Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 16 produktów: [5/16]   poprzednie następne

bookDodaję do koszyka

Szkolnictwo branżowe w nowym prawie oświatowym

Jakie istotne zmiany w kształceniu zawodowym zostaną wprowadzone od 1 września 2017 r.?

więcej

Autorzy: Elżbieta Piotrowska-Albin (red. merytoryczny), Lidia Marciniak (red. merytoryczny),
Seria:  ABC Praktyki Prawa Oświatowego
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  30 kwietnia 2017 r.
Kod: KAM-3221:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 79,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 71,10 zł. ( Oszczędzasz: 7,90 zł. )

Opis:

Nowy ustrój szkolny wprowadzany od 1.09.2017 r. spowoduje istotne zmiany w kształceniu zawodowym. W systemie oświaty pojawią się nowe typy szkół: branżowa szkoła I i II stopnia, a dotychczasowe czteroletnie technikum zostanie przekształcone w technikum o pięcioletnim okresie kształcenia. Zmianie ulegną również: klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego, podstawa programowa kształcenia w zawodach, ramowe plany nauczania, egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie oraz formuła egzaminu maturalnego dla absolwentów technikum.

Publikacja Szkolnictwo branżowe w nowym prawie oświatowym opisuje:
– wskazane zmiany w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe oraz związane z nimi obowiązki organów prowadzących,
– sytuację prawną dyrektora, nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznej dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej,
– zasady rekrutacji do szkół branżowych w okresie przejściowym dla absolwentów gimnazjum, a także absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej i branżowej szkoły I stopnia,
– terminy wprowadzania zmian, w tym także w okresie przejściowym.

Dzięki fachowym wyjaśnieniom specjalistów dowiesz się m.in.:
– w jaki sposób zlikwidować zasadniczą szkołę zawodową w zespole, jeśli organ prowadzący nie planuje przekształcenia jej z dniem 1.09.2017 r. w szkołę branżową,
– czy dyrektor musi występować o opinię powiatowej i wojewódzkiej rady rynku pracy, jeśli od 1.09.2017 r. szkoła branżowa I stopnia będzie kształcić w dotychczasowych zawodach,
– czy w branżowej szkole I stopnia po reformie oświaty nie będzie już godzin przeznaczonych na naukę języka obcego zawodowego.

Opracowanie zawiera również informacje dotyczące przekształcania publicznych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną oraz niepublicznych zasadniczych szkół zawodowych.

Publikacja przeznaczona jest dla dyrektorów, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych oraz uczniów przekształcanych szkół zawodowych oraz techników. Ze względu na poruszaną tematykę opracowanie może być też wykorzystane przez przedstawicieli organów prowadzących oraz prowadzących nadzór nad wymienionymi jednostkami.

ABC Praktyki Prawa Oświatowego to seria praktycznych publikacji pomagająca zrozumieć oraz stosować przepisy prawa dotyczące konkretnych zadań i zakresu odpowiedzialności dyrektora placówki oświatowej. Przejrzysta forma materiałów dostępnych zarówno w wersji papierowej, jak i on-line ułatwia codzienne ich użytkowanie oraz pozwala na edytowanie i drukowanie dokumentów.

Każdy zeszyt w serii prezentuje niezbędną w danym temacie wiedzę:
– podstawę prawną, czyli przepisy regulujące konkretny zakres zadania lub obowiązku,
– praktyczne omówienia przepisów prawa przez ekspertów, zwracające uwagę na najważniejsze zagadnienia oraz praktykę stosowania,
– wzory pism i dokumentów,
– wzory regulaminów i procedur postępowania,
– odpowiedzi na pytania dyrektorów wynikające z powtarzających się, jak też specyficznych problemów,
– orzecznictwo rozstrzygające najbardziej kontrowersyjne problemy z zakresu organizacji i funkcjonowania szkół oraz przedszkoli, a także praw i obowiązków nauczycieli.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-636-4 , Oprawa: miękka , Format: A4 , 96
Rodzaj: poradnik , Medium: książki (WKP)
Dział: Oświata / Prawo w oświacie
Kod: KAM-3221:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów