Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 91 produktów: [11/91]   poprzednie następne

book

Autorzy: Ewa Bończak-Kucharczyk,
Seria:  Komentarze praktyczne
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  15 kwietnia 2018 r.
Kod: KAM-1640:W05P01  Ilość w paczce: 0
Planowana data wydania: 2018-05-25

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Opis:


Ewa Bończak-Kucharczyk – specjalizuje się w problematyce mieszkalnictwa, nieruchomości, gospodarki komunalnej i lokalnego rozwoju. W końcu lat 90. i w pierwszej dekadzie XXI w. jako wiceprezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast uczestniczyła w pracach legislacyjnych nad wieloma ustawami, m.in. dotyczącymi nieruchomości. Wykładała w Wyższej Szkole Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie oraz na Uniwersytecie Warszawskim. Prowadziła działalność doradczą w kraju i za granicą, w szczególności w zakresie rozwoju i gospodarki nieruchomościami; kierowała programami finansowanymi przez międzynarodowe instytucje pomocowe; zajmowała się funkcjonowaniem samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw komunalnych. Opublikowała wiele prac z tego zakresu – zarówno książkowych, jak i prasowych. W 2007 r. weszła w skład Państwowej Rady Gospodarki Przestrzennej.
W komentarzu zostały omówione zagadnienia dotyczące gospodarowania nieruchomościami, z uwzględnieniem publicznych zasobów nieruchomości. Kompleksowo przeanalizowano procedury obrotu nieruchomościami i tworzenia rozmaitych zasobów nieruchomości publicznych, problematykę związaną z wywłaszczaniem, ograniczaniem praw do nieruchomości, wyceną, scalaniem i podziałami nieruchomości, a także z ustalaniem opłat adiacenckich, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów i zarząd nieruchomością.
Szczegółowo poddano analizie przepisy dotyczące zarządzania nieruchomościami i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami zmienione w 2017 r., jak również niektóre kwestie związane z własnością lokali oraz przekształcaniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Odniesiono się do problematyki gruntów warszawskich (w związku z tzw. małą ustawą warszawską z 2015 r.) oraz do zmian wprowadzonych ustawami z 2016 i z 2017 r., w tym wprowadzonych obszerną nowelizacją ustawy o gospodarce nieruchomościami z 20.07.2017 r. Oprócz przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami omówiono przepisy innych aktów prawnych, które mają wpływ na stosowanie przepisów komentowanej ustawy, ze wskazaniem ich niejasności i mankamentów. Uwzględniono też zmiany rozporządzeń wprowadzone od czasu poprzedniego wydania komentarza.
W piątym wydaniu książki uwzględniono nowelizacje wprowadzone m.in. ustawami:
– z 10.02.2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, wraz z przepisami wprowadzającymi,
– z 20.07.2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw,
– z 20.07.2017 r. – Prawo wodne,
– z 14.12.2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
– z 6.03.2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.
Publikacja przeznaczona jest dla prawników: sędziów, notariuszy, adwokatów, radców prawnych, pracowników administracji rządowej i samorządowej, dla przedstawicieli zawodów związanych z nieruchomościami (rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości, geodetów), a także dla osób, które z innych powodów zajmują się zarządzaniem i gospodarowaniem nieruchomościami lub stykają się z tymi dziedzinami.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8124-568-5 , Oprawa: twarda , Format: B5 , 1612
Rodzaj: , Medium: książki (WKP)
Dział: Nieruchomości i budownictwo / Nieruchomości i lokale
Kod: KAM-1640:W05P01

Informacje biograficzne autorów