Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 175 produktów: [7/175]   poprzednie następne

bookDodaję do koszyka

Umowa o pracę a umowa o zatrudnienie

Zamieszczone w książce opracowania dotyczą różnych aspektów problematyki związanej z podstawami zatrudniania osób - zarówno o charakterze pracowniczym, jak i niepracowniczym.

więcej

Cena podstawowa brutto: 159,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 143,10 zł. ( Oszczędzasz: 15,90 zł. )

Opis:

Zamieszczone w książce opracowania dotyczą różnych aspektów problematyki związanej z podstawami zatrudniania osób – zarówno o charakterze pracowniczym, jak i niepracowniczym.
Uwarunkowania rynku pracy spowodowane zmianami w zakresie wytwarzania produktów i usług przy użyciu nowoczesnych technologii i procesy globalizacyjne spowodowały, że tradycyjne formy zatrudnienia pracowników, zapewniające im stabilizację, ochronę przed zwolnieniem, bezpieczeństwo socjalne, stały się trudne do utrzymania. W publikacji poruszono więc kwestię sposobu ukształtowania w sensie jurydycznym i instytucjonalnym zasady prawa do pracy, form prawnych i organizacyjnych jej świadczenia oraz zakresu ochrony
socjalnej zatrudnionych osób.
Oprócz przedstawienia ogólnej charakterystyki umowy o pracę i umowy o zatrudnienie oraz umowy cywilnoprawnej omówiono właśnie zagadnienia dotyczące możliwości zastosowania
instytucji ochronnych prawa pracy, takie jak:
– regulacje w zakresie czasu pracy, urlopów wypoczynkowych i macierzyńskich,
– ochrona trwałości zatrudnienia,
– stosowanie minimalnych stawek wynagrodzenia za pracę.
Ponadto w pracy poruszono również tematykę:
– równego traktowania osób zatrudnionych, ich wolności związkowej i ochrony ubezpieczeniowej,
– przeciwdziałania nadużyciom przy zawieraniu umów na czas określony,
– umowy uaktywniającej,
– zatrudniania dorywczego,
– pojęcia pracownika w rozumieniu art. 66 Konstytucji RP,
– odrębności w zakresie podstaw zatrudnienia członków zarządów spółek kapitałowych,
funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
– zasad kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.
Autorami publikacji są uznane autorytety i specjaliści z dziedziny prawa pracy. Książka zainteresuje zarówno teoretyków prawa pracy, jak i praktyków, w tym pracowników działów HR,
Państwowej Inspekcji Pracy oraz przedstawicieli zawiązków zawodowych i organizacji pracodawców.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8124-356-8 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 340
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Prawo pracy
Kod: KAM-3375:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów