Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Prawo o adwokaturze. Komentarz

W publikacji wyczerpująco przedstawiono zagadnienia związane z wykonywaniem zawodu adwokata i działalnością samorządu adwokackiego.

więcej

Autorzy: Monika Zbrojewska, Piotr Kruszyński (red. naukowy),
Seria:  Komentarze
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  17 grudnia 2015 r.
z uwzględnieniem ustaw z dnia 10 lipca 2015 r.: o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1224), która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., oraz o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1311), która wchodzi w życie z dniem 8 września 2016 r.

Kod: KAM-2530:W01P01  Ilość w paczce: 0
Planowana data wydania: 2016-01-27

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 189,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 170,10 zł. ( Oszczędzasz: 18,90 zł. )

Opis:

Piotr Kruszyński - profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Zakładu Międzynarodowego Postępowania Karnego Instytutu Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; adwokat; dyrektor Ośrodka Badawczego Adwokatury Polskiej im. Witolda Bayera Naczelnej Rady Adwokackiej; autor wielu publikacji z zakresu postępowania karnego.
Katarzyna Ceglarska-Piłat - doktor nauk prawnych; sędzia; naczelnik Wydziału ds. Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury W Ministerstwie Sprawiedliwości.
Jacek Trela - adwokat, wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej, w strukturach samorządu adwokackiego pełnił wiele funkcji, był m.in. sędzią sądu dyscyplinarnego, a także dziekanem Izby Adwokackiej w Warszawie.
Monika Zbrojewska - była doktorem habilitowanym nauk prawnych, profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Łódzkiego; adwokatem; w latach 2014-2015 podsekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości; autorka wielu publikacji z zakresu postępowania karnego.
W komentarzu wyczerpująco przedstawiono zagadnienia związane z wykonywaniem zawodu adwokata i działalnością samorządu adwokackiego. W publikacji szczegółowo omówiono m.in.:
- znowelizowane regulacje dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej adwokatów,
- zasady wpisu i skreślenia z aplikacji adwokackiej,
- uregulowania odnoszące się do odbywania aplikacji adwokackiej.
Ponadto wyjaśniono zadania samorządu adwokackiego, organów adwokatury, zasady wyboru do tych organów.
W książce zawarto wybór orzecznictwa sądowego i sądowoadministracyjnego w ważnych dla adwokatury kwestiach, odwołano się także do przepisów unijnych, zamieszczono też Kodeks Etyki Adwokackiej.
Opracowanie skierowane jest do prawników praktyków: adwokatów, aplikantów adwokackich, sędziów, a także przedstawicieli doktryny.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9958-6 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 432
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Inne
Kod: KAM-2530:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów