Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 3 produktów: [3/3]   poprzednie

book2011:


Autorzy: Przemysław Panfil,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1755:W01P01;Z01  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Opis:

Książka zawiera kompleksową analizę problematyki długu Skarbu Państwa, począwszy do źródeł potrzeb pożyczkowych tego podmiotu, poprzez metody ich fi nansowania, na konsekwencjach tego działania kończąc. Silną stroną publikacji jest przedstawienie najnowszych tendencji zachodzących w procesie zarządzania długiem Skarbu Państwa oraz organizacji rynku pierwotnego skarbowych papierów wartościowych, będącego jednym z segmentów rynku fi - nansowego. .. Książka została napisana przystępnym językiem, co ułatwia zrozumienie skomplikowanej problematyki długu Skarbu Państwa. Zawiera wiele tabel, rysunków i wykresów, które uzupełniają prowadzoną analizę rozwiązań legislacyjnych. Dużo miejsca poświęcono wyjaśnieniu terminologii stosowanej przez ustawodawcę oraz metodologii obliczania zadłużenia, korzystając przy tym z bogatej, polskiej i anglojęzycznej literatury przedmiotu. .. Publikacja skierowana jest do: – pracowników jednostek sektora fi nansów publicznych i instytucji fi nansowych, – inwestorów wykorzystujących skarbowe papiery wartościowe, – pracowników naukowych, – studentów prawa, administracji, zarządzania i ekonomii. „(…) autor poddaje analizie wszystkie aspekty funkcjonowania długu publicznego (prawne i fi nansowe) po to, aby na podstawie dokonanych ustaleń wskazać, co należy zmienić w unormowaniach prawnych dotyczących długu Skarbu Państwa. Jest to znakomicie określony cel rozprawy, który już w założeniu ma wnieść Ťnową wartośćť w postaci propozycji zmian legislacyjnych”. Z recenzji prof. dr. hab. Leonarda Etela

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1465-7 , Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 376
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo finansowe
Kod: KAM-1755:W01P01;Z01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów