Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 40 produktów: [29/40]   poprzednie następne

bookDodaję do koszyka

Opodatkowanie działalności gospodarczej w Polsce

Syntetyczne omówienie najważniejszych zagadnień podatkowych odnoszących się do działalności gospodarczej, zarówno poszczególnych podatków, jak i kontroli podatkowej czy też pojęcia działalności gospodarczej.

więcej

Autorzy: Adam Mariański (red. naukowy), Michał Wilk, Aneta Nowak-Piechota,
Seria:  Akademicka. Prawo
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 stycznia 2016 r.
Kod: KAM-2849:W01P01  Ilość w paczce: 0
Planowana data wydania: 2016-01-08

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 59,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 53,10 zł. ( Oszczędzasz: 5,90 zł. )

Opis:

Adam Mariański – doktor habilitowany nauk prawnych; profesor nadzwyczajny w Katedrze
Materialnego Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkie-
go; adwokat; doradca podatkowy; partner zarządzający w Mariański Group Kancelarii Praw-
no-Podatkowej; współpracownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych, członek
zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego w Polsce, oddziału International
Fiscal Association; członek rady programowej Przeglądu Podatkowego; autor i współautor
ponad dwustu publikacji z dziedziny prawa podatkowego.

Książka zawiera syntetyczne omówienie najważniejszych zagadnień podatkowych odnoszą-
cych się do działalności gospodarczej, zarówno poszczególnych podatków, jak i kontroli po-
datkowej czy też pojęcia działalności gospodarczej. Tematy prezentowane w opracowaniu
wzbogacono przykładami, co pozwoli lepiej zrozumieć omawiane kwestie.
W podręczniku zaprezentowano m.in. takie zagadnienia jak:
– pojęcie przychodu w podatkach dochodowych,
– koszty uzyskania przychodów,
– podstawy prawne i cechy charakterystyczne podatku od towarów i usług,
– istota podatku akcyzowego,
– stawki podatkowe w podatku od nieruchomości,
– przedmiot opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych,
– zasady prowadzenia kontroli podatkowej przedsiębiorców.

Publikacja przeznaczona jest dla studentów oraz nauczycieli akademickich. Zainteresuje również
przedsiębiorców, pracowników działów księgowych i fi nansowych, a także doradców podatko-
wych, radców prawnych, adwokatów oraz pracowników administracji podatkowej.

„Recenzowana książka dotyczy podatkowych aspektów prowadzenia działalności gospodar-
czej w Polsce. W kolejnych rozdziałach przedstawione zostały najważniejsze zagadnienia do-
tyczące poszczególnych obciążeń podatkowych oraz kontroli podatkowej przedsiębiorców.
Autorzy postawili sobie za cel stworzenie opracowania będącego źródłem kompleksowej wie-
dzy na temat węzłowych zagadnień dotyczących opodatkowania działalności gospodarczej,
które z jednej strony pełniłoby rolę podręcznika akademickiego, z drugiej zaś stanowiłoby
wsparcie merytoryczne dla szerszego grona odbiorców związanego z praktyką gospodarczą.
Cel ten został osiągnięty”.
Prof. zw. dr hab. Włodzimierz Nykiel

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9518-2 , Oprawa: miękka , Format: B5 , 176
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Postępowanie podatkowe
Kod: KAM-2849:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów