Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 2 produktów: [2/2]   poprzednie

book
Kodeks postępowania karnego. Komentarz

Tom I: Komentarz do art. 1-424 k.p.k., Tom II: Komentarz do art. 425-673 k.p.k.

więcej

Autorzy: Jan Grajewski, Lech Krzysztof Paprzycki (red. nauk.), Sławomir Steinborn,
Seria:  Komentarze LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.03.2013 r.
Kod: KAM-0394:W03P01  Ilość w paczce: 4

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Opis:

Trzecie wydanie komentarza do kodeksu postępowania karnego zawiera omówienie najnowszych wszystkich zmian w kodeksie, w tym dotyczących:

  • udzielania informacji polskim sądom przez sądy państw UE o toczących się w nich postępowaniach, gdy zachodzi przypuszczenie, że wszczęto już postępowanie karne wobec tej samej osoby co do tego samego czynu;
  • wystąpienia polskiego sądu do państwa członkowskiego UE o wykonywanie środka zapobiegawczego;
  • wystąpienia państwa członkowskiego UE o wykonanie orzeczenia w celu zapewniania prawidłowego toku postępowania;
  • doręczeń - wynikających z nowej ustawy - Prawo pocztowe.
Szczególną uwagę zwrócono na charakterystykę nowych rozwiązań proceduralnych ujętych w ustawach nowelizujących kodeks postępowania karnego. Autorzy - wybitni przedstawiciele praktyki prawniczej i nauki - odnoszą się do skutków, jakie wywołała każda z nich i to nie tylko w stosunku do bezpośrednio zmienionych, ale również do pozostałych, związanych z nimi przepisów kodeksu, wskazując możliwe drogi interpretacji nowych uregulowań.

Obowiązujące regulacje prawne przedstawione zostały w kontekście poglądów doktryny, jak i tendencji orzecznictwa sądowego, przy uwzględnieniu współczesnych standardów międzynarodowych z zakresu postępowania karnego. Prezentując poszczególne instytucje procesowe, autorzy nie stronią również od ocen krytycznych i postulatów de lege ferenda.

Adresaci:
Komentarz przeznaczony jest dla osób zajmujących się profesjonalnie prawem karnym procesowym (zwłaszcza sędziów, prokuratorów i adwokatów), jak również dla aplikantów tych zawodów prawniczych oraz studentów prawa. Nie brak w nim również rozważań mogących zainteresować przedstawicieli doktryny.

Szczegóły towaru


ISSN: 1.03.2013 r. ISBN: 978-83-264-4127-1 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , Tom I: 1213; Tom II: 1672
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo ogólne
Kod: KAM-0394:W03P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów