Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Komentarz

Komentarz - ze względu na swój kompleksowy i syntetyczny charakter - stanowi pomocne źródło dla praktyków zajmujących się zagadnieniami ustroju sądów administracyjnych i administracji sądowej; pozwoli im na usystematyzowanie oraz zaktualizowanie ich wiedzy branżowej.

więcej

Autorzy: Ewa Plesnarowicz-Durska,
Seria:  Komentarze praktyczne LexisNexis
Wydawnictwo:  LexisNexis Stan prawny:  2 stycznia 2014 r.
Kod: NEX-0387:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Opis:

Sądownictwo administracyjne - jako odrębny pion organów jurysdykcyjnych obok sądownictwa powszechnego - ma swój fundament w konstytucyjnych zasadach demokratycznego państwa prawa. Sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę administracji publicznej oraz rozstrzyganie sporów kompetencyjnych i sporów o właściwość między jednostkami samorządu terytorialnego, samorządowymi kolegiami odwoławczymi i między tymi organami a organami administracji rządowej. Celem tego komentarza jest dogłębna analiza ustawy - Prawo o ustroju sądów administracyjnych z powołaniem się na poglądy doktryny i piśmiennictwa oraz przede wszystkim na bogate orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych.

Szczegóły towaru


ISBN: 9788327805492 , 256
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne
Kod: NEX-0387:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa