33 | str. 686
Art. 34 | str. 717
Art. 35 | str. 726
Art. 36 (uchylony) | str. 728
Art. 37 | str. 728
Art. 37a | str. 736
Art. 37b | str. 745
Art. 38 | str. 752

Rozdział V. Środki karne | str. 768
Art. 39 | str. 771
Art. 40 | str. 779
Art. 41 | str. 787
Art. 41a | str. 797
Art. 41b | str. 802
Art. 41c | str. 808
Art. 42 | str. 810
Art. 43 | str. 821
Art. 43a | str. 824
Art. 43b | str. 827
Art. 43c | str. 829

Rozdział Va. Przepadek i środki kompensacyjne | str. 831
Art. 44 | str. 834
Art. 45 | str. 864
Art. 45a | str. 886
Art. 46 | str. 890
Art. 47 | str. 913
Art. 47a (uchylony) | str. 918
Art. 48 | str. 918
Art. 49 (uchylony) | str. 918
Art. 49a (uchylony) | str. 918
Art. 50 (uchylony) | str. 918
Art. 51 (uchylony) | str. 918
Art. 52 (uchylony) | str. 918

Skorowidz | str. 919
CZĘŚĆ II


Wykaz skrótów | str. 9

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1137) | str. 15

CZĘŚĆ OGÓLNA | str. 17

(...)

Rozdział VI. Zasady wymiaru kary i środków karnych | str. 19
Art. 53 | str. 30
Art. 54 | str. 84
Art. 55 | str. 92
Art. 56 | str. 93
Art. 57 | str. 96
Art. 57a | str. 100
Art. 58 | str. 106
Art. 59 | str. 108
Art. 59a (uchylony) | str. 112
Art. 60 | str. 124
Art. 60a (uchylony) | str. 178
Art. 61 | str. 210
Art. 62 | str. 215
Art. 63 | str. 217

Rozdział VII. Powrót do przestępstwa | str. 226
Art. 64 | str. 230
Art. 65 | str. 256

Rozdział VIII. Środki związane z poddaniem sprawcy próbie | str. 269
Art. 66 | str. 272
Art. 67 | str. 283
Art. 68 | str. 298
Art. 69 | str. 302
Art. 70 | str. 312
Art. 71 | str. 314
Art. 72 | str. 318
Art. 73 | str. 327
Art. 74 | str. 330
Art. 75 | str. 334
Art. 75a | str. 344
Art. 76 | str. 351
Art. 77 | str. 354
Art. 78 | str. 373
Art. 79 | str. 377
Art. 80 | str. 380
Art. 81 | str. 381
Art. 82 | str. 383
Art. 83 | str. 385
Art. 84 | str. 386
Art. 84a (uchylony) | str. 389

Rozdział IX. Zbieg przestępstw oraz łączenie kar i środków karnych | str. 390
Art. 85 | str. 442
Art. 85a | str. 496
Art. 86 | str. 527
Art. 87 | str. 582
Art. 88 | str. 603
Art. 89 | str. 607
Art. 89a | str. 662
Art. 90 | str. 677
Art. 91 | str. 686
Art. 92-92a (uchylone) | str. 739

Rozdział X. Środki zabezpieczające | str. 740
Art. 93 (uchylony) | str. 743
Art. 93a | str. 743
Art. 93b | str. 746
Art. 93c | str. 759
Art. 93d | str. 770
Art. 93e | str. 783
Art. 93f | str. 785
Art. 93g | str. 793
Art. 94-98 (uchylone) | str. 798
Art. 99 | str. 798
Art. 100 (uchylony) | str. 801

Rozdział XI. Przedawnienie | str. 802
Art. 101 | str. 807
Art. 102 | str. 829
Art. 103 | str. 838
Art. 104 | str. 849
Art. 105 | str. 856

Rozdział XII. Zatarcie skazania | str. 862
Art. 106 | str. 862
Art. 106a | str. 867
Art. 107 | str. 869
Art. 107a (uchylony) | str. 874
Art. 108 | str. 874

Rozdział XIII. Odpowiedzialność za przestępstwa popełnione za granicą | str. 877
Art. 109 | str. 885
Art. 110 | str. 888
Art. 111 | str. 892
Art. 112 | str. 896
Art. 113 | str. 901
Art. 114 | str. 906
Art. 114a | str. 928

Rozdział XIV. Objaśnienie wyrażeń ustawowych | str. 937
Art. 115 § 1 | str. 943
Art. 115 § 2 | str. 946
Art. 115 § 3 | str. 959
Art. 115 § 4 | str. 968
Art. 115 § 5 | str. 974
Art. 115 § 6 | str. 978
Art. 115 § 7 | str. 982
Art. 115 § 8 (uchylony) | str. 984
Art. 115 § 9 | str. 985
Art. 115 § 10 | str. 991
Art. 115 § 11 | str. 994
Art. 115 § 12 | str. 1003
Art. 115 § 13 | str. 1008
Art. 115 § 14 | str. 1020
Art. 115 § 15 | str. 1026
Art. 115 § 16 | str. 1027
Art. 115 § 17 | str. 1029
Art. 115 § 18 | str. 1033
Art. 115 § 19 | str. 1038
Art. 115 § 20 | str. 1054
Art. 115 § 21 | str. 1059
Art. 115 § 22 | str. 1065
Art. 115 § 23 | str. 1073

Rozdział XV. Stosunek do ustaw szczególnych | str. 1076
Art. 116 | str. 1077

Skorowidz | str. 1087

Ukryj

Opis:

Komentarz zawiera szczegółową analizę przepisów części ogólnej kodeksu karnego, które odnoszą się do:
• zasad odpowiedzialności za przestępstwo;
• form popełnienia przestępstwa;
• wyłączenia odpowiedzialności karnej;
• zasad wymiaru kary i środków karnych;
• środków związanych z poddaniem sprawcy próbie;
• zbiegu przestępstw oraz łączenia kar i środków karnych;
• środków zabezpieczających;
• odpowiedzialności za przestępstwo popełnione za granicą.
W komentarzu uwzględniono zmiany wprowadzone m.in. przez:
- ustawę z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie z dniem 15 kwietnia 2016 r., dotyczące kary mieszanej i uchylenia instytucji tzw. umorzenia restytucyjnego oraz możliwości nadzwyczajnego złagodzenia kary lub odstąpienia od jej wymierzenia przy dobrowolnym poddaniu się karze oraz
- ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie z dniem 1 lipca 2015 r. i dokonała reformy prawa karnego, modyfikując m.in. zasady wymierzania kar w celu zwiększenia roli kar nieizolacyjnych, a także wprowadzając nowe uregulowania w zakresie środków zabezpieczających.
Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla sędziów, adwokatów, radców prawnych, prokuratorów oraz aplikantów. Będzie również przydatna studentom kierunków prawa i administracji, a w szczególności seminarzystom oraz doktorantom.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8660-9 , Oprawa: twarda , Format: B5 , 2026
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo karne / Prawo karne materialne
Kod: KAM-0041:W05P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów