Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

Autorzy: Roman Tokarczyk,
Seria:  Akademicka. Prawo
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety
Kod: KAM-0035;pakiet  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wprowadzenie
str. 13

Rozdział pierwszy
Przedmiot biojurysprudencji
str. 21


Tezy i hipotezy
str. 21

Kontury biojurysprudencji
str. 22

Biologia a biojurysprudencja
str. 24

Technika a biojurysprudencja
str. 25

Medycyna a biojurysprudencja
str. 26

Psychiatria a biojurysprudencja
str. 27

Moralność a biojurysprudencja
str. 29

Jurysprudencja a biojurysprudencja
str. 30

Biojurysprudencja praktyczna
str. 31

Kontury bioprawa
str. 33

Wnioski i konkluzje
str. 36

Wybrana literatura
str. 37

Rozdział drugi
Religie a życie
str. 43


Podobieństwo problemów
str. 43

Judaizm a życie
str. 44

Chrześcijaństwo a życie
str. 46

Islam a życie
str. 48

Hinduizm a życie
str. 50

Buddyzm a życie
str. 52

Konfucjanizm a życie
str. 54

Animizm a życie
str. 55

Religie a nieśmiertelność
str. 57

Wybrana literatura
str. 58

Rozdział trzeci
Filozofia a życie
str. 63


Trwały wątek
str. 63

Trzy systemy
str. 64

Filozofia życia
str. 65

Istota życia
str. 65

Wymiary życia
str. 67

Sens życia
str. 68

Postawy życiowe
str. 68

Zagrożenia życia
str. 69

Oceny życia
str. 70

Wybrana literatura
str. 71

Rozdział czwarty
Nauka a życie
str. 74


Specyfika nauki
str. 74

Biologia o życiu
str. 75

Narodziny życia
str. 76

Cechy życia
str. 77

Środowisko życia
str. 79

Nauka a "gatunkowizm"
str. 81

Życie a cierpienie
str. 82

Nauka a nieśmiertelność
str. 84

Wybrana literatura
str. 86

Rozdział piąty
Normy a życie
str. 89


Normatywna triada
str. 89

Wartościowanie życia
str. 90

Wartość życia
str. 92

Koncepcja gatunkowizmu
str. 93

Oceny gatunkowizmu
str. 94

Ochrona życia ludzi
str. 95

Ochrona życia zwierząt
str. 98

Trendy współczesne
str. 101

Wybrana literatura
str. 103

Rozdział szósty
Kultury a życie
str. 107


Określenie relacji
str. 107

Kultura a biologia
str. 107

Ból i cierpienie
str. 108

Obyczaj obrzezania
str. 109

Kultura normatywna
str. 111

Krytyka kultury
str. 112

Prymat życia
str. 113

Prawo a życie
str. 114

Wielkie kultury
str. 115

Dzieciństwo a życie
str. 116

Starość a życie
str. 121

Wielkie problemy
str. 124

Wybrana literatura
str. 124

Rozdział siódmy
Normy a seksualizm
str. 128


Natura a seks
str. 128

Nauka a płeć
str. 129

Kultury a seksualizm
str. 130

Religie a seksualizm
str. 131

Epoki seksualizmu
str. 134

Modele seksualności
str. 135

Orientacje seksualne
str. 137

Formy dewiacji
str. 139

Choroby seksualne
str. 142

Terapie seksualne
str. 143

Pornografia i cenzura
str. 143

Relatywizacja norm
str. 144

Wybrana literatura
str. 146

Rozdział ósmy
Normy a genetyka
str. 150


Określenie problemów
str. 150

Badania genetyczne
str. 151

Terapie genetyczne
str. 151

Inżynieria genetyczna
str. 153

Genetyka behawioralna
str. 155

Konteksty społeczne
str. 156

Aspekt sprawiedliwości
str. 157

Aspekt wolności
str. 157

Regulacje i orzecznictwo
str. 158

Wybrana literatura
str. 159

Rozdział dziewiąty
Normy a eugenika
str. 162


Rozwój eugeniki
str. 162

Eugenika w praktyce
str. 163

"Nowa eugenika"
str. 165

Program minimalistyczny
str. 166

Eugenika a judaizm
str. 167

Eugenika a chrześcijaństwo
str. 167

Eugenika a prawo natury
str. 168

Metoda klonowania
str. 169

Wybrana literatura
str. 171

Rozdział dziesiąty
Normy a prokreacja
str. 174


Skale zainteresowań
str. 174

Wątpliwości etyczne
str. 176

Zasady prawne
str. 178

Banki życia
str. 181

Zapłodnienie sztuczne
str. 182

Zapłodnienie post mortem
str. 188

Zapłodnienie in vitro
str. 190

Macierzyństwo zastępcze
str. 192

Przybliżanie zgodności
str. 196

Wybrana literatura
str. 198

Rozdział jedenasty
Normy a antyprokreacja
str. 202


Sformułowanie problemów
str. 202

Z historii antyprokreacji
str. 203

Spór o aborcję
str. 207

Z historii aborcji
str. 210

Regulacje prawne aborcji
str. 212

Aborcja w Polsce
str. 216

Aborcja a biojusgeneza
str. 218

Regulacje sterylizacji
str. 222

Zróżnicowanie ocen
str. 224

Wybrana literatura
str. 225

Rozdział dwunasty
Normy a transplantacje
str. 228


Główne pojęcia
str. 228

Historia i przyszłość
str. 229

Zasady przewodnie
str. 231

Regulacje krajowe
str. 232

Regulacje polskie
str. 234

Transplantacje z ciał martwych
str. 236

Transplantacje z ciał żywych
str. 238

Transplantacje nerek
str. 239

Transplantacje serca
str. 240

Transplantacja głowy?
str. 242

Rozbieżne oceny
str. 243

Wybrana literatura
str. 245

Rozdział trzynasty
Normy a populacje
str. 248


Niektóre wątpliwości
str. 248

Prognozowanie demograficzne
str. 249

Wartości kluczowe
str. 252

Przyszłe pokolenia
str. 254

Kłopotliwe rozterki
str. 257

Perspektywa ekorozwoju
str. 257

Perspektywy normatywne
str. 259

Wybrana literatura
str. 260

Rozdział czternasty
Normy a ekologia
str. 262


Uwagi o ekologii
str. 262

Dominacja nad przyrodą
str. 263

Uczestnictwo w przyrodzie
str. 264

Oddziaływanie na przyrodę
str. 265

Wartość ekologiczna
str. 266

Problematyka wzrostu
str. 267

Troska o przetrwanie
str. 269

Międzynarodowe prawo ochrony środowiska
str. 269

Krajowe prawo ochrony środowiska
str. 271

Wybrana literatura
str. 272

Rozdział piętnasty
Normy a nauka
str. 277


Trzy stanowiska
str. 277

Istota odpowiedzialności
str. 279

Historia i współczesność
str. 282

Wartości a działanie
str. 284

Odpowiedzialność uczonych
str. 285

Uczeni a prawo
str. 287

Dozwolone ryzyko
str. 288

Normowanie ryzyka
str. 290

Postulat uczciwości
str. 292

Kontekst profesjonalizmu
str. 294

Wybrana literatura
str. 296

Rozdział szesnasty
Normy a technika
str. 298


Przewodnie wątki
str. 298

Filozofia techniki
str. 300

Niektóre przykłady
str. 301

Przykład wojen
str. 303

Normy a informacja
str. 306

Człowiek a technika
str. 308

Oceny techniki
str. 310

Wybrana literatura
str. 311

Rozdział siedemnasty
Normy a medycyna
str. 313


Typowe relacje
str. 313

Norma zawodowa
str. 314

Przyczyny konfliktów
str. 316

Przejawy odpowiedzialności
str. 317

Odpowiedzialność moralna
str. 317

Odpowiedzialność prawna
str. 319

Odpowiedzialność cywilna
str. 321

Ruch Praw Pacjenta
str. 323

Wybrana literatura
str. 323

Rozdział osiemnasty
Religie a śmierć
str. 328


Trwały wątek
str. 328

Buddyzm a śmierć
str. 328

Hinduizm a śmierć
str. 329

Konfucjanizm a śmierć
str. 330

Biblia o śmierci
str. 332

Judaizm a śmierć
str. 333

Chrześcijaństwo a śmierć
str. 334

Islam a śmierć
str. 335

Wybrana literatura
str. 336

Rozdział dziewiętnasty
Filozofia a śmierć
str. 339


Konceptualizacja śmierci
str. 339

Starożytność grecka
str. 340

Myśl hellenistyczna
str. 341

Idee średniowiecza
str. 343

Czasy nowożytne
str. 344

Czasy najnowsze
str. 345

Bezradność wobec nieuchronnego
str. 346

Wybrana literatura
str. 347

Rozdział dwudziesty
Nauka a śmierć
str. 349


Przedmiot tanatologii
str. 349

Definicje śmierci
str. 350

Biologia a śmierć
str. 353

Medycyna a śmierć
str. 354

Psychologia a śmierć
str. 357

Socjologia a śmierć
str. 358

Śmierć ducha
str. 360

Nauka a nieśmiertelność
str. 361

Wybrana literatura
str. 362

Rozdział dwudziesty pierwszy
Obyczaje a śmierć
str. 365


Obyczaje a prawo
str. 365

Zróżnicowanie obyczajów
str. 366

Śmierć naturalna
str. 367

Śmierć dzieci
str. 369

Śmierć ludzi starych
str. 370

Śmierć nienaturalna
str. 372

Odmiany kanibalizmu
str. 374

Ciała zmarłych
str. 376

Pamięć o zmarłych
str. 380

Wybrana literatura
str. 382

Rozdział dwudziesty drugi
Prawo a śmierć
str. 385


Zakresy regulacji
str. 385

Definicje i wątpliwości
str. 386

Normy a samobójstwo
str. 388

Normy a eutanazja
str. 391

Prawo do śmierci
str. 395

Stany konieczności
str. 396

Normy a wojna
str. 397

Kara śmierci
str. 398

Teorie kary śmierci
str. 400

Wybrana literatura
str. 404

Rozdział dwudziesty trzeci
Kultury a śmierć
str. 408


Percepcje śmierci
str. 408

Ultima verba
str. 410

Śmierć w religiach
str. 411

Śmierć w obyczajach
str. 412

Śmierć w prawie
str. 414

Samobójstwo a kultury
str. 415

Kulturowe formy śmierci
str. 416

Wybrana literatura
str. 417

Rozdział dwudziesty czwarty
Percepcja biojusprudencji
str. 420


Kształtowanie się biojurysprudencji
str. 420

Charakter przedmiotu biojurysprudencji
str. 424

Czy przełomowe znaczenie biojurysprudencji
str. 427

Zasady metodologii biojurysprudencji
str. 429

Zasady ontologii biojurysprudencji
str. 432

Zasady epistemologii biojurysprudencji
str. 434

Zasady aksjologii biojurysprudencji
str. 436

Jakość życia jako prewartość
str. 438

Biojurysprudencja a inne nurty jurysprudencji
str. 440

Biojurysprudencja jako inspiracja
str. 443

Biojurysprudencja w dydaktyce akademickiej
str. 447

Recenzje książki
str. 451

Opinie o książce
str. 453

Indeks nazwisk
str. 473Ukryj

Opis:

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3907-0 , Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , 498
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: pakiet
Dział: Historia, teoria i filozofia prawa
Kod: KAM-0035;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów